Deltagande media
MÅNDAG 06 JULI 2020
Kolumn
2018-04-17

Natoländernas brott denna vecka

Natoländerna USA, Storbritannien och Frankrike har skickat över hundra missiler mot mål i Syrien. Det finns inget beslut i FN:s Säkerhetsråd och det handlar inte om självförsvar. Det är därför utan tvekan ett folkrättsbrott. Detsamma gäller Natolandet Turkiet som attackerat och ockuperat Afrinområdet i norra Syrien.

De tre Natoländerna hävdar att det skett en gasattack i Ghouta och att det är den syriska regeringen som ligger bakom. Det finns inga bevis som visar vilka som är skyldiga. Ett av indicierna är tidigare attacker där det inte heller bevisats vilka som är skyldiga. Eftersom det inte finns bevis bör man fundera på vilka som kan ha nytta av en attack och vilka som förlorar. Attacken, liksom en liknande attack förra året, ledde till bestraffningsåtgärder från USA vilket knappast ligger i den syriska regeringens intresse. De rebeller och terrorister som finns i Ghouta kan däremot se det som önskvärt att USA anfaller deras fiende. Regeringssidan som var i slutfasen att ta över hela Ghouta hade ingen som helst militär nytta av att sätta in gas.

Det är inte ens säkert att det förekommit någon kemgasattack. De filmer som valsat runt på nätet kommer inte från trovärdiga källor och visar bara sådant som är lätt att arrangera för en inspelning. Människor som bor nära tycks inte ha sett något på den plats där det ska ha skett. Läkare på sjukhuset där filmerna spelats in säger att det var en sand och dammstorm den aktuella dagen som medförde svårighet att andas för folk som var i tunnlar och andra utrymmen.

Ett av de mål som har utsatts för USA-gängets missilattacker påstås vara en kemvapenupplag. Syftet var att minska möjligheten att göra nya kemgasattacker från regeringssidan i Syrien. Det är ju ett fullständigt barockt påstående. Det går inte att bomba en kemvapenupplag utan omfattande spridning av mycket farliga kemiska ämnen som skulle medföra mycket större mängd döda och skadade är det som redan sägs ha skett. Det finns dock inga indikationer på gasutsläpp. Det visar tydligt att USA m.fl. länders missiler inte har träffat en kemvapenupplag.

Den svenska regeringen har bl.a. uttalat följande: ”USA, Storbritannien och Frankrike har i natt agerat militärt i Syrien med syfte att avskräcka från användning av kemiska vapen.” USA-gängets över 100 missiler görs till ”agerat militärt” och varje antydan till avståndstagande lyser med sin frånvaro. Skandalöst!

Natochefen går ett steg längre. Jens Stoltenberg försvarar folkrättsbrottet! Skandalöst!

FN som, trots alla brister, är den främsta demokratiska organisationen som arbetar för fred och framsteg i världen består av medlemsländer. Flertalet länder i världen är medlemmar och har därmed erkänt FN-stadgan som en form av lag som är överordnad andra internationella och nationella lagar. FN-stadgan gäller oberoende av de olika ländernas grad av demokratiskt styrelseskick.

I enskilda länder är det förbjudet för individer att använda våld och hot om våld annat än i självförsvar. Det är också tillåtet att hjälpa någon som utövar sin rätt till självförsvar. Polisen har under vissa omständigheter rätt att använda våld.

I förhållandet mellan länder är det förbjudet att använda våld och hot om våld. Inget land har rätt att attackera ett annat land. Det finns bara två undantag från våldsförbudet: självförsvar och efter beslut i FN:s Säkerhetsråd. Ett land har rätt att hjälpa ett annat land som utövar sin rätt till självförsvar. Det gäller t.ex. Rysslands insatser i Syrien eftersom Syrien bombats av USA och Israel innan Ryssland gav aktivt militärt stöd till Syrien.

NATO bombade Jugoslavien i 78 dagar 1999 utan FN-mandat. USA och några till länder bombade och ockuperade Irak 2003. Det var ett av de grövsta brotten mot internationell lag sedan andra världskriget. NATO bombade Libyen 2011 utan FN-mandat. Det fanns en resolution som gav rätt att upprätthålla flygförbud och att skydda civila, men inte att bomba regeringssidans trupper. USA, Israel, Turkiet, Frankrike, Storbritannien, Danmark har alla bombat i Syrien under de senaste åren utan tillstånd av den regering som representerade Syrien i FN. Även det är brott mot internationell lag.

Fördöm de tre Natoländernas olagliga attack på Syrien!

Fördöm Turkiets olagliga ockupation av Afrinområdet!

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.