Utrikes
2019-02-02

Tal vid protestmöte i Uppsala om USA:s hot mot Venezuela

Återigen har USA hotat ett annat land med militärt angrepp.

För 15 år sedan stod jag här på Stora Torget och talade mot USA:s invasion av Irak. Då skyllde USA:s politiska ledning på Iraks obefintliga massförstörelsevapen. Nu skyller de på att Venezuela inte är demokratiskt. Då som nu handlar det egentligen om OLJA!

Det här mötet handlar, som jag ser det, inte främst om Venezuelas president Nikolás Maduro som omvaldes förra året. Det är hans regering som representerar landet i FN. Om han ska bytas ut eller inte överlåter jag med förtroende åt dem som är medborgare i Venezuela. Den viktiga frågan handlar om andra länders inblandning som är ett brott mot internationell lag. 

Det finns en slags konstitution eller grundlag på global nivå som världens länder ställt sig bakom, FN-stadgan. Den slår fast att länder inte får angripa andra länder militärt eller ens hota att göra det. Det finns bara två undantag: självförsvar och efter beslut i Säkerhetsrådet.

USA angriper och hotar andra länder vanemässigt. Några miljoner människor har dött som en följd av USA:s krigande de senaste 20 åren. Krig har förts mot Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, och Syrien. Militära insatser har skett i flera andra länder. Militära hot har framförts upprepade gången mot Iran och några till länder. Och nu även mot Venezuela. Allt detta bryter mot internationell rätt. USA:s inblandning som skett under många år i Latinamerika kan andra beskriva bättre så det tar jag inte upp nu.

Frankrike och Storbritannien, som idag deltar i att pressa Venezuela, har under de senaste åren bombat andra länder utan stöd i Säkerhetsrådet. Venezuela har däremot inte angripit något annat land och utgör heller inget hot mot något annat land.

EU, och därmed Sverige, har en relativt mild form av sanktioner mot Venezuela.

USA har däremot infört så hårda sanktioner att det är fråga om ekonomisk krigföring. Det är tillsammans med annan inblandning en huvudorsak till dagens ekonomiska kris i Venezuela. Och därmed till det spända politiska läget i landet. Det är utan tvekan en mycket aggressiv politik.

USA:s sanktioner mot Kuba, som är inne på sitt sjuttionde år, är också ekonomisk krigföring. USA:s Kubasanktioner har fördömts i FN av en nära nog enig Generalförsamling, endast USA och Israel röstade mot förra året.

EU har sanktioner mot 27 olika länder eller grupper. Det finns dock inga sanktioner mot Saudiarabien som bombat sitt grannland Jemen sönder och samman och till och med orsakat svält. Det finns heller inga EU-sanktioner mot apartheidstaten Israel som ägnat sig åt etnisk rensning längre tid än jag levt.

Det sjukaste av allt är att EU inte har någon sanktionspolitik mot USA som är det land som flygbombat flest länder i världshistorien. EU:s sanktionspolitik är hyckleri i kubik!

Avbryt all ekonomiska krigföring mot Venezuela!

Sluta hota Venezuela med väpnat angrepp!

Försvara folkrätten!

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.