Deltagande media
LÖRDAG 25 SEPTEMBER 2021
Miljö
2019-01-17

Regeringsalternativen och möjligheten att lösa viktiga miljöfrågor

Det finns idag två huvudalternativ till regeringsprogram. Det ena stöds av S, MP, L och C. V har deklarerat att de inte kommer att rösta mot. Det andra stöds av M, KD och SD '(katastrofbudgeten). Det är lätt att konstatera att båda bygger på någon variant av nyliberalism. Om det andra alternativet hade vunnit skulle det blivit åtstramning på invandringsområdet. Med det första alternativet lyfts några miljöfrågor. Det borde vara lätt att välja, eller?

Frågan som måste ställas är om det långsiktigt går att lösa vår tids miljöproblem i ett samhälle med stora skillnader i ekonomisk standard. Skillnaderna har ökat dramatiskt sedan slutet av 1970-talet – som en följd av bl.a. en nyliberal politik. Avregleringar av banksektorn påbörjades redan under Ronald Reagan och Margaret Thatcher. Generellt har globalisering medfört att vissa grupper i Sverige fått försämrade villkor, särskilt relativt. Det och diverse privatiseringar och förändringar av välfärdssystemen har lett till en stor omfördelning. Dylik politik har drivits av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar.

I ett samhälle med stora skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper saknas förutsättningar för den lojalitet (inte blind underkastelse) som behövs för att prioritering av miljö ska bli brett accepterad. De som är ekonomiskt svagast kommer inte att vara beredda att offra av det de har för att betala för gemensamma behov. Motstånd mot bensinskatter m.m. skulle i och för sig inte vara så starkt om de förenats med en väl utformad kompensation. Frågan om sådan kompensation räcker om skillnaderna mellan olika grupper hela tiden ökar.

De som är rika påverkas i stort ett inte alls av miljöskatter. De rika kan medvetet bryta mot lagen och betala böter. De kan t.o.m. köpa en del domare för att komma undan. De rikas konsumtion, som har stor miljöbelastning, kommer med rätta att upplevas som utmanande av andra som måste ändra sitt dagliga liv för att rädda miljön. ”Varför ska inte jag kunna flyga till Mallorca när han har ett eget jetflyg?”

Sverigedemokraternas framgångar beror dels på invandring, som till en stor del kan förklaras av USA:s krigsinsatser i ett flertal länder, och dels på de försämringar många fått uppleva under senare år. Mer nyliberal politik kommer att leda till ännu större skillnader än idag och därför är båda regeringsprogrammen förkastliga.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.