Deltagande media
SÖNDAG 13 JUNI 2021
Utrikes
2020-03-21

Analys: Ryssland utan Putin, hur skulle det se ut ?

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-ryssland-utan-putin-hur-skulle-det-se-ut

 

Till SVT:s utrikeschef Charlotta Friborg!

Vad är det egentligen som händer med den statsunderstödda programkanalen SVT och dess Rysslandsplacerade utrikeskorrespondent Bert Sundström?

Har SR:s ”journalist” Maria-Persson Löfgren återuppstått nu i SVT:s ”språkliga transform” eller har Bert Sundström lyckats nå fram till samma nivå vad gäller Ryssland- och Vladimir Putin-fobier som de högerliberala ledarsidorna på DN och SvD?

Varför ska vi tittare och läsare behöva få samma torftiga, politiska högerliberala tillstånd från flera håll?
Det vore väl i så fall bättre att SVT/SR lägger ned sin utrikesverksamhet som alternativ nyhetsförmedlare!

Vad är det då i denna Bert Sundström analys som kan kallas en opartisk, oberoende samt faktaanalys av Ryssland, dess politik, historiska och kulturella utveckling.
På vilket vis har vi läsare fått en större insikt, förståelse eller kunskap om Ryssland? Kunskapen om Bert Sundströms ständigt antiryska rapporter känner ju alla redan till. Så vad är egentligt nytt?

Varför ska en Bert Sundström i ett oberoende, och i ett statligt, tillika skattefinansierat TV-program genom kryphålet om "yttrandefrihet" få använda sig av ett SVT med ett Sändningstillstånd för sina egna förutfattade och russofobiska syften?

Det Bert ”presterar” är ju egentlig mening bara samma eländiga skåpmat som Maria Persson Löfgren kallade oberoende och fakta under sina "antiryska febertillstånd” vare sig hon rapporterade från Moskva eller Kiev, i Studio 1 eller Gomorron Sverige.

Det är hög tid att SVT och du som Utrikeschef, tar in Bert Sundström på ett avvecklingssamtal. Hans återkommande rapporter har ju ingenting med seriös journalistisk analys att göra utan låter i grunden precis som USA:s många propagandasändare och underrättelsetjänster eller varför inte ”våra” egna associerade dito gör, vad de nu än kallar sig.


Här följer några Bert Sundströms intellektuella höjdpunkter eller ska vi kalla dem sjukdomssymptom:

”Ingen i Kreml inbillar sig att så många väljare skulle gå och rösta i ett val alla vet är på låtsas.”
”Vilken position ska då Putin använda för att fortsätta att härska?”
”Ingen trodde på allvar att Putin skulle släppa taget och ge Ryssland en möjlighet att bygga demokrati.”
”I en ”folklig” omröstning finns inga krav på valdeltagande. Alltså behövs inget så uppenbart trixande med valurnorna. Billigare så!”

Bert Sundström fortsätter:
”Tanken på ett demokratiskt Ryssland, med ideologiskt tydliga och kraftfullt tävlande politiska partier och presidentkandidater som på allvar stångar pannorna blodiga mot varandra inför en engagerad väljarkår i kommande val, känns fullkomligt världsfrånvänd idag.”


Jag ställer mig frågan var någonstans har en ”oberoende, opartisk opinionsbildare” som Bert Sundström sett västvärldens demokratiskt föredömliga val i USA, EU eller Sverige som han vill se i Ryssland?
Den som är världsfrånvänd är som jag ser det sorgligt nog en Bert Sundström.


Vad Bert Sundströms ”allmäntillstånd under sin rapportering om Ryssland och Ukraina ” anbelangar så vet jag efter alla dessa år att där hjälper varken ansiktsmasker eller syrgas eller ens skyddsutrustning. Det här tillståndet är ett annat långverkande virus eller svulst som fortlever och smittar genom sin bärares språkliga oginhet, tillkortakommande, oförmågan att kunna lyssna av och att kunna ta till sig andra länders och människors erfarenheter, synsätt och argument.
Det brukar vanligtvis sammanfattas med förenklingen ”kunna och vilja att tänka utanför den invanda USA och EU-boxen”.
.

Vad är då att göra?

Filmregissören Roy Andersson lät en utmattad psykolog ge följande tankeväckande utlåtande:
”Att lyssna på människor som inte är nöjda med sin tillvaro, som bara vill ha roligt och att jag ska hjälpa dem med det. Det tar på krafterna ska jag säga. Människor begär mycket. De begär att bli lyckliga, samtidigt som de är självupptagna, själviska och ogenerösa, elaka skulle jag vilja säga, de flesta. Att lägga ner timme på timme med samtal för att få en elak människa lycklig, det är ingen mening med det. Det går inte. Jag har slutat med det. Jag skriver bara ut piller nu, så starka som möjligt. Så är det med det.”
De som är insatta i rysk-sovjetisk-rysk politik, historia och kultur, och talar och förstår språket, samt har vänner och släkt i Ryssland och Ukraina kan i alla fall inte ta de alster en journalist eller människa som Bert Sundström producerar på något allvar.

En Bert Sundström ska inte tillåtas syssla med att förenkla nyhetsinnehåll och därmed rasera en stor del av SVT/SR:s återstående trovärdighet som modern utrikes informationskälla från och i ett av världens största länder vare sig det gäller politik, historia, språk och kultur.
Charlotta Friborg, ta hem honom! Det är aldrig bra att låta en och samma individ syssla med i stort sett samma sak under snart 20 år och på samma plats.
Total frånvaro av positiva inslag borde vara varningssignaler nog för en chef.

DN och SvD överför sina åldrande ”expert analytiker” till att tillbringa resten av sin ”produktiva” aversions-tid på Utrikespolitiska institutet. Utrikesdepartementet garanterar ju att landets alla fredsduvor hålls vid liv. Finansieringen kommer ju även där i huvudsak från oss skattebetalare.

Charlotta Friborg, det handlar här faktiskt om ett vägval, ett rejält avstamp för att bygga upp en digitalt snabb, trovärdig och oberoende förmedlare av faktabelagda utrikesnyheter eller att fortsätta verksamheten som statsstyrd politisk opinionsbildare.
Valet borde remitteras till landets skattebetalare.

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Lars Drake
    22 mars 09:32

    Det är tragikomiskt!