Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021
Utrikes
2021-06-24

Bara döda fiskar följer strömmen

I programmet Nordegren/Epstein 2021-06-16 uttryckte sig exempelvis en
fd. Moskvadiplomat och ambassadör med namnet Fredrik Löjdquist så här ”välartikulerat opartiskt” om vilket land som bär skulden till den försämrade relationen mellan USA och Ryssland. 
Självklart enligt den av regeringen finansierade tankesmedjan Utrikespolitiska Institutets amerikanska rikslikare. Notera även diplomatens ryckiga tankebana.

”Den är dålig och det är väl på den lägsta nivån sedan kalla krigets dagar
och vi har ju också sett.. och det beror ju framför allt på att Ryssland ägnar sig åt antagonistiskt aggressivt beteende och delar av det beteendet har varit mer aggressivt än vad det var och oförutsett under kalla kriget.

Intervjuaren: Men beror allting på Ryssland?

”Ja i hög grad så måste Ryssland .. det går inte att säga att båda sidorna är lika skyldig till den dåliga relationen utan det är Ryssland som har brutit mot folkrätten, internationella normer och spelregler, den europeiska säkerhetsordningen och ägnat sig åt ja man ägnar sig åt militär våldsutövning, Georgien och Ukraina, olika former av hybridhot, cyberattacker, inblandning i amerikanska presidentvalet och så vidare."

Fredrik Löjdquist är chef över Centrum för Östeuropastudier (Stockholm Center for Eastern European Studies, SCEEUS) som är ett fristående kunskapscentrum inrättat och finansierat av regeringen, med organisatorisk hemvist på Utrikespolitiska Institutet.

På UI finns 
ett Europa program,
ett Ryssland och Eurasien program,
ett Mellanöstern och Nordafrika program,
ett Asien program
ett Programmet för global politik och säkerhet.

Något Amerika och Central-Latinamerika program saknas dock av någon oförklarlig anledning.

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Lars Drake
    27 juni 19:55

    Ensidighet i kubik - men det är ju normalt nu för tiden. FOI har åtminstone en analytiker som granskar USAs utrikespolitik ..... men då handlar det om att försvara och förstå!