Deltagande media
LÖRDAG 11 JULI 2020
Utrikes
2020-01-11

Folk och Försvar 2020 och ”ryskt informationskrig”

Patrik Oksanen har just publicerat ett inlägg i Expressen bara några dagar innan han ska framträda på Folk och Försvar 2020 i Sälen i ett närliggande ämne. Han uttrycker oro för att Ryssland är på väg att vinna informationskriget. För honom handlar det inte om ett krig i egentlig mening utan om en ensidig desinformationskampanj från Ryssland som Västländer utsatts för under sju år. Kommer han att presentera detta på den konferensen?

 

Inspiration verkar komma från en artikel på Voice of Americas hemsida av Jeff Seldin:

“Russian efforts to weaken the West through a relentless campaign of information warfare may be starting to pay off, cracking a key bastion of the U.S. line of defense: the military.” (Min översättning: Ryska ansträngningar för att försvaga Väst genom en obeveklig (outtröttlig) informationskrigs-kampanj kan vara på väg att lyckas, genom att slå mot en nyckelbastion i USA:s försvarssystem: militären) *

 Både Seldin och Oksanen hänvisar till samma studie av Reagan National Defence Survey som en viktig källa.

 

Oksanen skriver: ”Det är ett krig om våra sinnen som innebär att vi får svårare att agera mot Rysslands ambitioner att rita om både gränser och säkerhetsordning i Europa.” För det första måste ”Ryssland” syfta på dess politiska ledning eftersom det i Ryssland finns många viljor och ett land inte har några ambitioner. Formuleringen om ”ambitioner” är intressant. De som följt debatten om säkerhetsfrågor under de sju år som Oksanen syftar på vet att det länge från Väst, t.ex. av den svenska regeringen, hävdats att Ryssland redan gjort detta i samband med införlivandet av Krim.

 

Det är naturligtvis fel eftersom den kränktes än mer grovt när Nato bombade Jugoslavien i 78 dygn 1999 för att tvinga landet att avstå Kosovo men inte en enda bomb fälldes på Krim. Men dylika störande fakta glöms lätt bort i den svenska debatten.

 

Oksanen hänvisar till en opinionsundersökning i USA som tyder på att det i familjer där någon är militär är vanligare att se Ryssland som en allierad än i befolkningen i genomsnitt. Det skulle bero på riktad påverkan från Ryssland hävdar han och det kanske är en bidragande faktor. I artikeln som citeras ovan presenteras även andra förklaringar till den allmänt minskande negativa synen på Ryssland, t.ex. uttalanden från USA:s president, men det finns inte med i Oksanens artikel.

 

Enligt opinionsinstitutet Novus har rädslan för Sverige till Ryssland som stormakt minskat mellan 2014 och 2019. Vad det beror på är däremot spekulation. 2014 bevakade pressen dagligen protesterna på Majdantorget och det inbördeskrig som pågick i östra Ukraina med inblandning från både Väst och Öst – utöver det dramatiken på Krim. Det inte så konstigt att folk uttryckte en större oro då än 2019, när förhållandena var relativt lugnare. Dessutom har historien visat att Ryssland inte försökt expandera in i Polen och de baltiska länderna som många i Väst varnade för runt 2014. Förklaringen med ryskt ”informationskrig” är överflödig.

 

Detta intressanta stycke i den rapport från Novus som tar upp den ovan nämnda svenska opinionsundersökning uppmärksammas inte av Oksanen. ”I Novus seminarium ”Fake news och desinformation why does it work” innan jul 2019 presenterade Dr Scott Ruston från Arizona State University forskning kring Rysk media som riktades till och handlade om Sverige på svenska eller på Engelska. En stor andel av nyheterna gick ut på att minska rädslan för Ryssland. Om dessa nyheter haft effekt vet vi inte så klart, men rädslan har i alla fall gått ned markant.”

 

Kan det möjligen vara så att Ryssland utsatts för en smutskastningskampanj som medier i Ryssland försöker bemöta. Det är ju lätt att visa att så skett. Men den tolkningen passar inte in om man ser propaganda som kommande från ett håll, Ryssland, inte som något som de flesta makthavare och intressegrupper sysslar med.

 

I Oksanens argumentation finns inget som visar på kopplingen mellan den politiska ledningen och den debatt som förs i Ryssland som spiller över till Sverige. Det blir då konstigt att tala om ryskt informationskrig. Han skriver att ”Ryssland skickligt exploaterar missnöje och motsättningar i våra samhällen”, t.ex. talas det om dem som ”är missnöjda med den liberala demokratin”. Han verkar inte ha förstått att missnöjet i Sverige snarare kan härledas till den ökade ojämlikheten, som främst beror på nyliberal politik, och invandring, som främst beror på USA:s krigande i flera länder.

 

Artikeln har undertecknats med följande kommentar: ”Patrik Oksanen är fri skribent, tidigare politisk redaktör på Hudiksvalls Tidning”. Det faktum att Oksanen numera är senior fellow vid det Natovänliga och ytterst konservativa organisationen Frivärld nämns däremot inte. Frivärld har klart belastande relationer med McCain Institute och Atlantic Council.

 

Frågan är om några mer insiktsfulla personer bland Natovännerna tänker: Med sådana vänner behöver vi inga fiender.

* https://www.voanews.com/usa/pentagon-concerned-russia-cultivating-sympathy-among-us-troops

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.