Deltagande media
SÖNDAG 26 MAJ 2019
Utrikes
2018-02-10

Trump, generaler och Wall Street mot FBI - strider inom "djupa staten"

Trump, generaler och Wall Street mot FBI – strider inom ”den djupa staten”

Den här artikeln diskuterar motsättningarna inom USA:s förvaltning som sedan länge är på tapeten. Det finns olika uppfattningarna i denna fråga. Den har skrivits av Fred Goldstein och publicerats på en site som tillhör den socialistiska organisationen ”Workers’ World Party” och har den organisationens synsätt som bakgrund. Trump, generalerna och FBI. (https://www.workers.org/2018/02/06/trump-the-generals-and-the-fbi/). Jag vill framföra mitt stora tack till Björn Nilsson för översättningen. Björn har bloggen ”Björnbrum” var senaste artikel heter ”Några som tänker efter i förväg”.  (http://bjornbrum.blogspot.fr)
Jag har något förkortat artikeln.
För ganska precis ett år sedan publicerade jag en annan artikel om ”den djupa staten”. Jag har har publicerat tidigare artikeln Störtas Trumps och hans ”populära politik” (!) av ”den djupa staten”? Man kan uppfatta läget att Trump nu har stärkt sin ställning inom avgörande sektorer av ”den djupa staten”. (http://jinge.se/allmant/nar-stortas-trumps-och-hans-populara-politik-av-den-djupa-staten.htm

Man kan vänta sig fortsatta analyser och fortsatt debatt i denna fråga… Till exempel om Nunes memo

  1. En ytterst anmärkningsvärd och slående indikator på var den härskande klassen står idag i frågan om krig och fred är den utbredda acceptansen av Trumpadministrationens öppna överlåtande av civil kontroll till militären. Tre höga generaler är hans nära assistenter i Vita huset: nationella säkerhetsrådgivaren H.R. McMaster, försvarsminister James Mattis och stabschef John Kelly.

Ett av den imperialistiska demokratins axiom är civil kontroll över militären. Detta har aldrig uppfyllts. Militären har alltid haft inflytande Vita huset. Men denna fasad har alltid behållits som en fråga om doktrin för att upprätthålla fiktionen av amerikansk demokrati. I stället för att slå larm om faran som militären kan utgöra har media lovordat generalerna som ”de vuxna i rummet”, som kommer att hålla tillbaka Trump.

Den härskande klassen har tigit om Trumps tal om tillståndet i unionen. Han attackerade Kina och Ryssland som motståndare och lovade att vända den decennielånga politiken av vapenbegränsning genom en kommande gigantisk kärnvapenuppbyggnad. Planer för ”modernisering” av kärnvapenarsenalen, som inleddes i slutet av Obamaadministrationen, har utvidgats kraftigt av Trump.

Militären som Trumpförsvarare

Med Donald Trump har militären uppnått ett mål som den har sökt under åratal: en stor andel av den politiska kontrollen i regeringens centrum. Detta är särskilt farligt eftersom Trumpadministrationen lägger upp planer för en militär attack på Demokratiska folkrepubliken Korea.

Uppnåendet av detta sedan länge sökta mål för Pentagon har mer än bara militära konsekvenser. De tre höga generalerna i Vita huset har politisk inverkan på både militär och inhemsk politik. Dessa generaler – och hela militären – behöver Trump. De kan räkna med hans krigiska, stridslystna skrävlande för att ge dem skydd för sina aggressiva, expansiva militära planer. Dessutom är han den som släppte dem genom dörren och och gav dem möjligheter.

Trump gav dem fler trupper till slagfälten i Afghanistan, Irak och Afrika; mer befogenhet att utföra militära operationer utan övervakning; full behörighet att starta drönarattacker utan att behöva fråga Washington. Framför allt lovade han dem en stor ökning av militärbudgeten och godkände en kärnvapenutbyggnad på 1200 miljarder dollar. Han har varit den främste vapenförsäljaren, och sålde vapen för 110 miljarder dollar på vapenavtal till Saudiarabien.

Denna farliga upptrappning av militarismen har i stor utsträckning undgått kritik i vanliga media.

Miljardärerna och bankirerna i och bakom administrationen behöver Trump. De trivs med hans skattelättnader, förstörelsen av företags- och miljöregler, överlämnande av offentlig marker och havskusterna till stora oljebolag, och nedmonteringen av tillsynsmyndigheter. Gary Cohen från Goldman Sachs, chef för National Economic Council; finansminister Steven Mnuchin från Goldman Sachs; utrikesminister Rex Tillerson, tidigare VD för ExxonMobil; och handelsminister Wilbur Ross, en miljardärfinansierare – alla har ställt sig kring Trump för att avvärja eventuella hot mot hans presidentskap.

Vad betyder detta politiskt för generalerna, Pentagon och folket? Det betyder att för Trumps folk i administrationen med bakgrund i och anknytning till Wall Street står lika mycket på spel för att skydda presidenten som för generalerna.
För närvarande, tills Trumps kris blir mycket allvarligare, kommer militären i och utanför Vita huset att försvara honom mot Mueller-undersökningen. De kommer att försvara hans drakoniska, repressiva invandringspolitik. De kommer att försvara hans spelande med kärnvapenkatastrof i Korea. De kommer att försvara honom från allt som undergräver hans grepp om Vita huset.

Trump mot FBI
Till exempel, i Trumps rasande kamp mot FBI, justitiedepartementet och mycket av det kapitalistiska etablissemanget stod militären med Trump. Biträdande justitieminister Rod Rosenstein och FBI-direktören Christopher Wray vädjade till Vita huset att stoppa frisläppandet av ett anti-FBI- och anti-Mueller-memo som utarbetats av ordföranden för representanthusets underrättelsekommitté Devin Nunes. Memot utformades för att skydda Trump från Muellers undersökning av hans förbindelser med Ryssland. General Kelly träffade de två tjänstemännen och avvisade dem, och berättade för allmänheten att presidenten vill ha ut memot ”ganska snabbt”.

Den politiska ledaren direktören för den amerikanska imperialismen, med samtycke från hela sin administration, tillsammans med republikanska partiledningen i representanthuset, för en kampanj för att diskreditera FBI som partisk mot Trump och som en del av en konspiration av ”den djupa staten”.

Hur bör denna kamp mellan Trump och FBI betraktas?

Vita huset, den främsta leverantören av våld, krig och reaktion på planeten, är i krig mot FBI. Men FBI är den högsta kapitalistiska institutionen för förtryck och förföljelse. FBI är nu verksam i 70 länder. Det är den oförsonliga fienden till den radikala rörelsen, befrielsesorganisationerna och alla förtryckta, liksom för fackföreningarna och andra arbetarnas klassorganisationer. Den har förföljt kommunister, socialister, anarkister, svarta befrielseorganisationer, medborgarrättsorganisationer och anti-krigsaktivister sedan FBI tillkom efter första världskriget. FBI och Pentagon är tvillingfiender till arbetare och förtryckta över hela världen.

Men ju mer Trump försöker diskreditera FBI och justitiedepartementet, desto mer anklagas han för att han bryter mot ”FBI: s och justitiedepartementets oberoende”.

Post-Watergate regler och protokoll
Hur kommer det sig att Trumpadministrationen och republikanska partiet fördöms av anti-Trumppressen och det demokratiska partiet för att bryta mot hävdvunna regler mot presidentinblandning i justitiedepartementet och FBI? Faktum är att demokratiska partiet har blivit den starkaste försvararen av denna reaktionära spionagentur, den härskande klassens politiska polis.
Först av allt måste vi förstå vad bolagsmedia och politiker avser med ett ”oberoende” FBI och justitiedepartement.
Under Watergate-krisen försökte Richard Nixon använda delar av CIA och FBI mot det demokratiska partiet och mot sina politiska motståndare i allmänhet. Detta ledde till en stark rörelse i den härskande klassen och det politiska etablissemanget för att förhindra användningen av spionbyråerna mot presidentens politiska fiender.

Tanken med ”oberoende” FBI och justitiedepartement innebar att Vita huset inte ska kommunicera med FBI eller justitiedepartementet, utom under sällsynta omständigheter. Till exempel när Bill Clinton träffade Obamas justitieminister Loretta Lynch, på plattan på en flygplats i Phoenix i juni 2016 – medan Hillary Clinton var under utredning för att ha använt ett personligt e-postkonto som utrikesminister – måste Lynch lämna utredningen. Det automatiska antagandet var att Bill Clinton försökte påverka Lynch till förmån för Hillary Clinton. Lynchs återkallelse följde protokollet eller spelreglerna.

Trump och militär versus kapitalistisk legalitet
Det faktum att Trump är på korståg för att bryta mot borgerlig legalitet är ett bekymmer för arbetarna och de förtryckta. Trumps korståg är påbörjat. Militären kan ha sitt förakt för den borgerliga demokratin – som kan stå i deras väg för att starta krig och aggression – men de är tysta och agerar bakom kulisserna.

Vårt bekymmer har givetvis inget att göra med ett försvar av FBI eller justitiedepartementet. Det är att Trumps och generalernas förakt för borgerlig legalitet, sedvänja och protokoll kommer att vändas mot massorna, som exemplifieras av det öppna försöket att förbjuda muslimer att immigrera till USA.

Arbetarna och alla de förtryckta behöver veta vad som händer. Mueller-undersökningen av påstådda ryska försök att påverka valet är en falsk utredning. Själva premissen för utredningen grundar sig på att utså anti-rysk chauvinism och krigsfeber bland befolkningen. Den är avsedd att stärka den militära upprustningen, inklusive av kärnvapen.

Trump försöker från höger att vända upp och ned på alla regler om politisk inblandning, inflytande och legalitet – inte bara i Mueller-undersökningen utan på många områden. Papperslösa arbetstagare kidnappas på gatorna av agenter från migrations- och tullmyndigheterna. Fackelbärande nazister och klanmedlemmar i Charlottesville Virginia berömdes som ”bra människor”. Trump rakar öppet in vinst från sina företag medan han är president och vägrar att lägga fram sin självdeklaration.
Trump bryter mot kärnvapenavtal genom att anskaffa nya vapen. Han drar sig ensidigt ur klimatavtalet i Paris. Han hotar att riva upp Iran-fördraget. Hans arbetssätt är att gå utanför vanliga borgerliga normer och bryta mot legalism, i den politiska reaktionens intresse.
Boken ”Generals over the White House” finns att läsa.
Det enda sättet att stoppa Trump och hans generaler och bankirer i Vita huset är att mobilisera massorna på gatorna till militant motstånd. En utgångspunkt skulle kunna vara en massiv antikrigskampanj som kräver ”Bort med händerna från Korea” och säger ”NEJ till kärnvapenupprustning”, som Trump och hans militärer har lagt upp på agendan.

 

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Lars Drake
    18 februari 20:48

    Tack för en intressant genomgång av motsättningar inom den ekonomisk-politiska eliten i USA. Pest eller kolera.