Deltagande media
MÅNDAG 06 JULI 2020
Utrikes
2019-02-23

Lite mer vardagshyckleri

Det har varit stor uppståndelse i medierna de senaste dagarna. Ett ryskt militärt flygplan anses ha varit för nära ett svenskt signalspaningsflygplan över Östersjön. Sverige spanar, eller rättare sagt spionerar, åt Nato sedan flera decennier och det vore konstigt om det inte irriterar ansvariga inom ryskt försvar. Hur farligt är det och vad kan göras för att minska riskerna, om det nu anses farligt? Hur har Sverige och Nato agerat för att minska riskerna?

”Det ryska planet flög an mot det svenska i överljudshastighet innan det lades sig mindre än 20 meter ifrån det. Det är mycket anmärkningsvärt, säger flygstabschefen Anders Persson.” (DN 22/2 2019) 1

Även passagen i hög fart framför det svenska planet betecknas som anmärkningsvärd, men då namns inget avstånd. Därför kan man anta att det var stort.

Observera att det inte talas om att det kan ha varit farligt. I Expressen intervjuades Försvarets presstalesman. Då gavs heller ingen klar bild av om det bedömdes vara farligt eller ej. Det kanske handlade mer om hur det upplevdes av piloten i det svenska planet och av Försvarsmaktens ledning.

Att det ryska planet flög så nära det svenska, var det farligt?– Nja, jag kan bara konstatera att det stundtals var ett väldigt kort avstånd. Jag värderar inte det något mer, utan bara konstaterar det, fortsätter Jesper Tengroth.” (Expressen 21/2 2019) 2

Det är först när Peter ”Transatlantiska länken” Hultqvist kommenterar händelsen som den framstår som farlig.

"Det ryska agerandet är oacceptabelt. Från säkerhetssynpunkt är det oprofessionellt och risker för allvarliga incidenter ökar markant. Alla borde ha ett grundläggande intresse av att sådana händelser inte ska inträffa", säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) i en skriftlig kommentar till TT.” (Expressen 21/2 2019) 3

Svenskt intresse av att minska ”… risker för allvarliga incidenter ökar markant”, som Hultqvist nämner, verkar inte vara så stort. Följande citat av Sven Hirdman, fd svensk ambassadör i Moskva, kan vara intressant i sammanhanget.

 ”Jag minns en incident 1996, när jag var ambassadör i Moskva. Då hade ryssarna byggt ett stort örlogsfartyg vi var nyfikna på, så vi skickade dit ett spanings-Viggen. Den svenska flygaren gick för nära båten, så han tappade kontrollen, slog i vattnet och dog. Jag hade ett samtal med den ryska administrationen, som tyckte det var dumt att folk dog och att man förlorade plan. De ville ha regler för det där, något slags säkerhetsavstånd. Det tyckte jag var en bra idé. Jag tog upp saken med ÖB Owe Wiktorin, som också tyckte det lät bra. Men sedan … ja, när det nådde mörkermännen på stabs- och departementsnivå så tog det stopp. Från vår sida.” (Den svenska trollfabriken av Mattias Göransson, Filter 20/7 2016) 4

Oj då, är det oskyldiga Sverige som hindrat överenskommelser om säkerhetsavstånd?

En annan sak som skulle förbättra säkerhetsläget eller i alla fall minska möjligheterna för svensk press att hetsa mot Ryssland för att ryska militärplan flyger med avslagna transpondrar vore att sluta avtal om krav på att ha transpondrar påslagna. Även Natoplan och svenska militärplan flyger stundom med avslagna transpondrar, men det brukar inte vara lika viktigt att påpeka i svensk press.

”När Putin i dag var i Finland föreslog den finländske presidenten Sauli Niinistö att det tecknas ett internationellt avtal som skulle kräva att alla flygplan alltid har sina transpondrar påslagna. Putin sa att Ryssland stöder ett sådant förslag.” 5

Det framstår som ett vettigt förslag, men alla verkar inte lika övertygade.

”Militäralliansen Nato går inte med på Rysslands förslag angående flygsäkerheten över Östersjön, uppger Natokällor enligt tidningen The Wall Street Journal.
Tidningen skriver att Nato anser att de åtgärder som Ryssland föreslagit inte skulle ge någon nämnvärd förbättring av flygsäkerheten och inte skulle hindra ryska flygplan från att flyga farligt nära alliansens fartyg och flygplan.
Enligt förslaget måste alla plan som flyger över Östersjön ha sina transpondrar på, så att det inte förekommer några så kallade mörka flygningar. Ryssland gav Nato förslaget i juli efter att president Vladimir Putin diskuterat saken med president Sauli Niinistö under sitt besök i Finland.” (Finska Hufvudstadsbladet 20/9 2016) 6

Utan sådana avtal kan svenska politiker och svensk press komma med upprörda uttalanden om hotfullt och farligt beteende från rysk sida. Yttersta syftet är då att skrämma med det hotfulla Ryssland och underlätta medlemskap i Nato. Det är därför lätt att förstå varför Nato gärna ser att det avtalslösa tillståndet permanentas.

Hur farligt är det att en professionell rysk pilot flyger knappt 20 m från ett svenskt plan på rak kurs – i samma riktning? Man kan ju jämföra med att svenska trafikanter dagligen möter varandra på vägar i 100 km/tim med en meter mellan varandra.

Det kan knappast vara mer än några meter mellan planen på delar av många flyguppvisningar. Då är det naturligtvis samövat, men om ett flygplan som inte är så lättmanövrerat flyger rakt fram och ett lättmanövrerat lägger sig vid sidan av i några sekunder är det nog inte fråga om någon riskfylld manöver för en skicklig pilot.

1 https://www.dn.se/nyheter/sverige/ryskt-jaktplan-flog-20-meter-fran-svenskt-signalspaningsplan/

2 https://www.expressen.se/nyheter/ryskt-stridsplan-flog-nara-svenskt-plan/

3 https://www.expressen.se/nyheter/ryskt-stridsplan-flog-nara-svenskt-plan/

4 https://magasinetfilter.se/granskning/den-svenska-trollfabriken/

5 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=6465793

6 https://www.hbl.fi/artikel/wsj-nato-forkastar-ryskt-forslag-om-transpondrar-pa-ostersjon/

Dela artikeln

2 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
 1. Tommy Frost
  24 februari 00:59

  Öppet brev till SVT Aktuellt och Cecilia Gralde!

  Såg din intervju med Peter Hultqvist Aktuellt 20190222.
  Jag har aldrig varit med om en så dåligt förberedd intervju.
  Du ställer så otroligt naiva frågor att jag ställer mig frågan var du och dina journalisterkollegor
  höll till eller på med under lektionerna om historiska förhållanden, begrepp och metoder.

  Och var finns i denna din löjeväckande utfrågning, den högskolade SVT journalistens opartiska ifrågasättande, bakgrundsresearch, sammanhang, den kritiska granskningen av Försvarets ökända flygspaningshistoria, fakta, för att inte tala om de källor försvaret framför?
  Och varför ingen kommentar från den part om vilket hela ”intervjun” handlar?

  Detta är inte journalistik Cecilia!
  1. Stämmer Försvarsstabens uppgifter? Ingen koll.
  2. Finns det inte anledning att granska svenskt försvars förehavande och syfte. Ingen koll
  3. Finns det inte anledning att sätta in denna och andra flyghändelser i ett större och framför allt ett historiskt sammanhang. Ingen research.
  4. Har du kontaktat motparten, ”ryssarna”, som du uttrycker dig, och frågat hur de ser på ”incidenten”. Ingen koll.
  5. Vad gör svenska spionplan 6 mil (Det finns en historisk anledning att ifrågasätta försvarets positionsangivelse) från Kaliningradenklaven där en märkligt nog en rysk försvarsenhet nu uppdaterar sitt robotförsvar (som en reaktion på NATO ökade närvaro) Ingen koll.
  6. Märk även skillnaden i ”samtalet” det heter svenska flygplan men ryska stridsplan.
  7. Och varför ikläder ni båda, du som ”opartisk” Aktuellt journalist och Peter Hultqvist som Nato ivrare, den enkla och bekväma rollen som utsatt offer?

  Anledning till att jag ställer frågor hänger samman med Sveriges kontinuerligt aggressiva agerande efter andra världskriget i exakt samma område under förespegling av ”flygutbildning” med ”oskyldiga flygplan” försedda med senaste teknik från engelska och amerikanska företag.
  Minns du, Cecilia Gralde hur svårt och kostsamt Försvaret ansåg det var att leta rätt och bärga de signalspaningsplan/spionplan och kvarlevor som då sköts ned efter att Sovjetunionen, trots att den svenska regimen vid tre tillfällen fått varningar om vilka åtgärder som kan komma att vidtas?
  Försvaret var inte alls intresserad av att leta rätt på de två oskyldiga flygplanen. Det gjorde dock snabbt några privatpersoner.

  Idag skryter de svenska flygare som deltog i detta spionage arrogant: ”Vi lekte kurra gömma med Sovjet”. Då var svenskt flyg långt inne på sovjetiskt territorium alltifrån staden Kandalaksja (ryska Karelen) utmed hela kusten Estland, Lettland och Litauen.

  Minns ni på SVT Aktuellt USA:s U2 flygningar under åren 1957-60? Den rutten gick från USA:s bas i Pakistan genom centrala Sovjetunionen (Tjeljabinsk) rakt igenom det svenska försvarets luftrum till landningen i Bodö, Norge? År 1960 sköts planet ner och USA och Nato förnekade all kännedom om detta. När Sovjetunionen senare visade upp U2 piloten Gary Powers ställdes USA, Nato och Sverige med byxorna nerdragna.
  Protesterade Sveriges försvarsministrar eller UD någon enda gång då det svenska luftrummet kränktes? Ingen koll.
  Och inte ens idag har en SVT journalist på ett ”opartiskt”, ”oberoende, sakligt och faktaspäckat” Aktuellt som en Cecilia Gralde inte ens orkat med en sådan research.
  Så för slippa vara med om ett så okunnigt och löjeväckande inslag (jag avser här tittarna)
  får du och Aktuellts övriga journalister ett par lästips.

  ”Bortom Horisonten. Svensk flygspaning mot Sovjetunionen 1946-1952.
  Där kan du förkovra dig om hur ädelt det svenska försvaret agerade.
  Mikael Holmström har också skrivit om just detta i SVD.
  Den Dolda Alliansen. Sveriges hemliga NATO förbindelser.
  En recensent skrev: De enda som inget visste var svenska folket.
  Det är ingen skillnad idag. De krafter som då arbetade tillsammans är desamma med nya namn.
  På den tiden kallades Sverige agerande neutralt. Nu heter samarbetet helt öppet NATO.
  Offer-rollen spelas lika amatörmässigt idag oavsett om man innehar en ministerpost eller besitter en högskoleutbildning i mediakunskap, åtminstone för oss som har alla sinnen intakta och uppgraderade.
  Aktuellt ”intervjun” visar att utrikesrapporteringen på såväl Rapport som Aktuellt kan kringgå sändningstillstånd utan dåligt samvete och att arbetet som ”journalist” där heder och kompetens tidigare var honnörsord nu ersatts med ständiga botox- och fillersinjektioner av märket MSB och SÄPO.

  Det enda som är intakt är att fienden alltid är densamme.

 2. Lars Drake
  24 februari 13:45

  Ja de gör inte sitt jobb - att granska makten.