Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021
Miljö
2019-01-22

Gula Västarna och miljöskatter

Den tändande gnistan för proteststormen som pågått i Frankrike sedan november 2018 var höjningen av bensin- och dieselskatter. Grunden var ett allmänt missnöje med orättvisor i samhället. Christer Lundgren beskriver utvecklingen i en bra artikel i 1/19 av Folket i Bild/Kulturfront. Polisbrutaliteten som satts in mot demonstranterna och hela listan på krav tas inte upp här – bara frågan om miljöskatter.

Den förändring av bensin- och dieselskatter som genomförts i Frankrike är som kritikerna påpekar inte försvarbar. Intäkterna ska ha använts till att betala av på statsskulden och öka satsningar på militären. Huvuddelen av statsskulden borde betalas av dem som har tjänat mest pengar under tiden statsskulden byggdes upp. Frankrike satsar mest av alla EU-länder på försvar så den delen är också svår att motivera.

Som Christer Lundgren och många andra påpekat är punktskatter, som det är fråga om här, inte progressiva och drabbar därför personer med låga inkomster mer än andra. De med låga inkomster tvingas betala en större andel av sina inkomster till sådana skatter.

Det är dock inte miljöskatter det är fel på utan på det politiska ”paket” de ingår i. Det är rimligt att en del av intäkterna går till miljöåtgärder. Huvuddelen bör användas till sänkning av skatter för lågavlönade eller höjning av pensioner för dem som har låga pensioner. Det kan också vara rimligt att det även ges kompensation i någon form till landsbygdsboende. Om ca 80% av intäkterna används till kompensation kommer miljöskatter sannolikt att accepteras

När högerkrafter ska genomföra en skatteväxling till förmån för miljön kan man utgå ifrån att det blir en skattesänkning som inte främst gynnar dem som har sämst ekonomi utan snarare motsatsen. Det är ju det som sker i Sverige idag. Därför är det inte troligt att de kan genomföra en skatteväxling som får brett stöd i samhället.

En högerpolitik som leder till stora skillnader i ekonomiska villkor medför uppenbara svårigheter att införa och genomföra en effektiv miljöpolitik. De som är rika behöver inte alls ändra sin konsumtion när miljöskatter införs. De rika kan medvetet bryta mot lagar och betala böter. De kan muta politiker, journalister, statliga tjänstemän och domare för att gynna sina intressen. De rikas konsumtion, som har stor miljöbelastning, kommer med rätta att upplevas som utmanande av andra som med snål budget måste ändra sitt dagliga liv för att rädda miljön. Viljan att lojalt ställa upp för att skydda miljön eroderas.

Slutsatsen är att miljöskatter kan rekommenderas om de kombineras med riktad kompensation och att miljön inte kan räddas i ett ojämlikt samhälle.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.