Deltagande media
FREDAG 30 OKTOBER 2020
Debatt
2019-03-02

Kragh än en gång

Tom Andersson har skrivit en artikel som gör en helhetsbedömning av vad debatten som just nu pågår mellan Aftonbladet Kultur och Expressen m.fl. egentligen handlar om eller vad grundproblemet är. Hans slutsats är att det kan härledas till en artikel om rysk desinformation som publicerades 2017 av Martin Kragh och Sebastian Åsberg.

Med Tom Anderssons egna ord:

”Ansvaret för debattens osaklighet faller på svenska forskare.
Högersidan vill till varje pris kalla denna artikel för ”vetenskaplig”. Sanningen är att den är ovetenskaplig och orsaken till dagens osakliga debatt samt spekulationer i vänner och fiender till rikets säkerhet.” (Aftonbladet 26/2 2019) 1

Tom Anderssons kompetens för bedömningar på det här området är inte lätt att avfärda. Han är tidigare analytiker på kris- och beredskapsområdet, fil dr kognitionsforskning, fil lic matematisk statistik, fil kand fysik, lingvistik och socialantropologi.

Så här uttrycker sig Martin Kragh i en intervju i Expressen om det som diskuterats i Aftonbladet, Expressen m.fl. tidningar:

”Operationen som jag har varit utsatt för började i ryska medier, som påstod att jag jobbar för en konstig organisation med kopplingar till brittiska underrättelsetjänsten. Allt är falskt. 
Men påståendena spreds vidare i Sverige, framförallt av högerextrema och vänsterextrema grupper, och lite i sociala medier. Till slut plockades de upp av Aftonbladet som gjorde en stor grej av det. Där har du ett exempel på hela spektrat av vilka som deltar.” (Expressen 1/3 2019) 2

Det är inte korrekt. Det började med läckta dokument som handlade om en organisation med finansiering från brittiska utrikesdepartementet och som via lokala nätverk/ombud påverkat tillsättningen av en tjänsteman i Spanien och smutskastat en av Storbritanniens ledande politiker, Jeremy Corbyn. Detta lagbrott har uppmärksammats i det brittiska parlamentet och i tidningar som Daily Record/Daily Mail och The Guardian redan under första halvan av december 2018. Internationellt har det uppmärksammats främst i ryska medier. Skandalen har dock inte nått de stora tidningarna i Sverige förrän långt senare och då utan att tas på allvar annat än av Aftonbladet. Det har även kommet läckta dokument med listor på medlemmar i den brittiska organisationens kontaktgrupper i andra länder. På en sådan lista står Martin Kragh upptagen som koordinator för Norden. Organisationen, som inte förnekat dokumentens äkthet, har hävdat att alla på dessa listor inte tackat ja och Martin Kragh har förnekat att han tagit på sig en dylik uppgift.

Men som Tom Andersson skrev, grunden står att finna i artikeln från 2017 och de som försvarat Martin Kragh har uttalat sig positivt om hans forskning. Den artikeln anmäldes av flera personer för forskningsfusk/oredlighet och/eller bristande kvalité i forskning. Uppsala Universitet utsåg två personer som skulle granska kritiken mot artikeln. Den ene av de två som utsågs kom från Uppsala Universitet (UU) och den andre är medlem i den organisation som står bakom Utrikespolitiska Institutet (UI) nämligen Utrikespolitiska samfundet. Det är just via UU och UI huvudförfattaren Kragh erhållit sin finansiering för den forskning som ligger bakom artikeln. Ingen av personerna är misstänkta för jäv i formell mening, men att välja personer som organisatoriskt står så nära de anklagade kan ändå vara olämpligt. 

Den ene av granskarna, Hågvard Hegre professor i freds- och konfliktforskning (UU), uttryckte skarp kritik, men ansåg inte att det var fråga om oredlighet.

"Flere av anmeldelsene kritiserer MK for betydelige metodologiske svakheter. Jeg er langt på vei enig i disse vurderingene, men disse svakhetene faller inn under en kritikk av forskningens kvalitet, og ikke under uredelighet. De metodologiske svakhetene inkluderer en til tider dårlig bruk av kilder. Med muligunntak av punktet jeg diskuterer under ser jeg ingen klare tegn til ′medveten vilseleding′ eller ′grov försumlighet′." och
" Jeg gir under anmelderne medhold i flere av kritikkene som retter seg mot MK's artikkel og ser et antall brudd på god forskningsskikk. Jeg vurderer dem likevel til å være såpass usystematiske, og svakhetene i så stor grad åpenbare for en grundig leser, at det neppe er et bevisst forsøk på å villede leserne." (Hegres bedömning kan erhållas från Uppsala Universitets registrator.)

Omdömen som ”… betydelige metodologiske svakheter. Jeg er langt på vei enig i disse vurderingene”, ”… medhold i flere av kritikkene som retter seg mot MK's artikkel og ser et antall brudd på god forskningsskikk”  och " svakhetene i så stor grad åpenbare ". Om inte det är en sågning av vetenskaplig kvalité så undrar jag hur övertydlig man måste vara för att det inte ska kunna tolkas på något annat sätt.

Akademiskt skolade personer som har kunskaper om det som avhandlas låter sig kanske inte luras. Problemet är att budskapet i den kritiserade artikeln har spridits okritiskt av journalister som uppenbarligen inte förmått genomskåda artikeln (om de ens läst den) och utnyttjats i debatten av Natovännerna. Flera inlägg i Expressen, Svenska Dagbladet och Hela Hälsingland den senaste tiden visar att det är så. Artikeln publicerades lagom till Folk och Försvar 2017 och blev omedelbart ett slagträ i händerna på Natoentusiasterna bland ledarskribenter i borgerliga tidningar.

Den andra granskaren, Gunnar Åselius professor i historia, särskilt militärhistoria vid Försvarshögskolan som är lokaliserad i samma hus som UI. Åselius presenterade ingen allmän bedömning av artikelns vetenskapliga kvalité. Han tog upp tre förhållanden som skulle kunna utgöra grund för oredlighet nämligen, oredlig källhantering, lögn och tendentiös forskning. Han diskuterade inte alla exempel på lögn och dålig källhantering som tagits upp i anmälningarna. Gunnar Åselius kom också fram till att det inte var fråga om oredlighet.

Jag var själv en av dem som anmälde artikeln. Inte för forskningsfusk utan för bristande kvalité i forskningen. Jag var före min pensionering adjungerad professor i nationalekonomi, särskilt naturresurs- och miljöekonomi. Det innebär att jag inte har expertkunskap inom det aktuella ämnet, men jag har omfattande erfarenhet om några olika samhällsvetenskapliga metoder.

Min anmälan var så omfattande att den inte fick plats som en artikel på Synapze. 3 o 4 Den har, så vitt jag vet, aldrig tillbakavisats med sakargument. Hågvard Hegre sammanfattade sin syn på min omfattande kritik på följande sätt:

”Lars Drake framförer en rekke kritiske argumenter til MKs artikkel. Mange (men ikke alle) av disse vurderer jeg som rimelige.” (Källa som ovan)

Detta är, sammantaget med det som uttrycks i citaten ovan, en mycket skarp kritik mot vetenskaplig kvalité i Kragh och Åsbergs artikel. Hur ska det annars tolkas?

De kommentarer jag sett från Martin Kragh är 1. att jag varit öppet aktiv i den pro-Kremlska politiska miljön (i sitt svar till kommittén som ansvarade för granskningen), och 2. ”vänsterpartisten Lars Drake som öppet stöder Vladimir Putin” (från hans blogg), vilket inte stöds av något citat. Jag kände inte till att jag stöder Putin, men jag kanske har missförstått mina egna åsikter, eller? Det där med ”öppet” stämmer rätt bra. Jag har ju inte bara åsikter, jag har spridit dem helt öppet i hundratals artiklar. Jag erkänner dessutom att jag varit medlem i Vänsterpartiet i några år. Och? Det vore roligt om Kragh kunde presentera ett citat eller två som visar att han har rätt angående mitt påstådda öppna stöd till Rysslands president.

I ytterligare ett påhopp i sitt svar till nämnda kommitté skriver Martin Kragh i en rubrik till en bilaga:

 ”Dialog på Facebook mellan vänsterpartisten Lars Drake och högerextremisten ”Erik Johansson” om hur de ska agera som ett led i trakasserierna mot Martin Kragh.” (Även här kan inlägget erhållas från Registrator vid Uppsala Universitet)

Som ”bevis” finns en skärmdump som visar att Erik J, som heter något annat och som jag inte träffat, på Facebook länkat till en artikel från Internationalen som handlar om att Kragh ska granskas av UU. Jag kommenterade (på ett öppet FB-forum) då att det som Internationalen hade skrivit om byggde på ett svar jag fått från kommittén. Det är inte en diskussion ”… om hur de ska agera som ett led i trakasserierna mot Martin Kragh”.

Tilläggas kan att även Patrik Oksanen på Hela Hälsingland har kommit med kommentarer av liknande slag om min roll i diskussionen om ”rysk desinformation”, ”ryska påverkanskampanjer” m.m.. 5 o 6 Några akademiker har skrivit en debattartikel som försvarar Martin Kragh som jag också bemött. 7 Någon saklig kritik mot min detaljerade kritiska genomgång har jag dock inte sett.

En annan ingående kritik av brister i forskningen har genomförts av Mediegranskarna, dvs av Jesper Enbom och Erik Lindenius båda universitetslektorer i medie- och kommunikationsvetenskap. 8 De har en annan vetenskaplig kompetens än vad både jag och Tom Andersson har, men huvudslutsatsen är likartad.

Den som efter läsning av artikeln, de kritiska granskningarna/anmälningarna och Hågvard Hegres uttalande fortfarande hävdar att Kragh och Åsbergs artikel är god forskning har nog egna tillkortakommanden på något plan.

1 https://www.aftonbladet.se/kultur/a/5V5plX/ovetenskaplig-forskning-bakom-mediekriget

2 https://www.expressen.se/ledare/ledarsnack/martin-kragh-malet-ar-att-fa-mig-att-sluta-forska/?fbclid=IwAR0YtmOl8fb1pnJ-ScUWfhSJUh3gGT2fnZX1RyJegl_jLpb9GJv0FC9M9nc 

3 http://www.synapze.se/?link=article&key=16520

4 http://www.synapze.se/?link=article&key=16523

5 https://www.op.se/artikel/ledare-centerpartistisk/oksanen-cyberstolden-fortalskampanjen-och-kulturchefen-som-tappar-fattningen

6 http://www.synapze.se/?link=article&key=17106

7 http://www.synapze.se/?link=article&key=17112

8 http://podcasts.nu/avsnitt/mediespanarna/262-desinformation

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.