Deltagande media
SÖNDAG 05 APRIL 2020
Utrikes
2019-12-06

Sveriges pronazistiska tid under åren 1930-1950

För ungefär 6 månader sedan skickade jag ett mejl till Statsminister Stefan Löfvén och Kulturminister Amanda Lind.
I detta mejl ställde jag frågan om Svenska staten avser att tillsätta en oberoende kommission av forskare som får till uppgift att förutsättningslöst granska Sveriges pronazistiska tid under åren 1930 till 1950. 
Något svar från dessa ministrar har ännu inte lämnats mig.

Anledningen är att flera forskare svenska som utländska i skilda rapporter sammanställt uppgifter som helt motsäger den svenska statens historiebeskrivning och tidsanda som jag fått och som elever och studenter i grundskola, i gymnasium och universitet får i dag.
Dessutom berör nämnda historiebeskrivning inte alls hur svenska regeringsföreträdare under och efter det andra världskrigets slut gav fri lejd genom Sverige åt otaliga nazistiska krigsförbrytare eller som utnyttjades inom svenska politiska, mediala, försvars- och underrättelseenheter.

Frågan är sålunda om Sverige och dess nämnda företrädare idag, efter dryga 70 år är mogna och har modet att öppna alla arkiv för att påbörja en oberoende och förutsättningslös granskning av hur och varför Sverige och dess kungligheter, politiker, försvarsenheter, företagare, präster, professorer och övrig demokratisk elit inrättade världens första rasbiologiska institut och inte hade något att invända mot Adolf Hitlers "nyordning" av Europa samt samarbetet med både Tyskland och senare även Nazi-Tyskland. 

Jag ger här några citat som kan friska upp minnet på vår Stats- och Kulturminister om tidsandan under denna tid i Sverige.

”Det är utan allt tvivel viktigt för oss svenskar att få dessa frågor vetenskapligt lösta, ty vi hotas allt mer och mer av invandring från öster. Den ädla svenska stammen blir uppblandad och försämrad, om detta saklöst får ske”(Herman Lundborg 1914)
”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda flyktingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling."
(Bondepartiets partiprogram 1933-43)
"Jag erkänner gärna, herr talman, utan att blygas att idag är jag antisemit. Låt svenskt blod förbehållas svenskarna och låt oss hålla det svenska blodet rent!" (Bondeförbundets riksdagsman Otto Wallén 1939)
ÖB Olof Thörnell med sällskap gratulerade Adolf Hitler på dennes 50-års dag (1939) och överräckte en staty av Karl den XII till "den i Sverige omtyckte jubilaren."
Allan Vougt, socialdemokratisk riksdagsman och chefredaktör för tidningen Arbetet som efter att Nazi-Tyskland ockuperat Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Frankrike (den 27 juli 1940) säger, ”vi har ingen rätt att betvivla ärligheten i den tyska ambitionen att skapa ett bättre Europa.”
”Nazismen har räddat det tyska folket ur en kritisk situation” (Ärkebiskop Erling Eidem (1934)
Min käre Rikskansler… ”Redan efter det senaste världskriget insåg jag vilken fara bolsjevismen var och fortfarande är, inte bara för oss i Norden utanför hela Europa. Därför vill jag uttala mitt tack för att Ni bestämt er för varhelst möjligt slå ner denna pest. Jag lyckönskar er till de redan uppnådda stora framgångarna. Nu vill jag också försäkra er att den största delen av mitt folk delar min åsikt… (Sveriges kung Gustav V (Oktober1941)
”Sverige har gjort mer för den tyska krigsföringen än man i allmänhet känner till” (Joseph Goebbels 1941)

I Finland har forskare idag äntligen blottlagt Finlands samarbete med först Tyskland och sedan Nazityskland, förintelsen och efterkrigstid. Jag syftar på dåvarande president Tarja Halonens krigskommission.
Nu väntar jag och säkerligen andra med mig på att Sveriges regering ska tillsätta oberoende kommission av forskare som efter dryga 70 års nedtystade och förljugna historia åtar sig att tillsätta samma utredning som den som utförts i vårt grannland.

Här är några svenska forskare som vågat sticka hål på mycket av Svenska statens propagandabild av denna tid, en bild som nu lärs ut i vårt undervisningssystem.

Beundran och Fruktan: Sverige inför Tyskland 1940-1942 (G. Richardson 1996)
Sverige och Nazityskland (Skuldfrågor och moraldebatt) (Andersson-Tydén: 2007)
Ett främmande element i nationen (K. Kvist Geverts; 2008)
Purgatorium: Sverige och Andra Världskrigets förbrytare. (M. Deland 2010)

Påminner slutligen ännu en gång om att min fråga är om Sveriges Statsminister och/eller Kulturminister har för avsikt att tillsätta en oberoende kommission av opartiska forskare för att grundligt och förutsättningslöst granska hela denna mörka tid i svensk historia. I svaret till mig vill jag att regeringskansliets registrator delger mig ärendets diarienummer.

 

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.