Deltagande media
SÖNDAG 13 JUNI 2021
Inrikes
2018-01-09

Ylva Johansson hotar inskränka strejkrätten

Strejkrätten kan komma att inskränkas. Det hotar den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson med efter konflikten i containerhamnen i Göteborg. Uttalandet och den tillsatta utredningen möter stark kritik från arbetsrättsexperter, Vänsterpartiet och många fackförbund.

– Den svenska modellen fungerar inte som det var tänkt i det här fallet och det är därför jag är beredd att gå så långt som med lagstiftning i ett ärende som för oss socialdemokrater naturligtvis är väldigt känsligt, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), till SVT.

Bakgrunden är den långdragna konflikten i Göteborgs containerhamn där Hamnarbetarförbundet avdelning 4 organiserar en majoritet av medlemmarna men arbetsköparen APM Terminals har tecknat kollektivavtal med Transportarbetarförbundet. Hamnarbetarförbundet har protesterat genom att utlysa stridsåtgärder, punktstrejker och blockader.

APM tog över driften av containerhamnen 2012 och har bedrivit en antifacklig politik där arbetare bland annat har blivit omplacerade som straff och ett skyddsombud har blivit uppsagt efter att ha delat en kritisk bild av hamnen på Facebook. APM har också utlyst stridsåtgärder i form av lockouter och sagt upp 68 tillsvidareanställda, plus alla vikariat och visstidsanställningar som inte förlängs.

Ylva Johansson tillkännagjorde i slutet av maj att en utredning skulle tillsättas för att utreda begränsningar i konflikträtten. Utredningen som ännu inte presenterad och Ylva Johanssons senaste uttalande har mött stark kritik.

– Om direktivens intentioner även blir lag kommer LO:s makt som skiljedomare i gränsdragningsmål  att avskaffas till förmån för rena arbetsgivarbeslut, skrev arbetsrättsexperten Kurt Junesjö, i tidningen Arbetet i november.

Framför allt rör kritiken att inskränkning i konflikträtten mot arbetsköpare som redan har tecknat kollektivavtal öppnar upp för så kallad avtalshoppning där arbetsköparen kan välja att teckna kollektivavtal med det fack som har sämst villkor.

Junesjö påpekar också att Medlingsinstitutet självt uppskattar antalet förlorade arbetsdagar vid konkurrens om kollektivatal till i genomsnitt 300 dagar per år, under en 16-årsperiod.

– I runda slängar 0,0000075 promille av totala antalet årsarbets-dagar i Sverige. Där har vi problemets storleksordning, skriver Kurt Junesjö.

Ylva Johansson har också mötts av kraftig kritik från flera fackförbund bland annat Pappers, GS och Transport men också från LO.

– Om det läggs ett förslag om inskränkt strejkrätt kommer LO att kraftfullt ta strid mot detta, säger avtalssekreterare Torbjörn Johansson, till ETC.

Även Vänsterpartiet är starkt motståndare till alla typer av inskränkt strejkrätt och menar att arbetarnas position på arbetsmarknaden bör stärkas istället för att försvagas.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.