Deltagande media
ONSDAG 24 APRIL 2019
Utrikes
2018-11-16

Kambodja, Gilda Hamidi Nia och SVT kollegor på Rapport

 

Hörde din (er) förenklade och aningslösa kommentar i Rapport kl. 18.00 om att några av Khmer Rouge ledarna nu fått sina straff.

Eftersom SVT inte tycker om att minnas vill jag påminna dig Gilda Hamidi Nia och övriga SVT:s ”oberoende och sakliga” kollegor om att just Sverige, förutom USA och Storbritannien var några av de ”demokratiska länder” som stödde Khmer Rouge ledarnas, precis de som du nu rapporterade om, Kambodjas representation i FN under decennier. Det borde du ha tagit upp.

Så här skrev den kände journalisten John Pilger.

”USA bidrog inte bara till att skapa de förhållanden i Kambodja som möjliggjorde för de Röda khmererna att ta makten 1975, utan stödde också aktivt denna organisation och dess folkmordsarmé både politiskt och finansiellt. Redan i januari 1980, då Pol Pots styrkor var i exil i Thailand, höll USA på att i hemlighet förse dem med pengar. Mellan 1980 och 1986 uppgick detta stöd till 85 miljoner dollar (ca SEK 910 miljoner idag), vilket avslöjades 1986 under en brevväxling mellan juristen Jonathan Winer (juridisk rådgivare åt senator John Kerry i senatens utrikesnämnd) och de amerikanska vietnamveteranernas stiftelse. Enligt Winer kom uppgifterna från kongressens forskningstjänst (Congressional Research Service, CRS). Winers brev till vietnamveteranerna kopierades och kom i händerna på Reaganregeringen där det väckte stor upprördhet. Winer tog avstånd från uppgifterna i brevet utan att förneka att de kom från CRS. Men i ett senare brev till Noam Chomsky upprepade han sina ursprungliga anklagelser. I ett senare samtal med mig bekräftade han att dessa anklagelser var ”fullständigt korrekta”.

”De röda khmererna fick också amerikanskt stöd i FN, som senare blev redskapet för Pol Pots återkomst. Trots att Pol Pots regering hade upphört i januari 1979 då den drevs ur landet av Vietnams armé, fortsatte representanter från Khmer Rouge att vara Kambodjas delegater till FN. Deras position försvarades av USA som en del av kalla kriget, som ett sätt att hämnas på Vietnam, och som en del av USA:s nya allians med Kina (som var Pol Pots huvudsponsor och en gammal fiende till Vietnam). President Jimmy Carters säkerhetsrådgivare Zbigniew Brzezinski uppgav 1981 att ”Jag uppmuntrade kineserna att stödja Pol Pot”. Han sa också att USA låtsades inget se när kineserna sände vapen till khmererna genom Thailand.” …

”Vapen från Västtyskland, USA och Sverige sändes till de Röda khmererna via Singapore eller tillverkades på licens av Chartered Industries, ett statligt ägt företag i Singapore. En del av dessa vapen erövrades senare från de Röda khmerernas styrkor. ”

 

Minnesvärt är också att de statsministrar för våra svenska ”demokratiska regimer” som idag inte har någon invändning mot dagens straff, nu inte lagförs för sitt politiska, finansiella och militära stöd till dessa bödlar.

Här är de

1975-1976 Socialdemokraterna (Olof Palme)
1976-1978 Centern, Folkpartiet och Moderaterna (Torbjörn Fälldin)
1978-1979 Folkpartiet (Ola Ullsten)
1979-1981 Centern, Folkpartiet och Moderaterna (Torbjörn Fälldin)
1981-1982 Centern, Folkpartiet (Torbjörn Fälldin)
1982-1986 Socialdemokraterna (Olof Palme)
1986-1990 Socialdemokraterna (Ingvar Carlsson)

Ovan utdrag har hämtats från den artikel som publicerades i tidskriften Covert Action Quarterly hösten 1997. Den visar hur Pol Pot och de Röda khmererna fick omfattande stöd av USA och Storbritannien och Sverige. Författaren John Pilger gjorde en skakande dokumentärfilm om de Röda Khmererna som heter ”Year Zero”.


Hälsar Tommy

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.