Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021
Debatt
2021-01-05

Om behovet av avspänning och Sveriges insats i OSSE

Ur Sydsvenskan idag. Flréra andra stora tidningar vägrade ta in denna debattartikel.
 
”Nu är behovet av en politik för avspänning i Europa större än på länge. Som ordförande för OSSE kan Sverige bidra till det.”
(Debattredaktör: Eva Rothstein aktuella@sydsvenskan.se 040-28 10 13
Twitter @aktuella Fler debattartiklar på sydsvenskan.se/opinion)
 
Målet måste vara att återstarta en process för avspänning, fredligt samarbete, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Vi undrar hur den svenska regeringens handlingsplan ser ut för att åstadkomma det.
Det skriver 16 samhällsdebattörer med bakgrund i politik och fredsrörelse.
Från årsskiftet har Sverige ordförandeposten i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.
I slutet på 1900-talet spelade OSSE och dess föregångare ESK, Europeiska säkerhetskonferensen, en avgörande roll i den fredsprocess som avslutade det kalla kriget.
Nu är behovet av en politik för avspänning i Europa större än på länge. Frågan är om Sverige som ordförande i OSSE kan återge organisationen dess viktiga roll eller om Sveriges ökande beroende av USA och att en majoritet i riksdagen vill att Sverige ska ha ”ett snabbspår till Nato” har undergrävt landets ställning som oberoende medlare.
OSSE:s uppgift är att verka för stabilitet, fred och demokrati i Europa. Bland annat ska organisationen främja yttrande- och pressfrihet, nedrustning och förtroendeskapande åtgärder istället för konfrontation. Idag med ökad spänning mellan väst och öst och uppflammande konflikter i Europa, inklusive södra Kaukasus, har OSSE återigen en central roll att spela.
OSSE behövs för avspänning och konfliktlösning, inte minst nu när mänsklighetens välfärd och till och med överlevnad hotas av förnyad kärnvapenupprustning, klimatkris, artutrotning och skapandet av fiendebilder.
Händelserna i och kring Turkiet, Ukraina, Belarus och Ryssland samt USA:s påtryckningar för att stoppa gasledningen Nord Stream 2 ökar spänningen. Ekonomiska sanktioner förbättrar inte förutsättningarna för en konstruktiv dialog. Nedrustningsavtal som begränsat stormakternas kärnvapen har sagts upp. Många länder, däribland Sverige, vill inte stödja en FN-resolution om kärnvapenförbud.
Multilateralt arbete för avspänning, fredligt samarbete och respekt för demokratiska och mänskliga rättigheter är en nödvändighet, inte minst i Sveriges närområde. Över Östersjön pågår militära maktdemonstrationer som ökar spänningen på ett oroande sätt.
OSSE har spelat en konstruktiv roll i bland annat konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien. Men i den konfrontationsspiral som nu präglar öst-västrelationerna i Östersjöområdet är det tyst från OSSE.
Sveriges regering bör använda ordförandeskapet till att inleda en satsning på avspänning med hjälp av OSSE. Organisationen är en unik mötesplats för Ryssland, andra europeiska stater, USA och Kanada.
En ambition bör vara att få till ett förtroendeskapande avtal mellan Nato och Ryssland, som begränsar militär aktivitet i Östersjön och ger OSSE en medlande roll i olika konflikter som i Belarus, i Ukraina, mellan Grekland och Turkiet samt mellan Azerbajdzjan och Armenien. Målet måste vara att återstarta en process för avspänning, fredligt samarbete, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Vi undrar hur den svenska regeringens handlingsplan ser ut för att åstadkomma det.
SKRIBENTERNA
Ingalill Bjartén
vice ordförande i Sveriges Fredsråd
Tord Björk
rådsmedlem i World Social Forum
och medgrundare till Nätverket
Folk och Fred
Lars Drake
miljöekonom, aktiv i Nätverket
Folk och Fred
Staffan Ekbom
aktiv i Nej till Nato
Susanne Gerstenberg
aktiv i Kvinnor för Fred
Pär Granstedt
utrikespolitisk analytiker, författare
och tidigare riksdagsledamot
Birgitta Hambraeus
samhällsdebattör, tidigare
riksdagsledamot
Rebecka le Moine
språkrörskandidat för MP
Ingegerd Municio
aktiv i Kvinnor för Fred
Harald Nordlund
tidigare riksdagsledamot
och kommunalråd
Karin Rosenqvist
ordförande i Folket i Bild/Kulturfront
Birger Schlaug
författare, före detta språkrör för MP
Gudrun Schyman
ordförande i freds- och klimatnätverket Fria Pensionärer
Parul Sharma
människorättsjurist och tidigare ordförande för regeringens 2030-delegation
Valentin Sevéus
ordförande i Sveriges Fredsråd
Anita Titti Wahlberg

medlem i Sveriges Fredsråd och IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.