Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021
Inrikes
2021-01-05

Folk och Fred tar över i Sälen efter Folk och Försvar

Äntligen får Folk och Försvar mothugg av en folkligt förankrad organisation. Folk och Fred ska ha en webkonferens med bas i Sälen och utsändning från ytterligare tio orter. Folk och Försvar som haft konferenser i fjällen i decennier drar sig tillbaka till Stockholm. Folk och Fred förlitar sig på frivilliga krafter och många små bidrag från människor runt om i landet.  Folk och Försvar, som för länge sedan faktiskt var en folkligt förankrad organisation, finansieras numera till tre fjärdedelar av staten.

Folk och Försvar har år efter år i föredrag propagerat för nära samarbete med Nato. Folk och Fred står för reell Alliansfrihet.  Folk och Fred tar också upp andra frågor som har med säkerhet att göra såsom folkrätt, klimat, miljö, lokal livsmedelsproduktion och välfärd.

Förste talare är Sven Hirdman, fd statssekreterare i försvarsdepartementet och Moskvaambassadör. Folk och Freds konferens är även i flera andra avseenden kunskapsmässigt väl förankrad.

Här följer ett pressmeddelande från Nätverket Folk och Fred.

"

Folk och Fred utmanar Folk och försvar

I år utmanar freds-, miljö-, omställnings- och småbrukarrörelsen svenska folket med konferensen Folk och fred som hålls 10 - 11 januari. Talare kommer delta från sju olika fredsorganisationer, två jordbrukarrörelser, lokala initiativ på landsbygden och i storstaden, miljöorganisationer som Jordens Vänner, Skydda skogen, Fridays for future, och End Ecocide Sweden samt en tidigare ärkebiskop, f.d. kulturchef på Dagens Nyheter och tidigare ambassadör. Med filosofisk inspiration under Elin Wägners motto Fred med Jorden presenterad av Bondbönorna i Prästmon. 

Konferensen kommer uppmana till deltagande i det internationella firandet av att FN:s förbud mot kärnvapen träder i kraft 22 januari runtom i hela världen och kräva att Sverige återupprättar sitt deltagande i kampen för kärnvapennedrustning. USA och andra länder ska inte längre kunna utnyttja värdlandsavtalet med Nato för att avhålla Sverige från att skriva under det avtal som vi länge varit bland de främsta att framhålla som viktigt för säkerheten för vårt land och för världen. Anpassligheten till Nato måste upphöra!

Den civila beredskapen och nödvändigheten att ta hoten mot mänsklighetens överlevnad på allvar sätts också i centrum för Folk och fred. Vikten av att bygga tillit i lokalsamhället både på landsbygden och i staden inte minst i tider av pandemi och kris ställs i fokus av flera talare. De stora frågorna om hur vi kan skapa ett försvar som sätter mänsklig säkerhet i centrum, motverkar fiendebilder, försvarar visselblåsare och verkar för en omställning av samhället som skyddar den biologiska mångfalden och tar oss ur klimatnödläget. Detta i ett samarbete över nationsgränser för att rädda vår planet och verka för avspänning mellan stormakter i stället för kapprustning. 

Folk och fred är ett initiativ som växt fram i protest mot att rikskonferensen Folk och Försvar som brukar hållas i Sälen alltmer tagits över av påverkansorganisationer betalda av Svenskt Näringsliv och utländska intressen som det USA baserade Atlantic Council. Av 67 talare på Folk och försvar 2020 kom en enda person från en folkrörelse. I år är inte en enda av talarna från en folkrörelse. Ordet folk i Folk och förvar förlorar alltmer av sin betydelse. 2020 kom två talare från den av Svenskt Näringsliv finansierade organisationen Frivärld till för att påverka samhället i storföretagens intresse, därtill två från Atlantic Council. I år kommer återigen två från Frivärld och därtill en företrädare för Timbro som också betalas av Svenskt Näringsliv med samma syfte. Därtill inleder Carl Bildt debatten om framtida försvaret som tillsammans med vapentillverkaren SAAB och Wallenberg tillhör de 37 medlemmar i Atlantic Councils internationella råd. 

Folk och fred inleds söndag kl 10:30 och avslutas måndag kl 15. Bland talarna märks KG Hammar, f.d ärkebiskop och medlem i Kristna freds, Janine O’Keeffe, Fridays for Future om andra hot än de militära, Karin Utas Carlsson, Fredsam, Gösta Alfvén, Svenska Läkare mot Kärnvapen, Gudrun Schyman, fd partiledare, ordförande i Fria Pensionärer, Jonas Wangsten, ordförande i Småbrukarna, Elena Martinez medlem i Skydda skogen och representant för End Ecocide Sweden, Lars Drake, Folket i Bild/Kulturfront, Maria Engelbrektsson, Drömme, och Thorsten Laxvik, jordbrukare Edsele, ByAkademin, Arne Ruth, fd Kulturchef på Dagens Nyheter om behandling av visselblåsare i vår tid och även unga röster som Mariam Nordmark, Grönt initiativ i Tensta.

Programmet hittar du här på Nätverket Folk och Freds hemsida som tagit initiativ till konferensen med stöd av bl.a. Omställningsnätverket och Sveriges Fredsråd: https://folkochfred.wordpress.com/konferensen-folk-och-fred-i-januari-2021

Folk och fred kommer ledas från Sälen med talare samlade också i Stockholm och har som syfte att fortsätta att hållas varje år. Folk och försvar samlar sina talare i år enbart i Stockholm.
 
Vårt motto är Fred på Jorden och Fred med Jorden!

Mer information om Nätverket Folk och Fred hittar du här: https://folkochfred.wordpress.com


För Nätverket Folk och Freds Aktions- och kommunikationsgrupp
"

 

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.