Deltagande media
MÅNDAG 24 JUNI 2019
Kolumn
2018-03-21

Utrikesministrarnas bottenlösa hyckleri

Den 18 mars skrev utrikesministrar från sex Natoländer och Ukraina tillsammans med Sveriges utrikesminister ett inlägg om Krim. En huvudpoäng är att Rysslands agerande är ett brott mot internationell rätt. De skriver i underrubriken: ”Ockupationen hotar säkerhetsordningen i hela Europa”. De kritiserar behandlingen av oppositionella på Krim.

Det finns olika ståndpunkter om hur anslutningen av Krim till Ryssland bör ses ur ett rättsligt perspektiv. Jag anser att det inte är förenligt med internationell rätt. Det skedde dock direkt efter en kupp i västra delen av Ukraina som inte uppskattades av en majoritet på Krim eller i den östra delen av landet. Det fanns då ingen legitim regering i landet. Kuppen genomfördes med hjälp av högerextrema nationalistiska stormtrupper och den skedde i strid med landets konstitution. Ryssland riskerade att få NATO-trupp stående utanför staketet till sin flottbas i Svarta Havet. Det ger en förklaring, men det är inte detsamma som att försvara agerandet.

Det råder däremot inget tvivel om att en majoritet av befolkningen på Krim vill tillhöra Ryssland. Denna folkopinion borde ha en avgörande betydelse och frågan borde hanteras i förhandlingar. Regeringen i Kiev har vägrat delta i sådana förhandlingar. Det är nog ingen tvekan om att en del oppositionella behandlats på ett oacceptabelt sätt. Den humanitära situationen i Ukraina är i och för sig mycket värre, men det är inget acceptabelt försvar. Jag är inte mot berättigad kritik, men man bör kunna ställa krav på ett minimum av balans när utrikesministrar uttalar sig.

Hyckleriet består av att utrikesministrarna representerar sex Natoländer och två nära associerade. Två av dessa länder Polen och Danmark stod bakom huvudparterna, USA och Storbritannien, i kriget mot Irak 2003. Irakkriget hade inget stöd i FN:s Säkerhetsråd och det var ett av de grövsta brotten mot internationell lag i modern tid. Sammanlagt har det medfört ungefär en miljon gånger så många döda som Rysslands agerande på Krim. När ska de åtta utrikesministrarna ta avstånd från det?

Under de senaste veckorna har ett Natoland, Turkiet, bombat och ockuperat, Afrin, en del av Syrien. Det har skett i samarbete med väststödda syriska grupper. Detta är ett grovt brott mot FN-stadgan. Var är protesterna från Natoländer eller nära lierade länder?

Den just nu värsta humanitära katastrofen sker i Jemen. Det är Saudiarabien som bombar och blockerar tillförsel av mat och mediciner. Det sker med stöd av Natolandet USA. När protesterade de åtta utrikesministrarna mot detta?

I Syrien har USA bombat i flera år utan tillstånd av landets regering. Även Israel, Storbritannien, Danmark, m.fl. har bombat i Syrien utan tillstånd. Flera Natoländer har dessutom givit olika former av stöd till islamister som kämpat mot den regering som representerar Syrien i FN. Har de åtta protesterat?

En annan sak som visar hyckleriet är den hårda kritiken från Sveriges politiker mot Syrien och Rysslands bombning av Aleppo och avsaknaden av kritik när det gäller Iraks och USA:s bombning av Mosul. I det ena fallet bombades Al Nusra och i det andra fallet IS. Båda grupperna har klassats som terrorgrupper av FN:s Säkerhetsråd.

I Libyen bombade NATO i syfte att gynna oppositionen i inbördeskriget mot sittande regering. FN:s Säkerhetsråd hade antagit en resolution om flygförbud och skydd av civila. I underlaget ingick uppenbara lögner vilket inte stod klart för alla då. Det fanns inget stöd för NATO:s bombningar. Några protester från de åtta?

En av de centrala punkterna i kritiken är att den europeiska säkerhetsordningen hotas av Rysslands agerande på Krim. Den europeiska säkerhetsordningen, bl.a. att gränser inte ska ändras med våld, sköts i sank redan när NATO utan stöd i FN:s Säkerhetsråd bombade Jugoslavien i 78 dagar 1999. Det dödades mer än tusen gånger så många i Kosovokriget som på Krim. Men det är det som hände på Krim som de åtta ministrarna finner viktigt att kritisera. Skandalöst!

Natoländers brott är flera storleksordningar värre än det som Ryssland gjort under de senaste decennierna. Varför ställer Margot Wallström upp bakom de ledande Rysslandsfientliga nationerna i vårt närområde?

HYCKLERI!

 

De åtta ministrarnas debattartikkel: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/ngOqA5/putin--vi-glommer-inte-vad-du-gjort-pa-krim 

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.