Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021
Utrikes
2018-12-29

De VITA -hycklarna som tappade- HJÄLMARNA

De Vita Hjälmarna har nyligen granskats på ett möte i FN som hölls på initiativ av den ryska FN-delegationen. Där framfördes skarp kritik från några experter. De Vita Hjälmarna, som fått en Oscar och Right Livelyhood-priset, har nästan helgonförklarats i Väst, men blir allt mer grundligt avslöjade för vad de verkligen är och har gjort. Länken innehåller en video på drygt 1 timme och 20 minuter från mötet i FN. ()

De Vita Hjälmarna grundades av en pensionerad engelsk militärofficer och har finansierats av bl.a. Storbritannien, USA och Danmark, tre av de sju västerländska länder som flygbombat i Syrien de senaste åren utan stöd i FN:s Säkerhetsråd. Det borde räcka för att bli skeptiskt inställd tid dess verksamhet. Att de bevisligen gjort propagandafilmer om arrangerade ”räddningsinsatser” och ”kemgasattacker” gör inte saken bättre. Inte heller att de verkat inom terroristkontrollerade områden i Syrien. De är intimt hopkopplade med Al Qaida-anknutna gruppen Al Nusra (som för övrigt bytt namn mer än en gång) och har sysslat med organhandel. 

Det har gjorts över hundra intervjuer med personer som varit med i eller kommit i kontakt med de Vita Hjälmarna som vittnat om deras falska verksamhet. Jan Öbergs redovisning baserad på intervjuer vid hans besök i Aleppo pekar i samma riktning.

Naturligtvis har kritiken mot de Vita Hjälmarna tagits upp av Västmedier, men då främst som ett exempel på en rysk propagandakampanj. Kritiken har dock kommit från några experter i Väst – långt innan ryska medier lyft frågan. Det normala hyckleriet med andra ord.

Det kan vara intressant att notera att reportern, Claus Relotius, som nyligen avslöjades med att fabricera minst fjorton artiklar för den tyska tidningen Der Spiegel, bl.a. bidragit till att ge en falsk bild av det som skett i Syrien. En artikel han till och med fått ett pris för i Tyskland handlade nämligen om en av de saker som i Väst uppfattats som den utlösande gnistan för kriget i Syrien. Den innehöll en påhittad berättelse om en pojke som påstods ha klottrat slagord i Daraa. Få berättelser om syrien har spritts så mycket. (2) 

Mer detaljer om kritiken som framfördes på mötet i FN mot Vita Hjälmarna finns inlägget på Global Politics av Eva Bartlett. (1) En samlad sågning av Vita Hjälmarnas falskhet har gjorts av Jan Öberg. Länken innehåller även den video från de Vita Hjälmarna som visar en uppenbart arrangerad inspelning. (3)  

 

https://geopolitics.co/2018/12/26/un-panel-details-white-helmets-staged-chemical-attacks-organ-thief-msm-silent/?fbclid=IwAR3Qw6PBcoLnh_kFlv_lcLTPePPe3x8vDoD6UvOpemYWRHoT4h6289cekZ8

https://www.theguardian.com/world/2018/dec/21/sacked-der-spiegel-reporter-claas-relotius-returns-awards

http://blog.transnational.org/2016/11/tff-pressinfo-392-just-how-grey-are-the-white-helmets-and-their-backers/

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.