Deltagande media
MÅNDAG 27 JANUARI 2020
Utrikes
2019-03-09

Nya avslöjanden om Kragh och Åsbergs artikel.

I en artikel i Aftonbladet lägger Tom Andersson fram nya fakta som har koppling till den häftiga debatt som pågår i svensk press om bl.a. påstådd rysk desinformation. 1 Tom Anderson har grävt i vad som ligger bakom den hårt kritiserade artikeln av Kragh och Åsberg 2017. Han kan påvisa en koppling mellan chefredaktören, Joe Maiolo, för tidskriften där artikeln publicerades, Journal of Strategic Studies, och en av författarna, Sebastian Åsberg. Åsberg lade fram en masteruppsats med Joe Maiolo som handledare på Department of War Studies vid Kins College. Upppsatsen och till och med handledarens namn har de försökt hålla hemlig vilket är klart susspekt när det gäller arbeten inom samhällsvetenskap.

Tidsskriftens nära koppling till Natokretsar påvisas också av Tom Andersson. Så här skrev jag i min anmälan av Kragh och Åsbergs artikel för bristande kvalitet i forskningen om den andre redaktören:

"En av två Editors är Thomas G. Mahnken som höll ett inlägg inför ’Senate Armed Services Committee’ (sannolikt den 22/10 2015), med titeln Global Challenges, U.S. National Security Strategy, and Defense Organization. Han gav uttryck för en världsbild med USA i centrum, beskrev USAs militära övertag och gav förslag till hur hot från länder som Kina och Ryssland borde hanteras. Han innehar en professur vid US Naval War College och var 2006-2009 Deputy Assistant Secretary of Defense for Policy Planning. Han har således jobbat för Försvarsdepartementet i Washington DC. Det tyder på att tidskriften har en politisk tendens där den aktuella artikeln passar väl in." 2

Djupt insyltad i Natokretsar är väl det minsta man kan säga.

 

1 https://www.aftonbladet.se/kultur/a/G1orwJ/vetenskap-har-ersatts-av-ideologi?fbclid=IwAR2i4nQAXXRp6qmCbeWIgOpB0rachVpRXEihbR0FW6ifYuKlMzvFDg0LkN0 

http://www.synapze.se/?link=article&key=16520 

 

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.