Deltagande media
LÖRDAG 24 JULI 2021
Utrikes
2021-02-13

Militär allians mellan Ryssland och Kina under uppsegling

Pål Steigan publicerade en stor nyhet på sin blogg den 11/2 2021, nämligen att utvecklingen av en militär allians mellan Ryssland och Kina är i vardande. Militærallianse mellom Russland og Kina? | steigan.no Uttalanden från Kinas utrikesminister Wang Yi som återgivits av nyhetsbyrån Xinhua tolkas som ett klartecken för bildandet av en försvarsallians mellan de två länderna.

Detta är en stor nyhet, men ändå inte helt nytt eller oväntat. USA, Nato och EU:s envisa arbete för att isolera och straffa Ryssland, och under senare år, även Kina har drivit de två länderna in i ett ökat samarbete. Det gäller främst ekonomiskt, men i ökande utsträckning även militärt. Sanktionerna har, tillsammans med sjunkande priser på olja och gas, medfört problem för Rysslands ekonomi. Det har lett till en nyttig diversifiering i Ryssland. Åtgärderna i form av mot-sanktioner har för övrigt medfört ekonomiska problem för några EU-länder. Den geopolitiskt viktigaste effekten är dock det ökade samarbetet med Kina. Under senare år har det förekommit samordnade försvarsövningar mellan Ryssland och Kina. Detta har behandlats tidigare på Synapze.

Jake Kayzer och jag skrev 2017 på Synapze om styrkeförhållandet mellan Nato och Ryssland. Avslutningsvis tog vi även upp några globala aspekter: 

”Under senare år har samhörigheten mellan Ryssland och Kina ökat. Om det i en nära framtid blir en storkonflikt kan man nog utgå ifrån att de två länderna och några till kommer att gå i koalition.”  Synapze

I en kritisk granskning på Synapze av en rapport om USA och dess strategier av Niklas Rossbach på FOI diskuterades också frågan om samverkan mellan Ryssland och Kina. Med FOI/Rossbachs USA-vänliga utgångspunkt handlade det om att USA i framtiden kan få två huvudfiender som måste hanteras samtidigt. Till skillnad från mer ensidiga angrepp som t.ex. kriget mot Irak 2003?

”Vid millennieskiftet var avsikten att göra Kina, och sannolikt även andra stormakter, till ansvarfulla delägare i den regelbaserade ordningen.35 Detta har visat sig svårare än tänkt, särskilt som stormakterna Ryssland och Kina var för sig utmanar rådande internationella förhållanden. Ryssland gör det genom sin illegala annektering av Krim och genom att underminera den europeiska säkerhetsarkitekturen. Kina gör det genom att konkurrera om inflytande, bland annat med hjälp av nya internationella samarbeten som en asiatisk investeringsbank med säte i Peking och en samling av infrastrukturprojekt, känt som One Belt, One Road. 36” Rapportsammanfattning - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

Kan det ens klassas som utmaningar mot ”rådande internationella förhållanden” jämfört med USA:s bombregn över Afghanistan, Irak, Libyen, och Syrien som genomförts med eller utan Natostöd efter millennieskiftet? Detta är en ”analys” genomförd vid en svensk myndighet som benämns ”forskningsinstitut”? Skandal, skattepengar borde kunna användas på bättre sätt. Om USA:s folkrättsbrott hade behandlats på annat ställe i rapporten eller av FOI i annan rapport hade det varit förmildrande, men sådant kan man leta efter väldigt länge.

Rossbach skriver vidare ur USA:s synpunkt: ” Risken framöver är att USA måste kunna bemöta en jämbördig global stormakt, eller till och med två mer eller mindre jämbördiga i militärt hänseende, Kina och Ryssland. De två skulle även kunna orsaka problem samtidigt.” Rapportsammanfattning - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI Att de skulle komma att bildas en försvarsallians verkar inte finnas med i FOI:s förutsägelser om framtiden i den skrift som publicerades 2019 och handlade om USA:s säkerhetspolitik 30 år framåt.

Denna process med utvecklande av en försvarsallians mellan Ryssland och Kina, som drivits på av främst USA, medför en ytterligare polarisering, men den innebär samtidigt en tröskel för ett krigsutbrott eftersom det blir tydligare för båda sidor att ingen kan vinna ett krig mellan de två länderna och USA/Nato. Säkra kan vi dock inte vara.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.