Utrikes
2019-06-28

S ett parti i förruttnelse?

Det finns tydliga tecken på förruttnelse i det Socialdemokratiska partiet. Nyliberal politik, pensionsreformen, inskränkningar i strejkrätten är några förhållanden som visar på avvikelse från traditionell S-politik. Utrikespolitiskt är det svårt att se någon likhet mellan Olof Palmes fredssträvanden och stöd till tredje världens länder och dagens USA-flirtande.

Ett av de värsta exemplen på förruttnelse står Transatlantiska länken Hultqvist för. Han har drivit partiet till kapitulation för USA:s intressen. Han prioriterar militärt samarbete med USA och NATO över FN:s arbete mot kärnvapen. I partiet finns det fortfarande många fredsvänner som är kritiska mot intimt säkerhetspolitiskt samarbete med USA och NATO, men i ledningen verkar de ha lagt sig platt inför trycket från USA.

I en artikel som publicerats i Dagens Nyheter skriver han för att motivera att Sverige ska samarbeta med USA/NATO:

I ett läge när omvärlden känns osäkrare och det säkerhetspolitiska läget försämrats över tid krävs internationellt försvarssamarbete. Att förneka detta vore direkt verklighetsfrånvänt. Realiteter som den ryska aggressionen mot Georgien 2008, annekteringen av Krim 2014 och konflikten i Ukraina går inte att bortse ifrån. (DN 28/6 2019)

Detta är en upprepning av en ytterst ensidig bild av läget i världen idag. Det är inte första gången Transatlantiska länken uttalat sig på det sättet. Han ”glömmer” att nämna att Georgienkriget startades av Saakashvili och att en stor majoritet av Krims befolkning valde att ansluta sig till Ryssland. I Ukraina har det rått ett tillstånd av inbördeskrig sedan 2014 och de två sidorna stöds på olika sätt av öst respektive väst. Att bara belasta Ryssland är knappast ärligt. Han tycks anse att USA:s internationella ”insatser” inte är så belastande att de behöver nämnas i sammanhanget.

Det block Transatlantiska länken Hultqvist vill samarbeta med är världens främsta mobbare. USA och nära lierade länder har flygbombat i flera länder de senaste 20 åren. Redan 1999 bombade Natoländer Jugoslavien (Kosovokriget) i 78 dagar utan stöd i Säkerhetsrådet.

2001 bombade USA i Afghanistan för att möjliggöra för Norra alliansen att ta makten i Kabul. Krig pågår fortfarande.

2003 bombade och invaderade USA och några likasinnade Irak sönder och samman, utan stöd i Säkerhetsrådet. Krig pågår fortfarande. Ett antal länder har utsatts för attacker med drönare från USA.

2011 bombade Natoländer Libyen i syfte att slå ut Gaddafis armé och gynna oppositionen. Det finns en resolution i Säkerhetsrådet som gav mandat för att skydda civila och upprätta ett flygförbud, men inte för de bombningar som genomfördes.

USA, Israel. Turkiet, Australien, Frankrike, Storbritannien och Danmark har flygbombat i Syrien utan stöd i FN:s Säkerhetsråd. USA, Saudiarabien m.fl. har dessutom beväpnat och finansierat utländska legoknektar som gått in i Syrien och krigat. Ryssland har också flygbombat i Syrien, men då på begäran från den av FN erkända regeringen i ett land som attackerats av andra länder med flyg och legosoldater, dvs en form av utvidgat självförsvar.

USA har under de senaste åren hotat länder som Nordkorea, Venezuela och Iran med militärt angrepp och NK och Iran t.o.m. med utplåning. För Hultqvist är det ändå Ryssland som är problemet.

Det är USA m.fl. länder som Transatlantiska länken vill samarbeta med. Han är tyvärr inte ensam om det bland svenska politiker. Den mildaste kritiken jag kan komma på mot Försvarsministerns ensidiga artikel är att är ett utryck för grav inkompetens.

https://www.dn.se/debatt/skadligt-att-rubba-sveriges-strategiska-forsvarssamarbeten/?fbclid=IwAR3xNNdrbX6v2uUFmpOpsjaXnHf6L-S0CaHyu63KywKLQXsoDJtK4uigtYA

Här finns min kritik av ett tidigare inlägg av Peter H: http://www.synapze.se/?link=article&key=16660 

 

 

 

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.