Deltagande media
LÖRDAG 24 JULI 2021
Utrikes
2021-01-25

OSSE chefen Ann Linde besöker representanter i statskuppens Ukraina.

 Ann Linde har som ordförandeskap i OSSE(OSCE) besökt Ukraina 2021-01-18-20 och bland andra träffat Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och nuvarande utrikesminister Dimitrij Kuleba. Ann Linde och Dimitrij Kuleba besökte senare Ukrainakontrollerade områden i Donbass.

Efter besöket berättade Rysslands permanente sändebud i OSSE Aleksander Lukasjevitj:
"Vi beklagar att Ann Linde, trots inbjudan, inte ansåg sig ha tid för träffa representanter på andra sidan dvs. republikerna Donetsk och Lugansk. OSSE chefen Ann Linde skulle då själv kunna se konsekvenserna av Ukrainas sjuåriga militära krigföring mot sina egna medborgare i Donbass och den socioekonomiska blockaden av regionen.”

Från UD:s Ann Linde och hennes Utrikesdeklaration 2020-02-12 saxar jag:
”Diplomatin är vår främsta försvarslinje.”

 ”Jag vill rikta ett särskilt tack till de svenskar som deltar i våra civila och militära insatser i exempelvis Afghanistan, Irak, Mali och Ukraina. Ni gör en ovärderlig insats för freden och säkerheten internationellt och i Sverige.”

 ”Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik bygger på sammanhållning i EU och ökat samarbete på bred front: i Norden och Östersjöområdet, inom FN och OSSE, och genom partnerskapet med Nato. En stark transatlantisk länk är viktig för Europas och Amerikas säkerhet. Vår nära relation till USA är central för Sveriges säkerhet och välstånd.”

 ”Vi fördömer den ryska aggressionen mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim. Dessa brott mot folkrätten utmanar den europeiska säkerhetsordningen. Regeringen står upp för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och för varje lands rätt att välja sin egen säkerhetspolitiska väg. Vi verkar för att EU:s sanktioner mot Ryssland ska bibehållas så länge skälen till att de infördes består.”

Och så här förenklat beskrev organisationen OSSE det som hände på Majdan (statskuppen) i Ukraina den 2014-02-21.
”Den 21 februari undertecknade president Janukovitj och oppositionen ett kompromissavtal som förmedlats av utrikesministrarna i Tyskland, Polen och Frankrike och ett särskilt sändebud för den Ryska federationen. Situationen förändrades radikalt följande dag: President Janukovitj försvann medan demonstranter tog kontroll över presidentens administrationsbyggnader”. 

På en presskonferens i Ukrainakontrollerade områden i Donbass fick Ann Linde 12 frågor från medföljande ukrainska journalister:
Fråga 1
Rysslands krig i Ukraina är inne på sitt sjunde år. Förväntar ni er att det svenska ordförandeskapet i OSSE kan åstadkomma någon förändring?
Ann Linde(AL):
Mitt ordförandeskap har som prioritet att försöka lösa denna konflikt eller åtminstone ta ett steg mot dess lösning utan att avvika från principen om en omfattande säkerhet. Naturligtvis ska principen om Ukrainas integritet och enhet följas åt, inklusive Ukrainas Krim och Sevastopol. Vi kommer som utgångspunkt att ha det som uppnåtts av OSSE:s tidigare ordförandeskap, använda Normandie-formatet (Tyskland, Ryssland, Ukraina, Frankrike) och av den Tre-laterala Kontaktgruppen (OSSE, Ryssland, Ukraina)

Fråga 2
Känner ni till att ukrainarnas inställning till OSSE i allmänhet är ganska negativ? Detta namn associeras med er ovilja att se de kränkningar som den ryska sidan begått och er bristande insikt om denna verklighet med mera.
AL:
Ja, jag känner till det och är mycket ledsen för så sker. Vi är faktiskt en internationell organisation som försöker hjälpa er. Om OSSE inte var här skulle inte heller hjälpen vara här. Och att rikta er frustration mot en organisation som försöker hjälpa er är helt fel. Därför ber jag alla i Ukraina att förstå att OSSE inte är er fiende. Vi försöker att hjälpa er.

Fråga 3
Vid en presskonferens på Ukrainas utrikesdepartement nämnde ni att ni inom kort förväntas hålla ett toppmöte i Normandie-formatet. Vad är anledningen till det?
AL:
Som ni känner till fanns vid mötet i Paris en överenskommelse om ett nytt möte med representanterna under vissa villkor. Ukraina har uppfyllt alla dessa villkor. Tyvärr har Ryssland ännu inte gjort det. Nu beror allt på hur dessa förhandlingar kommer att gå, hur exakt parterna kommer att komma överens om att uppfylla dessa villkor. Det finns dock några positiva inslag från förhandlingarna. Det finns en vapenvila alltsedan den 27 juli. Och även om vi ser en försämring av läget, som att en ukrainsk soldat dödades för en vecka sedan, så är läget bättre än vad det var för ett år sedan!  Bara under januari-februari 2020 dödades 34 soldater.

Fråga 4
I dag har OSSE ingen roll i Normandie-formatet. Skulle det kanske vara värt att ändra på det?
AL:
Nej, Normandie-formatet är ett etablerat format. Det är alltid värt att analysera vad som är effektivt och vad som fungerar. Och det nuvarande Normandie-formatet fungerar.

OSSE organisationen har fokuserat sina krafter på den Trelaterala kontaktgruppen där vår OSSE-representant Heidi Grau gör ett mycket betydelsefullt arbete. Och även om man från ukrainskt håll, kritiserar henne så har hon arbetat hårt för att komma närmare en lösning av konflikten. Och dessa ansträngningar förtjänar stöd. På samma sätt som det som är OSSE: organisationens största uppdrag: Särskilda övervakningsuppdraget i Ukraina. (Special Monitoring Mission to Ukraine).

Fråga 5
Ni kallar det som pågår i Ukraina för konflikt. Jag kallar det för Rysslands krig mot Ukraina. Vad är det som sker i Donbass?
AL:
Terminologi är en mycket känslig fråga. Jag kan inte använda exakt samma terminologi som ni, för jag är ordförande i OSSE och OSSE är en konsensusorganisation som kräver samtycke från 57 medlemsländer. Ibland hjälper det. För det betyder att alla beslut vi fattar stöds av 57 stater. Men det betyder också att jag som organisationens ordförande in kan gå utöver en gemensam ståndpunkt och måste använda ett gemensamt ordförråd. Det är inte lätt och ibland så uppstår situationer när mina uttalanden som OSSE ordförande skiljer sig från vad jag säger när jag talar som Sveriges utrikesminister, en EU medlemsstat. Men detta är verkligheten i OSSE, den största säkerhetsorganisationen i världen.

Fråga 6
Innebär denna princip om konsensus att vi inte kommer att kunna diskutera Krim? I själva verket kommer Ryssland i OSSE vara emot det.
AL:
Naturlikvis inte, Krim kommer att diskuteras. Och som jag sa mycket tydligt i början av vårt samtal: vi anser att den autonoma republiken Krim och Sevastopol är delar av Ukraina. Och Ryssland har ingen vetomakt över sådana diskussioner. Eftersom detta är en del av den europeiska säkerheten, och detta är en fråga om principer kring vilka OSSE har bildats.

Fråga 7
Kommer ni att stödja ”Plattform Krim”? 
AL:
Vi vill få mer information om detta initiativ. Idag har jag redan lärt mig något, men vi har ännu inte bestämt oss och hur vi ska stödja detta initiativ. Men det är verkligen viktigt, eftersom annekteringen var olaglig. Men det viktigaste för Ukraina nu är att samla brett stöd för denna plattformsfråga.

Fråga 8
Kan Donbass komma bli en ”fryst konflikt”? (en konflikt utan fredsavtal)
AL:
Nej. Och jag är kategoriskt emot att kalla konflikten i Donbass eller på Krim som en ”fryst konflikt”.

Fråga 9
Varför det?
AL:
Varför? Eftersom det kommer att betyda att ni har gett upp och inte anser att det är möjligt att lösa den. Och jag tror att Donbass definitivt inte är en ”fryst konflikt”. När allt kommer omkring är den Trelaterala kontaktgruppen eller Nomandie-formatet i gång och försöker hitta en lösning.

Se på Nagorno-Karabach. Den var en ”fryst konflikt”, men Azerbajdzan gav aldrig upp tanken på att återfå denna region och till sist så fick man den tillbaka. Kan inte detta vara ett exempel för Ukraina? ”Ja” i den meningen att ni inte heller bör glömma Krim och Donbass. Men ”nej” i den meningen att våld aldrig bör användas eftersom en stabil fred inte kan upprättas med våld. Och det är inte utan skäl att det för samma Nagorno-Karabach parterna emellan inte finns något fredsavtal.

Fråga 10
Vad ska Ukraina prioritera? Reformer eller att avsluta kriget?
AL:
Jag tror inte det finns en motsägelse mellan en strävan efter fred och reformer.
Ukraina kan göra båda samtidigt. Ukraina behöver verkligen reformer. Myndigheterna och presidenten är väl medvetna om detta. Vi talar om decentralisering, korruption, och vad som sker inom ramen för rättsstatsprincipen, reformer av den offentliga förvaltningen och av medier. Och från Sverige kan jag garantera att vårt stöd till Ukraina kommer att fortsätta så länge ni fortsätter att genomföra reformer. Ni vet att vårt land ger betydande stöd till Ukrainas utveckling.
Fråga 11
Finns det någon framtid för ett europeiskt Ukraina?
AL:
Så klart det finns. Alla europeiska länder har rätt att söka medlemskap i EU och det gäller även för Ukraina. Men detta är inte möjligt förrän ni uppfyller kriterierna för medlemskap. Det är därför nu era ansträngningar bör inriktas på reformer trots allt, utan reformer finns det ingen möjlighet för medlemskap. Men ni har redan medlemsperspektiv. Det är förankrat i EU-fördraget – ” EU konstitutionen”. Detta dokument säger att alla europeiska länder som uppfyller kriterierna kan ansöka om medlemskap. Och detta gäller naturligtvis också Ukraina.

Fråga 12
Tror ni att Ukraina en dag kommer att vara medlem i EU?
AL:
Jag hoppas att det en gång kommer att bli flera nya medlemmar i Europeiska unionen. Men för att möjliggöra detta är man tvungen att övervinna vägens hela sträckning.

Med Ann Lindes alla uttalanden om Ukraina i egenskap av svensk utrikesminister och chefskap för OSSE kommer hon knappast få något gehör för ,varken på Krim, i republikerna Lugansk och Donetsk. Inte heller i Ryssland.

Dela artikeln

2 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Lars Drake
    26 januari 19:50

    Rimlig slutsats av dig Tommy Frost.

  2. Lars Drake
    26 januari 20:15

    Sverige och därmed dess utrikesminister är ordförande i OSSE under 2021 inte dess chef.