Deltagande media
MÅNDAG 06 JULI 2020
Utrikes
2019-12-27

Del 2. Bert Sundström intervjuar

Det Bert Sundström inte vill gå in på är Ukrainas förvandling till Europas fattigaste land. Korruption? Men hur har detta kunna ske trots alla lån och stöd under uppsikt av IMF, Världsbanken, separata politiska, ekonomiska, militära och mediala stöd från Sverige, EU samt hela västvärldens ekonomiska elit och konsulter från USA, Kanada och EU-länderna?
Har svenska tittare av Bert under de senaste 6 åren fått veta någonting alls om detta i något av hans reportage? Allt vi får höra är samma förklaring. Den fd presidenten ” Viktor Janukovytj plundrade statskassan och flydde landet.”
”200 miljarder svenska kronor sägs vara försvunna i den största stölden i landets historia.”
Genomförandet av «Majdanrevolutionen» 2014, även benämnd "Värdighetsrevolution" skulle nu sätta stopp all korruption. Ukraina skulle upptas i NATO och därefter i EU. Idag 2019 är Ukraina Europas fattigaste land. Om detta säger SVT och Bert ingenting. Av NATO och EU-medlemskap blev intet.

Nu föreslår nämligen Världsbanken, IMF, och George Soros och ukrainska Open Society-utbildade ekonomer altruistiska ekonomiska hjälptransaktioner, trots erfarenheter av 6 år fortsatt korruption, att Ukrainas nye president Volodymyr Zelenskyj ska godkänna en privatisering av Ukrainas sista verkliga tillgång, svartsjordsbältet. Alltså Europas bördigaste jordområde. Mot detta protesterar 85 % av Ukrainas befolkning. Men även om detta tiger Bert och SVT.
 
Bert ställer nu faktiskt en bra fråga om vilka personer och krafter som omger Volodymyr Zelenskyj. Någon liknande fråga ställde han nämligen aldrig 2014 om paret oligarkparet Oleksandr Turtjynov/Petro Porosjenko.
Bert såg i denna fråga inte heller några orsakssamband till utländska ”personer och krafter” som omgav Leonid Kravtjuk år 1991, Leonid Kutjma, år 1994, Viktor Jusjtjenko år 2004, Viktor Janukovitj år 2010, eller Oleksandr Turtjynov/Petro Porosjenko år 2014. Menar Bert att dessa länders inflytande har förändrats? Och vad säger Bert om övriga oligarker Ihor Kolomojsky, Rinat Achmetov, Jurij Kosiuk, Dmitri Firtasj, Viktor Pintjuk för att nämna några?

Enligt Världsbanken ökade BNP under Viktor Janukovitj regeringstid år 2010-2014 till 183 miljarder US$. Under Petro Porosjenkos regeringstidstid 2014-2019 föll BNP 2019 till 93 miljarder US$.
Som jämförelse kan vi ta Sveriges BNP för samma år: 511 miljarder US$

Bert Sundström påstår nu att ”många av dem (Folkets tjänst) har kopplingar till president Janukovitj” Hur han kommit fram till det redovisar inte Bert. Det är ju mycket bekvämare att antyda med ordet ”många”.
Ordet ”många” är ett vanligt förekommande knep som SVT:s reportrar använder för att bekräfta sina egna påståenden.
Andra trollerier är: ”Dem flesta jag talat med…”; Flera experter anser...; ”Väldigt många..”; ”Jag har själv hört från en trovärdig källa..”.

En egen snabb research och jämförelse bara av Ukrainas ministerposter de tre senaste regeringarna ger vid handen att det i president Volodymyr Zelenskyjs regering finns 2 ministrar från president Viktor Janukovitj regering och 5 ministrar från den av USA tillsatte presidenten Oleksandr Turtjynov/Petro Porosjenkos regering. Bert Sundström kommer åter med påståenden som är tagna ur luften.
Vad gäller utländska ”krafter och personer” så tror nog ingen svensk i dag, utanför ett ”oberoende” SVT, att dessa krafter alls förändrats de senaste 28 åren.

Den ukrainska TV kanalen 112 har, tvärt emot vad Bert Sundström hävdar, framfört och diskuterat den mycket viktiga frågan att den fd. presidenten Petro Porosjenkos inrikesminister Arsen Avakov tillika chef för Säkerhets och underrättelsetjänsten innehar samma post fast nu i Volodymyr Zelenskyjs regering. Är det en tillfällighet? Knappast. Det innebär förmodligen att Petro Porosjenkos tidigare medarbetare fortfarande är representerade på alla inrikesministeriets avgörande poster. Om Bert Sundström, en med skattemedel betald journalist, någon enda gång på tittat på ukrainsk TV skulle han varit bättre uppdaterad.

Bert Sundström kunde i denna fråga om ”reella påverkanskrafter” ha varit djärv nog, och lånat Försvarsstabens och FOI:s mest tummade bok ”Det euroasiatiska schackbrädet” skriven av USA:s tidigare presidentrådgivare Zbigniev Brzezinski. Då skulle kanske merparten av hans intetsägande ”nyhetsballonger” även få lite av den lyftkraft och sammanhang och kanske komma i närheten av den ”kunskapsnivå” han och SVT:s utrikeschef Pia Bernhardson relaterar till. För övrigt står där även att läsa hur Sverige och Finland ska infogas i NATO. (Boken gavs ut år 1998)

Då jag följer nyhetsrapporteringen i svensk, rysk, ukrainsk, brittisk, fransk TV brukar jag jämföra hur samma utrikeshändelse i SVT återges i utomsvenska media. Den jämförelsen talar sällan till SVT ”opartiska och oberoende” förmån. Särskild vad gäller länder som Ukraina, Ryssland, men även EU och USA.

Jag kan bara konstatera att SVT:s utrikes nyhetsrapportering i Rapport inte bara är ofullständig, partisk, selektiv och spekulativ utan till och med avsiktligt politisk, fördomsfull, saknar orsakssamband och blir därmed missvisande för gemene tittare för att inte säga falsk, det vill säga icke bevisad eller faktabelagd.

En bekräftelse på detta konstaterande är att ett opinionsinstitut i USA funnit att Sverige och dess medborgare nu är det land i Europa som har den mest negativa inställningen till Ryssland av alla. Varifrån och hur medborgarna har fått denna bild anger inte opinionsinstitutet.
Bert, frågorna besvaras inte bara med att tala om ”personer och krafter” utan framför allt av frågan vilka länder som gynnas av denna bild?

Jag brukar inför SVT:s utlandsstationerade journalisters reportage ha några utgångspunkter:
 
1. Anger journalisten i reportaget ursprungskälla eller refererar han till ett citat?
2. Hur många parter finns i reportaget?
3. Får berörda parter komma till tals?
4. Vad är fakta och vad är spekulation?
5. Förekommer journalistens egna värderingar i reportaget?
6. Hur använder journalisten sitt språk, tonläge och ordval?
7. Vad är det journalisten inte tar att upp?
7. Skymmer journalistens redovisning händelsens omfång?

Om Statskuppen i Ukraina 2014-02-22 eller som Bert och SVT kallar den ”Majdan revolutionen” skrev SVT:s Bert Sundström år 2017 följande i en mejlväxling:

”Det är inte ett inbördeskrig och bara i mindrevetandes hjärnor har det ägt rum någon statskupp. Putin, Lavrov och Janukovytj själv vet det mycket väl. Inte alla, men de flesta av oss som rapporterar om Ukraina för SVT har – till skillnad från dig – en mycket hög kunskapsnivå och – också till skillnad från dig – ingen partiskhet. Det är verkligen skrämmande att det finns folk också utanför Ryssland, det ryskockuperade Krim och de ryskstödda ”folkrepublikerna” som faktiskt på fullt allvar tror på dumheterna som sprids från Kreml.”

”Vad gäller USA:s beteende de senaste femton åren så är ju det en helt annan fråga. Det finns ingen anledning att påminna om att USA invaderat Afghanistan och Irak varje gång man rapporterar om Rysslands invasion av Ukraina.”

”Bert.”

”Jag är jätteglad över att just Bert vill vara vår korre i Ryssland i tider av stor oro i omvärlden. Han är en av våra allra mest kompetenta utrikesmedarbetare, snabb nyhetsrapportering som fördjupande analys. Han har förmåga att väga ord på guldvåg”. (SVT:s utrikeschef Pia Bernhardsson)

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.