Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021
Debatt
2021-01-20

Svenskt deltagande på World Social Forum 23 - 31 januari

Pressmeddelande

Svenskt deltagande på World Social Forum 23 - 31 januari


Över hela världen förbereds nu World Social Forum som kommer hållas digitalt mellan 23 och 31  januari. Det sker som gensvar på World Economic Forum som också kommer ske digitalt och inte i Davos som tidigare år.

Svenskt deltagande i planeringen inför World Social Forum har framförallt gällt temadagarna om fred och miljö 24 och 29 januari. På söndagen 24 januari deltar Ingela Mårtensson från Kvinnor för fred i en panel på fredstemat Global NATO – All Countries Are Affected kl 21:00 - 23:00. På fredagen 29 januari inleds det gemensamma miljöprogrammet med en panel från alla kontinenter med Arci Pasanen från Omställningsnätverket som en av moderatorerna. I det fortsatta gemensamma programmet finns flera svenskar. En företrädare för Byakademin och Mariam Nordmark från Tensta Grönt Initiativ talar om landsbygdens respektive urban miljökamp och systemförändring och Tord Björk från Jordens Vänner talar om lokal och global kamp för att rädda planeten. Ellie Cijvat från Jordens Vänner och Eva Nikell från Medborgarnas Coronakommission är moderatorer för två av panelerna i det gemensamma programmet.

Det svenska inflytandet i planeringen för fredsdagen har skett via Internationella fredsbyrån (IPB) som har verkat i 128 år och är en av årets mest starka krafterna bakom den förnyelse av WSF som nu är på gång. Det har också skett via nätverket Pragvåren 2 där Aktivister för fred är medlem. Miljötemadagen med stark tonvikt på folkrörelsesamarbete har utformats av mindre ekologiska grupper och det Gandhiinspirerade nätverket Vasudhaiva Kutumbakam som Aktivister för fred samarbetar med. Miljöfrågorna starka ställning under flera av dagarna pekar också på en förnyelse av WSF. 

Organiseringen av årets virtuella WSF sker ideellt. Forumet inleds med budskap från hela världen med början i Stilla Havet och fortsättning runt hela planeten. Detta följs av olika temadagar 24 - 29 januari om fred, ekonomisk rättvisa, kultur och utbildning, feminism och social mångfald, urfolk, social rättvisa, demokrati och miljö. Betoning läggs också på frågor som binder samman alla temaområden som Covid19. Större delen av programmet är självorganiserat men i år finns också ett gemensam program under varje temadag som gett forumet en tydligare politisk profil. WSF är en öppen plattform som inte tar egen ställning i frågor men under lördagen ordnas samlande möten för folkrörelser där beslut om uttalanden och framtida aktioner kan antas. Dessa kan sedan presentera sina resultat under söndagen innan avslutningen.

Programmet växer dag för dag vilket går att följa på WSF hemsida: https://wsf2021.net
Torsdagen 21 januari hålls en internationell presskonferens kl 3, (kl 2 GMT), se bifogad inbjudan. 

Bifogas hela programmet för fredsdagen och gemensamma programmet för miljödagen.


För Aktivister för fred
Tord Björk

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.