Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021
Debatt
2020-07-04

Idag firar USA sin nationaldag

Det finns dock väldigt många som inte ser något skäl till entusiasm. Här är ett inlägg från 4-julikommittén som representerar en kritisk syn:

 

Alla människors lika värde

Alla folks lika rätt 2020

Alla människor föds lika. Alla har vissa oförytterliga rättigheter som rätten till liv, frihet och sökande efter lycka. Det är varje folks rätt att inrätta sin regering på det sätt som bäst passar dem för att uppnå trygghet och lycka.                                                               

Med dessa vackra ord grundades USA för 244 år sedan, och världens starkaste stat byggdes upp med massutrotning av urfolken, slavhandel och utplundring av andra länder. Under 1900-talet växte USA fram som världsmakt och gick efter Sovjetblockets sammanbrott på hämningslös offensiv för världsherravälde med mottot: ”Ett enda jordklot, en enda supermakt”. USAs globaliserade militarism för att krossa allt de upplever som hot mot utvidgningen av deras ”livsrum”, har med anfallskrig, terror och urskillningslösa flygbombningar slagit land efter land i spillror. Sedan sekelskiftet har långt över 3 miljoner människor dödats, ännu fler sårats eller drivits på flykt från krig, ruiner och diktatur.

USA har med Trump vid makten utvidgat sin våldsamma regimskiftespolitik, som med klimatförnekelsen riskerar att driva hela mänskligheten till undergång. Trots USAs uppenbara, massiva krigsbrott har den rika västvärlden inte tagit avstånd från världsmakten, bara Kina och Ryssland sätter gränser för USAs världsherravälde. USAs globala avlyssning, desinformation, manipulation och förföljelse av de som liksom Julian Assange och Chelsea Manning avslöjar sanningen, är ett hot mot yttrandefrihet och demokrati som närmar sig Orwells mardrömmar.

Försvagat imperium på aggressiv offensiv i Latinamerika &  Mellanöstern

Efter millennieskiftet har USA invaderat Afghanistan och Irak, flygbombat Libyen, finansierat opposition och beväpnat terrorgruppen som al-Qaida och IS i syfte att krossa de arabiska nationalstaterna. Stödet till terrorister är väl belagt genom uttalande av ledande politiker, generaler och press i USA, medan svenska politiker tiger. Men USAs ställning i världen har försvagats av den ekonomiska krisen och moraliskt av krigsbrotten och ansvaret för framväxten av islamistiska terrorgrupper, stöd till Saudiarabiens folkmord i Jemen och Israels folkmordspolitik, samt uppsägningen av kärnvapenavtalet.

Mellanöstern i fokus för USA:s regimskiftespolitk

Det började med omstörtande verksamhet, ”den arabiska våren”, som dock snart övergick i USA-stödd terrorism och inbördeskrig. Libyen flygbombades. Syrien kunde dock – med stöd av Ryssland och Iran – driva ut de olika huvudsakligen USA-stödda terroristorganisationerna. I ökad utsträckning driver USA hård, folkrättsvidrig ekonomisk krigföring med sanktioner förutom mot Kuba, Venezuela och Nordkorea, nu även mot Syrien och Iran, som också hotas av utplåning.

Återta kontrollen över ”egna” världsdelen

Hemmavid patrullerar USAs Fjärde Flotta kring Sydamerika och Karibien, nu med fokus på regimskifte, svälter ut landet med ekonomisk krigföring och hotar att ”ingripa” i Venezuela. USAs militärbaser i Latinamerika inringar ”Världens lunga”, det jättelika Amazonasområdet med en stor del av världens syre- och sötvattensreserver. Ursprungsfolkens rättigheter och liv hotas, men låter sig inte kvävas av USA:s politik för att fördriva dem.

Världsmakten undergrävdes av de latinamerikanska och karibiska folkens frigörelse i början av tjugohundratalet med ett eget förbund av självständiga stater, utan USA. Då satsade Obama på ”mjuka kupper”, ”sociala medier”, och ”bistånd” till en ”opposition” för regimskifte. Trump skärpte den 60-åriga utsvältningsblockaden mot Kuba och regimskifte i de få länder som ännu inte återerövrats, i Bolivia med statskupp, i Venezuela med statskuppsförsök, med stöd av Sverige och EU.

Syrien har med stöd av Ryssland och Iran lyckats avvärja regimskifte i krig mot främst olika USA-stödda terroristorganisationer. I ökad utsträckning genomför USA hårda, folkrättsvidriga sanktioner mot Iran, Venezuela, Syrien, Nordkorea och andra länder som vill föra en självständig politik, ofta med stöd av Sverige och andra EU-länder. USA:s och EU:s terrorstyrkor är inträngda i ett hörn i nordväst.  Då höjer USA och dess anhang rösten mot Iran, och mot Nordkorea. 

USA inringar Ryssland och Kina med hundratals militärbaser

USA/NATO stärker inringningen av Ryssland, Kina och hela eurasiatiska världsdelen. I Ostasien stärks de militära banden med Sydkorea, Japan, Singapore, Australien och nära nog ständiga krigsövningar – i luften, till havs och på land. USA/NATO har dragit med Georgien, Ukraina, Azerbadjan, Moldavien i centralasiatiskt samarbete och genomför stora krigsmanövrer på gränsen till Ryssland. Statskuppen mot folkvalda presidenten i Ukraina 2014 samt den efterföljande konflikten ingår i detta sammanhang. Liksom krav på  att få använda Gotland som avskjutningsramp mot Ryssland i ”försvar för de baltiska länderna”. USA har över 1 000 militärbaser i världen, varav  de flesta i Afrika.

Sverige förs stegvis närmare USA/NATO

Rysslands och Kinas framväxt som ekonomiska världsmakter har utmanat USA som försöker dra in alla gränsstater i sitt välde. Finland och Sverige förs stegvis närmare NATO med återkommande krigsövningar, i våras i Norge med Cold Response Exercises, i juni den årliga marinövningen Baltops med Östersjöländerna. 

Vi lever i en extremt farlig tid. Sverige drivs allt längre in i USAs/NATOs famn. Svenska försvarets radioanstalt FRA är en viktig allierad i USAs krigföring.Med Värdlandsavtalet kan USA/NATO från Sverige på egen hand angripa tredje land och föra in kärnvapen. USA har ensidigt sagt upp viktiga kärnvapenavtal och försöker hindra att Sverige och andra länder skriver på FN:s kärnvapenförbud.

De fattiga får betala för ekonomisk och klimatkris

IMF, Världsbanken, WTO – kontrollerade av USA som ensam har vetorätt, och stöds av EU – har drivit skuldsatta länder till undergång i Tredje världen och i Europa med Grekland och Ukraina som varnande exempel. IMF:s politik främjar USA:s strävan efter kontroll över råvarorna. De fattiga staternas möjligheter att driva självständig politik, kontrollera naturtillgångar och begränsa de transnationella bolagens rörelsefrihet inskränks till de rikas förmån. Följden blir ökade klyftor, massvält, miljöförstöring, desperation och underutveckling.

Kämpa för rättvisa, frihet och bröd

USAs självständighetsförklaring 1776 var en milstolpe på väg till FNs deklaration om mänskliga rättigheter, till försvar för jordens utsugna, för nationernas rätt till kontroll över egna resurser, en rättvis ekonomisk världsordning, frihet och demokrati. Vi firar 4 juli som en frihetsdag riktad mot USAs världsomfattande brott och hot mot mänskliga rättigheter, folkens självbestämmande och mänsklighetens överlevnad.

 

Stöd solidaritetsrörelsen paroller:

• Nej till NATO i Sverige! Hävda FNs förbud mot kärnvapen!?

• Stoppa USAs/NATOs krigsupptrappning och raketbaser i andra länder.?

• Nej till imperialismens ”humanitära” interventioner!?

• Nej till USAs blockader mot Kuba och Venezuela och omstörtande verksamhet i  Latinamerika!?

• Fördöm USAs krigsbrott, brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna!?

• För ny ekonomisk och social världsordning! Stoppa frihandelsavtalens utplundring!

• För folkens rätt till egna resurser och naturtillgångar?

• För ett aktivt och demokratiskt FN?

• För alla länders okränkbarhet och alla folks självbestämmande?

• För ett fritt Palestina! Erkänn Västsahara! Leve Syriens kamp mot USA-stöddterrorism och Jemens kamp mot USA- Saudiarabiens krig. 

 Lämna Venezuela & Nicaragua i fred!

 

4-Julikommittén, Stockholm 2020-07-01

 

 

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.