Deltagande media
TISDAG 26 MARS 2019
Nyhetsdiskussion
2018-01-27

Skandal i Högkvarteret?

ÖB Micael Bydén har avsatt (dvs inte avskedat) Generalmajor Anders Brännström från en hög position pga en artikel han skrivit tillsammans med två andra ledamöter i Kungliga Krigsvetenskapsakademin. (https://www.svd.se/farligt-bygga-forsvaret-pa-gissningar-om-sannolikhet ) Artikeln är kritisk till vad som uttalats från regeringen om sannolikhet för angrepp från annat land. Det handlar om formuleringar som funnits med i tidigare försvarsbeslut och försvarsutredningar. Författarna anser att det är fel att tala om sannolikheter för det kan man inte veta något om. Försvaret bör förberedas på att det kan hända och det kan ju ligga en hel del i det. Men det är väl så det är idag även om ingen är förberedd på att det kommer att ske nästa vecka. Artikeln andas negativism angående försvarets kapacitet – det kan vara det som stört ÖB mest.

Ett klipp ur DN (syftning på Brännström):

När han talade med DN i samband med artikeln var han noga med att inte uttala sig i sin egenskap av generalmajor i Högkvarteret utan som ledamot i Krigsvetenskapsakademin. (https://www.dn.se/nyheter/sverige/ob-sparkar-hog-militar-efter-kritiskt-uttalande-om-forsvaret/)

Men tjena! En toppchef inom Högkvarteret kan inte ena dagen uttala sig i den egenskapen och dagen efter såsom ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Hur ska förtroendet för den personen eller snarare berörd myndighet kunna bevaras? Har man en så hög befattning som Brännström är det ett 24-7-uppdrag. De andra författarna till artikeln är pensionerad respektive aktiv överste. Bo Hugemark har varit ordförande i Sveriges främsta lobbyorganisation, Atlantkommittén och Jan Mörtberg tillhör kategorin försvarsdebattörer som gärna spekulerar om ryskt intrång i Sverige innan belägg finns (de dyker för övrigt sällan upp i efterhand heller). Den som är pensionerad har ”yttrandefrihet” i sammanhanget.

Det finns en mer grundläggande fråga i detta. Folket väljer Riksdag som utser Regeringen. Den i sin tur ger instruktioner till myndigheter och tillsätter och avsätter generaldirektörer. Myndigheter har inte till uppgift att kritisera den regering de har uppdrag från. Generalmajoren har trampat över det strecket. Den typ av kritik han framfört kan han prata internt om med ÖB om han vill.

Det finns en annan aspekt som tas upp i artikeln som är sakligt mycket intressant. Hur ska vi kunna bedöma vilket land som kommer att angripa oss militärt, om det kommer att ske? Ryssland pekas ju slentrianmässigt ut utan djupare analys av andra möjligheter. Det finns en intressant formulering i artikeln som tyder på viss insikt:

Man kan inte många år i förväg bedöma en presumtiv angripares överväganden. Vår historia visar också mycket riktigt att försvarets styrka oftast har varit i otakt med den aktuella hotbilden.
Men den här typen av officiellt fastställd sannolikhetskalkyl innebär också mer akuta faror. Man bortser från sådana förändringar som – smygande eller plötsligt – kan öka en presumtiv angripares motiv eller möjligheter. (https://www.svd.se/farligt-bygga-forsvaret-pa-gissningar-om-sannolikhet)

Trots denna formulering tror jag inte att författarna tänker som jag gör: Erfarenheten är att Tyskland startar storkrig i Europa och där har det förekommit auktoritära och aggressiva politiska ledningar. Kanske det blir Tyskland som angriper Sverige i någon framtid? Om man ska gå på statistik över vilka länder som startat flest krig de senaste 50-60 åren vinner utan tvekan USA. Just USA som är en supermakt på nedgång ekonomiskt och politiskt kan göra ett desperat försök att utnyttja sitt militära övertag för att återupprätta sin storhet genom att starta ett storkrig. Det finns ingen anledning att tro att det skulle börja som ett angränsat angrepp på Sverige. Om Sveriges politiska ledning av någon anledning avbrutit det nuvarande intima samarbetet men NATO skulle Sverige kunna bli angripet av USA som ett led i angrepp mot Ryssland. Vem vet? Varför ska en sådan möjlighet avfärdas.

Vi bör ha ett svenskt (!) försvar som är förberett för alla möjliga scenarier och inte på förhand är kopplad till någon främmande makt.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.