Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021

Skrivtips

Här kommer 10 enkla skrivtips. De är inga regler utan just bara tips på saker som kan vara bra att tänka på när du skriver artiklar.

1. Sätt en slagkraftig rubrik
En slagkraftig rubrik gör att fler läser din artikel.

2. Sammanfatta artikeln i en kort ingress
Skriv en ingress med cirka tre meningar som sammanfattar huvudpoängerna i artikeln. Fetmarkera ingressen när du lägger upp artikeln.

3. Berätta en historia per artikel
Skriv hellre flera artiklar än att berätta flera historier i samma artikel. Är artikeln väldigt lång kan du dela upp den i en artikelserie och göra tillägget (del 1), (del 2) osv efter rubriken.

4. Sträva efter saklighet
Var källkritisk. Ge gärna flera perspektiv och låt flera åsikter komma till tals i dina artiklar. Det blir intressantare för läsaren som också själv får utrymme att bilda sig en egen uppfattning i frågan.

5. Gör intervjuer och citera personer med pratminus (–)
Att göra intervjuer är ett enkelt och bra sätt att krydda din artikel. Citera personer med pratminus (–).

6. Skriv ut både för- och efternamn varje gång du nämner en person vid namn

7. Var försiktig vid namnpubliceringar
Politiker och offentliga personer finns det ofta ett allmänintresse av att bevaka. (Håll dig dock självklart till lagen.) Privatpersoner däremot finns oftast ingen anledning att nämna vid namn om de inte själva vill det, så respektera den personliga integriteten och skriv inget som kan skada dem.

8. Skriv ut förkortningar första gången de används.
Första gångenen är det bra att skriva Statistiska Centralbyrån, SCB. Andra gången bara SCB.

9. Skriv korta meningar och skriv enkelt.
Sträva efter ett enkelt språk. Det ökar läsbarheten och gör att fler kommer uppskatta dina artiklar.

10. När du citerar eller refererar andra nyhetskällor.
När du citerar andra nyhetskällor använder du knappen för indrag då du lägger upp artikeln. Citat är en ordagrann återgivning.
Referat berättar huvudpoängerna i rapportering från en annan nyhetskälla, men med dina egna ord. Skriv ut var informationen kommer ifrån till exempel: Den användarstyrda nyhetssajten Synapze är nu störst av all vänstermedia på nätet, rapporterar Dagens Nyheter.


Gå även själv gärna på jakt efter nyheter. På Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet, Riksdagen, Regeringen, LO och fackpressen, Sveriges kommuner och landsting osv finns outtömliga uppslag till intressanta nyheter som väntar på att skrivas och komma allmänheten till kännedom.