Deltagande media
TORSDAG 21 FEBRUARI 2019
Kolumn
2017-12-23

Politikerna sviker de svenska värderingarna

Utgångspunkten att så kallade svenska värderingar kan återfinnas i grundlagens regeringsform är en inte helt oäven tanke som jag kan sympatisera med. Håkan Holmberg utvecklar resonemanget i en ledare i UNT.  Men problemet är ju att svenska politiker inte verkar vilja omfamna just dessa "svenska värderingar". Därför blir det en aning parodiskt att just  arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tar ton i frågan om "svenska värderingar"
 
För vad finner vi i regeringsformen, jo att "[s]ärskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete...". Men både sittande socialdemokratiska regim och den föregående borgerliga ansluter sig till den schamanistiska trossatsen om så kallad jämviktsarbetslöshet. Alltså att arbetslösheten inte får sjunka under en viss nivå. Till exempel beräknades denna i Långtidsutredningen från 2011 till ca 6,5 procents arbetslöshet. 
 
Så det vore klädsamt om våra politiker började trygga varje svensks rätt till arbete, kastade ut de utländska neoklassiska ekonomiska villfarelserna och omfamnade våra gemensamma svenska värderingar som de uttrycks i regeringsformen. 
Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.