Deltagande media
LÖRDAG 25 SEPTEMBER 2021
Kolumn
2021-08-06

Kampanj för kärnvapenförbud lanseras

Pressmeddelande från Kärnvapenförbud. NU! 

Kampanj för kärnvapenförbud lanseras

Hirosimadagen, den 6 augusti, lanseras en riksomfattande kampanj för att förmå regering och riksdag att lyssna till folkviljan och ansluta Sverige till FN:s kärnvapenförbud. En arbetsgrupp från freds- och miljörörelsen initierar och driver kampanjen som ska ses som en komplettering till ICAN, den internationella kampanjen för avskaffande av kärnvapnen, som fick Nobels fredspris 2017.

Syftet är att samordna arbetet i en rad organisationer och pressa regeringen att signera avtalet och riksdagen att ratificera det för att Sverige tillsammans med andra icke-kärnvapenstater på sikt ska tvinga kärnvapenstaterna att nedrusta och slutligen avskaffa kärnvapnen. Vi accepterar inte längre att vara gisslan i ett cyniskt spel! Detta förklaras i ett upprop underskrivet av ett antal kända perso­ner och för närvarande 56 organisationer. Det finns att läsa i https://www.laraforfred.se/fredsrorelsen/kampanj-karnvapenforbud-nu.

En digital namninsamling pågår också fram till Hiroshimadagen nästa år. https://www.mittskifte.org/petitions/karnvapenforbud-nu.

För arbetsgruppen
Staffan Ekbom, 070-722 76 22, ekbom.staffan@gmail.com
Karin Utas Carlsson, 076-030 86 00, k.utas.carlsson@gmail.com

Här är uppropet med de underskrifter vi har den 1 aug. 2021:

UPPROP Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

Kärnvapen dödar massivt, både omedelbart och över tid. Ett kärnvapenkrig skulle hota allt liv på jorden. Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle leda till omfattande påverkan på kli­mat och miljö, utbredd svält, stora flyktingskaror och en kollapsad sjukvård.

Vi minns Hiroshima och Nagasaki. Följderna skulle bli mycket värre eftersom dagens kärn­vapen har betydligt större förstörelsekraft. Idag har stormakterna inlett en ny upprustnings­kapplöpning med kärnvapen samtidigt som den eskalerande klimatkrisen ökar risken för poli­tisk oro och därmed risken för konflikter, krig och kärnvapenkrig. Krigsretorik ersätter diplo­mati och samförstånd. Kärnvapentröskeln sänks med tal om nya taktiska, ”små” och ”lokala” kärnvapen. De ”små” kärnvapnen är dock lika förödande som Hiroshima­bomben.

Om tröskeln till att använda kärnvapen väl passerats är en eskalering oundviklig. Idag dekla­rerar stormakterna dessutom att de är beredda att tillgripa kärnvapen utan att avvakta ett angrepp. Och risken för ett kärnvapenangrepp av ren olyckshändelse växer. Historien kan berätta att det ibland varit ytterst nära. Kärnvapenförbudet är ett viktigt led i avveckling av kärnvapen och en signal som höjer tröskeln för användande av kärnvapen idag.

Avtalet om förbud mot kärnvapen, TPNW öppnades av FN:s Generalförsamling den 20 sep­tember 2017 och trädde i kraft den 22 januari 2021, 90 dagar efter det att 50 stater ratificerat det. Den 9 juli 2021 är det 55 stater som ratificerat avtalet och 86 som signerat det. Tyvärr hör Sverige inte till dessa. Sverige var med om att lansera konventionen i FN och har en stark tradition av motstånd mot kärnvapen och tillit till FN. Flera opinionsundersök­ningar har visat att en stor majoritet vill att Sverige ansluter sig. Det är också klarlagt att TPNW inte strider mot ickespridningsavtalet och det tillhörande Stockholmsinitiativet. Att ickespridningsavtalet är otillräckligt visar det faktum att Storbritannien nyligen beslutade om en ökning av kärn­vapenkapaciteten med 40% i stället för en utlovad minskning med 20%.

Vi uppmanar regeringen att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen.

Ulf Bjereld

Sven Britton

Kajsa Ekis Ekman

Per Gahrton

Elisabeth Gerle

Pär Granstedt

Birgitta Hambraeus

KG Hammar

Merit Hemmingson

Sven Hirdman

Lars-Gunnar Liljestrand

Anneli Martini

Ingela Mårtensson

Harald Nordlund

Stina Oscarson

Thage G. Peterson

Kay Pollak

Arne Ruth

Birger Schlaug

Pierre Schori

Gudrun Schyman

Sören Sommelius

Gunnar Westberg

Mikael Wiehe

Lena Willemark

Jan Öberg

Ruben Östlund

 

Afrikagrupperna

Artister för fred

eFOLKET

Enhetsgruppen i Helsingborg

Extinction Rebellion Sverige

Falu Fredskör

FIAN-Sverige

FiB/Kulturfront

FiB/Kulturfront, Blekinge

FiB/Kulturfront, Stockholm

FMKK

FMKK, Sundsvall

Dalarnas FN-distrikt

Västernorrlands läns FN-distrikt

Falu FN-förening

Göteborgs FN-förening

Sundsvall-Timrå FN-förening

Folkrörelsen Nej till EU

Framtiden i Våra Händer

Fredens Hus Göteborg

Fredsloppet

Fredsrörelsen i Kungälv

Fredsrörelsen på Orust

Fria pensionärer

Föreningen Fjärde Världen

Föreningen Glokala Sjuhärad

Gotlands Fredscenter

Helgeandssystrarna, Alsike kloster

IKFF Göteborgskretsen

Iraksolidaritet

Jordens Vänner

Jordens Vänner Helsingborg

Klimataktion

Kommentar, tidskriften

Kristna Freds, Göteborg

Kronoberg för fred och alliansfrihet

Kvinnor för Fred

Kvinnor för Fred, Kiruna

Kvinnor för Fred, Skåne

Kvinnor för Fred, Sundsvall

Nej till Nato

Nej till Nato Helsingborg

Nämforsens Kvinnominne

Nätverket Folk och Fred

Proletären FF

Svenska Freds Grupp för en Kärnvapenfri Värld

Svenska Freds, Göteborg

Svenska Freds, Lund-Malmö

Svenska Fredskommittén

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Präster och Pastorer mot Kärnvapen

Svensk-Kubanska föreningen

Sveriges Fredsråd

Vänstern i Svenska Kyrkan

Ystads Fredsgrupp

Österlens Fredsfestival

Mer information finns här: Lära för Fred – Från våldskultur till fredskultur (laraforfred.se)

%MCEPASTEBIN%

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.