Deltagande media
LÖRDAG 25 SEPTEMBER 2021
Utrikes
2020-04-29

SVT:s bristande allsidighet angående svenska insatser i Ukraina

 • Foto: Skärmdump. TT från SVT

Nu har vi fått ytterligare ett inlägg som är kritiskt mot Ryssland och som så ofta är underlaget förvrängt eller övertolkat. Rubriken på SVT:s hemsida är ”Svenska försvarsanställda uthängda som barnamördare på ryskspråkig sajt”, vilket inte har täckning i den artikel som SVT-inslaget kritiserar. Ren lögn faktiskt.

Elin Jönsson har som förstaförfattare bidragit med två inlägg på SVT om påstådd rysk desinformation (SVT 28-9/4 2020).[1] Det handlar om att en ryskspråkig sajt har publicerat namn på svenska och norska officerare som sägs ha utbildat soldater i Ukraina som begått folkrättsbrott.

Tre personer har fått komma med kommentarer. Alla tre ”råkar” ha liknande åsikter i frågan. De tre som fått uttala sig är den svenske försvarsministern, en representant för antiryska Stop Fake och en av de utpekade officerarna. Ingen som skulle kunna ge en annan version har fått komma till tals. Är det i enlighet med SVT:s principer om allsidighet?

Det talas bara om vad som stått på en ryskspråkig sajt – inte att den aktuella artikeln är översatt till engelska (översättningen har lagts ut 13.26 15/4 2020). Om det blir känt kan ju många i Sverige läsa texten och bilda sig en egen uppfattning. Varför ska det undanhållas den svenska publiken?

Så här formuleras anklagelsen mot de svenska och norska officerarna i Newsfronts artikel vars uppgifter enligt Newsfront bygger på TG-channel ”Welders” (som jag inte kunnat hitta):

”Such activities to train soldiers of the Armed Forces of Ukraine by instructors from Norway and Sweden contribute to the spread of lawlessness, violence and the continuation of hostilities in South-East Ukraine. As a result of war crimes, prepared by NATO instructors of the Ukrainian security forces in Donbass, 119 children have already died and 310 were injured.” (Sådana aktiviteter för att träna soldater i Ukrainas väpnade styrkor av instruktörer från Norge och Sverige bidrar till spridning av laglöshet, våld och fortsättning på fientlighet i sydöstra Ukraina. Som ett resultat av krigsbrott, förberedda av Nato-instruktörer till Ukrainas väpnade styrkor i Donbas, har redan 119 barn dött och 310 skadats. Min översättning.)[2]

Observera att den allvarligaste kritiken avser instruktörer från NATO. Sverige är väl inte med i Nato? Syftningen inkluderar därmed inte formellt de svenska officerarna, men det är lite oklart vad som avses.

Några frågor uppstår när det gäller det svenska deltagandet. Har svenska officerare deltagit i utbildning av ukrainska soldater? Ja, utan tvekan. Detta är ett exempel på insatser i Ukraina som nämns på Försvarsmaktens hemsida:

”För att stödja den demokratiska utvecklingen i Ukraina har Försvarsmakten personal som ingår i Operation Unifier, en utbildningsinsats ledd av Kanada. Svensk militär har funnits på plats sedan 2018 och ingår i den multinationella styrkan Joint Task Force i Ukraina. … Vi följer kapten Mattias Röijer och sergeant Adrian Stiessel under ett utbildningspass i stridsteknik.”[3]

Här nämns i och för dig inga passnummer, men det är tydligen helt OK att skriva om dessa insatser om det sker i positiv anda.

En annan fråga som dyker upp är denna: har ukrainska soldater begått brott i striderna mot den andra sidan i inbördeskrigets Ukraina, Donbas? Ja, det har förekommit. Återkommande granatbeskjutning i strid med Minskavtalet av civila områden är ett exempel.

Om man utbildar ena sidans soldater i ett inbördeskrig är det väl inte orimligt att hävda att det ”… bidrar till spridning av laglöshet, våld och en fortsättning på fientligheterna …”?

Borde de ha publicerat namnen på de officerare som deltagit i utbildningsinsatserna? Det kan ifrågasättas, kritiken borde snarare riktas mot de ministrar som är ansvariga.

 

Peter Hultqvists, som ofta tar i så han nästan spricker när han kritiserar Ryssland, har framfört en skarp kritik mot publiceringen. Först kan man fråga sig varför en minister ska kommentera artiklar som förekommer i andra länders press – annat än att påpeka rena sakfel som berör dennes ansvarsområde, om sådana förekommit. I botten på hela affären ligger ju beslut i Sverige om stöd till ena sidan i ett inbördeskrig. Det skulle inte funnits grund för den av Hultqvist kritiserade artikeln om inte Ukrainas väpnade styrkor fått svenskt utbildningsstöd.

 

Elin Jönsson har varit ute på hal is tidigare, vilket gjorde att jag anade att ovan nämnda fall inte hade beskrivits korrekt. Här är ett exempel från SVT 2014 där redan rubriken innehåller en allvarlig felcitering:

 

”Sverige behöver inte oroa sig för Ryssland. Estland och Lettland har däremot all anledning att vara rädda för Ryssland, säger president Putins personliga rådgivare Sergej Markov till SVT:s Korrespondenterna. (I bildtexten kallas han Putins sändebud. Min kommentar.)
Efter den ryska annekteringen av Krim och våldsamheterna i östra Ukraina växer oron i flera av Rysslands grannländer. I Baltikum undrar många hur de ryska planerna ser ut för närområdet. Litauens president Dalia Grybauskaite har tidigare sagt att hon skulle försvara landet med sina bara händer vid ett ryskt angrepp. Och en av Putins närmaste medarbetare, Sergej Markov, drar sig inte för att späda på oron i Baltikum.
– Ni i Sverige behöver inte vara rädda. Lettland och Estland har däremot anledning att var rädda. Om det blir ett stort krig är det möjligt att det inte blir något kvar av de här länderna, säger Markov när Elin Jönsson och Anton Koposov träffar honom i Moskva.” (SVT 11/11 2014) [4]

Jag kommenterade detta i en artikel med exempel på förvrängningar och citatförfalskningar om Ryssland i svenska medier.

 ”Personer tillskrivs politiskt betydelsefulla roller de inte har. Personer som inte har mandat att tala för presidenten eller regeringen i Ryssland citeras som om deras uttalanden var representativa för dem. Ett av flera exempel på dylik citering är när Sergej Markov lyfts fram av Elin Jönsson i SVT som ”Putins personliga talesperson” vilket han inte är. I ingressen förekommer ren citatförfalskning.  Det hävdas bl.a. att Markov (och därmed Putin och Ryssland!) hotat Estland och Lettland. För det första är han ingen talesperson för Rysslands president eller regering och för det andra uttalade han inget hot i den aktuella intervjun. Han konstaterade att OM det skulle bli storkrig mellan Nato och Ryssland så kommer Estland och Lettland att drabbas och kanske upphöra att finnas kvar som länder. Han sa även (vilket inte finns med i SVTs referat) att Ryssland inte vill ha ett krig. Han sa inget som skulle indikera att Ryssland har planer på att anfalla de två länderna. Hot? Nej!” [5]

Jag skrev även den här korta artikeln i samma ämne. Där finns bl.a. uttalanden av fd svenske ambassadören i Moskva, Sven Hirdman, som visar att Markov inte har den roll i Ryssland som Jönsson påstår.[6]

 

[1] https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-forsvarsanstallda-uthangda-som-barnamordare-pa-rysksprakig-sajt?cmpid=del%3Afb%3A20200429%3Asvenska-forsvarsanstallda-uthangda-som-barnamordare-pa-rysksprakig-sajt%3Anyh%3Alp&fbclid=IwAR3rhGmhLAUUA8LeYpXpffQyx9X6VCqjqKLzyadECikY81eDUxcnsnWZdKc och https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/svenske-majoren-blev-uthangd-pa-rysk-sajt-att-nagon-har-haft-ett-syfte-ar-glasklart?fbclid=IwAR3snG9GQmqUWmqAsR-0JpYuLPFeA5lzzIL-o9vUuJ1T3CXvqDfHch2fwJ0

[2] https://en.news-front.info/2020/04/15/the-list-of-swedish-and-norwegian-instructors-who-prepared-ukrainian-punishments-was-published/

[3] https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2019/10/svenskar-utbildar-ukrainska-instruktorer-i-stridsteknik/

 

[4] https://www.svt.se/nyheter/utrikes/estland-och-lettland-ska-vara-radda-for-oss

[5] http://www.synapze.se/?link=article&key=15394

[6] http://www.synapze.se/?link=article&key=12319

Dela artikeln

2 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
 1. Tommy Frost
  29 april 21:21

  Det är en märklig redogörelse om ryskspråkig desinformation som SVT: Nyheter och Rapports Elin Jönsson m fl. utför.
  Min frågor är:

  1. Beskjuter Ukrainas militärer och politiska ledning dagligen de ukrainska regionerna Lugansk och Donetsk?
  Svar: Ja

  2. Hur länge har detta pågått?

  Svar: Alltsedan statskuppen i Ukraina (SVT föredrar som ”opartisk observatör” eufemismen Majdan-revolutionen)

  3. Är invånarna i dessa regioner ukrainska medborgare?
  Svar: Ja.

  Ukrainas militär beskjuter alltså sin egna medborgare?

  Svar: Ja

  De länder som finansierar, utbildar och tränar ukrainsk militär som beskjuter landets egna civila medborgare borde väl då kallas krigsförbrytare i ett opartiskt SVT?

  Svar: Ja


  Varför deltar då Sverige och nedan stående länder i detta inbördeskrig?

  Svar: Enligt Sveriges försvarsmakt är det en begäran från Ukrainas (läs USA och Nato) då tillsatte och nu avsatte president Petro Porosjenko och hans demokratiska klan (Oleksander Turtjinov, Andrij Parubij, Sergej Pasjinskij, Arsen Avakov mfl).

  I Ukraina ”tränar” USA, Storbritannien, Kanada, Sverige, Polen, Litauen och Danmark den ukrainska ”militären” vilka består bland annat av helgonförklarade nazistbataljoner som Ajdar, Azov och Tornado samt vanliga ukrainska inkallade som då ofta inställt sig med hjälp av frivilligt tvång.

  Om Sveriges deltagande i denna pacifistiska ”utbildning och träning” av den ukrainska krigsmakten står att läsa på sajten: http://www.forsvarsmakten.se:

  ”Operation Unifier – en del av Sveriges stöd till Ukraina:

  ”Försvarsmakten deltar med tolk, stabsofficer, instruktörer inom ammunitionsröjning, militärpolistjänst, stridssjukvård och utveckling av specialistofficerare.

  Vad Försvarsmakten, SVT Nyheter och Rapport dock inte säger är:

  ”Utöver dessa områden är styrkan involverad i träning och rådgivning inom mekaniserad strid, indirekt eld, luftförsvar, fältarbeten, spaning, prickskytte- och officersutbildning.”

  Inte heller berättar SVT Rapport och SVT Nyheter att denna svenska ”insats” är ett USA - NATO samarbete samt att den övergripande "verksamheten" egentligen heter ”Multinational Joint Commission”.

  ”I den övergripande ”Multinational Joint Commission” i Ukraina ingår nämligen USA, Storbritannien, Kanada, Sverige, Polen, Litauen, Danmark.”
  Hur många utländska ”instruktörer och rådgivare” som här finns totalt sägs inte ett ord om.
  Kanada anger att de har 200 av dessa instruktörer och rådgivare på plats.
  Övriga länder anger inget antal.
  Om hur många av dessa självuppoffrande ”instruktörer och rådgivare” som deltar fysiskt i det ukrainska inbördeskriget sägs inte heller ett enda ord.

  Om vad som avses med krigsbrott får vi inte heller veta.
  ”A war crime is an act that constitutes a serious violation of the laws of war that gives rise to individual criminal responsibility.[1] Examples of war crimes include intentionally killing civilians or prisoners, torturing, destroying civilian property, taking hostages, performing a perfidy, raping, using child soldiers, pillaging, declaring that no quarter will be given, and seriously violating the principles of distinction, proportionality, and military necessity.” (Wikipedia)

  Inte heller får vi läsare och tittare möjlighet att själva ta del av det material som den “ryskspråkiga sajten” har publicerat. (exempelvis en länk till det som SVT Rapport och SVT Nyheters ”journalister” påstår och bygger sitt inslag på) Det anses räcka med att benämna det hela som desinformation.
  Vilket i sig bara är ett bekvämt sätt att undanhålla läsare/tittare information. Ett västerländskt manipulativt sätt att själva göra det man påstår att andra gör.

  Jag ställer mig sålunda frågan vem som desinformerar vem?

  Återigen ikläder sig ett ”opartiskt” SVT och Rapport samma uselt framförda offerroll som i fallet Arkadij Babtjenko. Om nu SVT fortfarande minns honom och sin egen journalistiska fadäs.

  Hälsar Tommy
 2. Lars Drake
  01 maj 20:36

  Oerhört relevanta frågor. Du avslöjar verkligen falskheten i den politik Sverige bedriver och pressen svalt med hull och hår. Fråga 1. Inte dagligen men väldigt ofta.