Deltagande media
MÅNDAG 24 JUNI 2019
Utrikes
2018-10-25

En angloamerikansk oligarki tar över Amerika och Europa.

En angloamerikansk oligarki tar över Amerika och Europa.
(Utdrag från Lars Bern blogg 2015-12-05)
Det vi upplever i dagens värld är en renässans för nykolonialismen. Med västs stora ekonomiska övertag efter Andra Världskriget byggdes en ny ekonomi upp, där ryggraden är enormt stora multinationella företag med egen identitet och en omsättning i nivå med mindre stater.
Nationalstaterna har på detta sätt allt mer förlorat kontrollen över den ekonomiska utvecklingen. Jag har i tidigare artiklar här visat hur makt allt mer glider över i händerna på främst den angloamerikanska oligarkins förmögenheter, ofta gömda i stiftelser och fonder utanför nationell kontroll. De har ägarkontrollen i de globala företagen, mediehusen och bankerna. Det går inte att föra en nationell ekonomisk politik som är oberoende av denna härskande elit.
Den dominerande grupperingen som styr dagens värld är denna oligarki. Den har helt tagit över i USA, där man etablerat en skendemokrati med två partier som båda finansieras av oligarkerna. Hälften av världens militära makt är i deras händer.
Överstatliga EU är ett av oligarkins tacksammaste instrument med vilket man fått flertalet länder i Europa att ge upp sitt nationella självstyre. Bakom kulisserna inom sina slutna sällskap som t.ex. Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen sitter man och dirigerar EU.
Läs hela artikeln på Lars Berns blogg!
När ska ett "oberoende" SVT/SR alla högskoleutbildade journalister, självutnämnda experter, analytiker våga tänka i dessa banor?

Dela artikeln

2 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Lars Drake
    25 oktober 18:13

    Insikten kommer …. men sannolikt för sent!

  2. Tommy Frost
    29 oktober 10:49

    Länk till källa: https://newsvoice.se/2015/12/lars-bern-en-angloamerikansk-oligarki-tar-over-amerika-och-europa/