Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021
Kultur
2020-08-31

Signalmast för FRED

En ny signalmast inspirerad av forna tiders segelsjöfart har rests vid sjön Vällen i Uppland. Masten har gjorts av fyra granar som omvandlats till Mast, Spira, Rå och Gaffel. Det finns även en stabil Märs som fixerar spira till mast. Masten är en enklare variant av de Mesanmaster som stod längst akterut på fullriggare för drygt hundra år sedan. Det är knappast någon vardagshändelse med tillverkning av denna typ av mast i dagens Sverige. Det restes en ny i Bornholm 2018 och en i Helsingborg 2005 och det kan ha tillkommit någon ytterligare i Sverige sedan år 2000, men många är det inte.

Signalmaster fanns förr i de flesta hamnar och användes för kommunikation mellan hamnkapten och fartygen i hamnen. De kunde signalera väderutsikter, t.ex. stormvarning, och även ange korrekt tid varje dag klockan 12 eller 13. Det som syns på den stora bilden är en variant av ”stor flaggning” (som ibland felaktigt kallas flaggspel). Flera moderna elektiska maskiner, särskilt el-hyvel, har underlättat arbetet jämfört med hur mycket som krävdes förr vid tillverkning av master. På Wasamuséet visas hur arbetsintensivt fartygsbyggande var på 1600-talet. I Göteborg är stadsdelen Masthugget uppkallad efter tillverkningen av master på södra sidan av Göta älv. Namnet säger även en del om vilka metoder som användes.

Masten har rests med hjälp av grannar som även bidragit med fyra vindfällda granar, lån av cementblandare och bergborrmaskin. Tänk så bra det vore om Sverige hade goda relationer med alla (!) sina grannar. Det skulle vara fredsfrämjande. Masten har rests som en hyllning till alla som arbetar för fred. Sådant arbete sker över hela världen. Jag vill dock särskilt nämna nätverket Folk och Fred som är mycket aktivt just nu. På tårtan som serverades vid invigningen stod det ’Fred’.

Segelfartyg har haft en viktig historisk betydelse. På gott och ont har världen knutits samman med hjälp av segelfartyg. Segelfartygen dominerade långt fram i tiden på de längsta traderna. Segelfartyg användes för att placera kol på bunkringsstationer eftersom ångfartyg inte kunde ta ombord all kol som behövdes för de riktigt långa resorna. Jag hoppas att moderna varianter av seglande fartyg kommer att användas i ökande utsträckning för transporter på haven som ett sätt att minska beroendet av fossil energi.

Varför gör man en signalmast år 2020? Sjöromantik ligger nog i botten och att det innebär en utmaning har utan tvekan bidragit.

Lars Drake

Fredsaktivist och fd Atlantseglare

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.