Ett icke-svar på mina frågor om hur Jämställdhetsmyndigheten definierat Rysslands samhällssystem

Min första reaktion när jag läste svaret från chefsjuristen på Jämställdhetsmyndigheten var att detta måste vara ett misslyckat skämt. Men det var nog värre än så. Det var nog allvarligt menat.

Jag hade skrivit ett öppet brev till myndigheten redan den 7/1 2024 och bl.a. ställt några frågor angående myndighetens beställning av en utredning om Kvinnor för Fred och Sveriges Fredsråd.

” En fras som upprepades fyra gånger i uppdragets korta text var ” … diktaturer, särskilt Ryssland … ”. Detta är så centralt i uppdraget att myndigheten borde ha ett underlag som visar att den formuleringen står på stabil grund. Vilket stöd, i en eller flera seriösa vetenskapliga studier, alternativt beslut av Regering eller Riksdag som fastställt sin syn att Ryssland är en diktatur, kan myndigheten hänvisa till?

Democracy index, som hanteras av den västvänliga tidskriften The Economist, klassar Ryssland som en auktoritär regim. Man kan utgå ifrån att klassningen av flera länder som är i konflikt med främst USA klassas mer negativt än om klassningen hade gjorts av en grupp med representanter från flera av FN:s medlemsländer. Utrikespolitiska Institutet (UI), som också har en västvänlig utgångspunkt i sina analyser, talar om stora demokratiska brister i Ryssland, men har den organisationen klassat Ryssland som en diktatur? Har Regering eller Riksdag i något politiskt dokument definierat Ryssland som en diktatur – eller är det bara Jämställdhetsmyndigheten som använder denna beteckning? ”

Efter fyra upprepningar och tre mailsvar som inte alls besvarade mina frågor fick jag ytterligare ett icke-svar från myndighetens chefsjurist.

” Hej,

Myndigheten har inte gjort något eget ställningstagande eller författat en ståndpunkt gällande Ryssland. Det myndigheten hade att ta ställning till var om den aktuella organisationen uppfyllde demokrativillkoren i tillämplig förordning, vilket bland annat föranledde utredningsåtgärden att beställa en granskningsrapport av ett konsultbolag.

Som tidigare meddelats var den avgörande frågan för beslutet i detta ärende huruvida organisationen kan anses uppfylla kravet på att dess verksamhet inte får strida mot demokratins idéer. Hur myndigheten resonerar kring detta i relation till Rysslands agerande framgår av beslutet, som tidigare tillsänts dig.

Med vänlig hälsning,

Anna Tingbäck  

Denna formulering haltar betydligt: ” Myndigheten har inte gjort något eget ställningstagande eller författat en ståndpunkt gällande Ryssland. “

Jag har inte påstått att myndigheten i sitt beslut om att återkalla den utbetalning som gjordes våren 2023 tagit ställning till vilken beteckning som bör användas för att beskriva Ryssland. Jag har däremot ifrågasatt vilken grund myndigheten har för sin klassning av Ryssland som en diktatur – vilket gjordes i en beställning av en utredning till Afactor AB, dvs i ett offentligt dokument. Jag anser att myndigheten borde besvara frågor om vad de grundar denna klassning av Ryssland på. Inget svar ens efter flera påstötningar. Det är uppenbart att myndighetens representanter undviker frågan som borde vara lätt att svara på. Varför?

Jag vet inte vad som snurrat runt i huvudet på de tjänstemän som skrivit detta eller den/de chefer som godkänt formuleringarna, men de kan knappast ha tänkt så djupt eftersom myndigheten nu vägrar att svara på vad det grundar sig på. Det verkar som om myndigheten vill dölja sin ogrundade formulering och hoppas att andra glömmer.

Syftet med den beställda utredningen var att granska KFF:s och SFR:s eventuella brott mot demokrativillkoret och Jämställdhetsmyndigheten hade fått uppgift om att personer inom KFF och SFR påstods ha uttalat sig positivt om Ryssland. Skribenterna trodde nog att en beskrivning av Ryssland som en diktatur skulle underlätta för utredarna att få fram bekräftelse och därmed en grund för önskat eller avsett beslut. Nu fallerade det och myndigheten satsade helt på att peka på förekomst av åsikter som påstås avvika från beslut i FN. (det tas upp i mitt föregående inlägg på Synapze: Öppet brev … )

Varför inte öppet deklarera att Jämställdhetsmyndigheten saknar grund för sin beskrivning av Ryssland som en diktatur?

Lars Drake

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

OBS! Du ansvarar själv för innehållet i dina kommentarer. Dubbelpostningar, reklam, brott mot svensk lag, rasism, sexism, homofobi, våldsromantik och liknande är inte tillåtet. När du klickar i rutan godkänner du att dina uppgifter hanteras av oss i enlighet med vår integritetspolicy.

Relaterat

Meningsfullt militärt stöd?

Igår kom nyheten om att Nato-lobbyisten Pål J sagt att Sverige skulle skicka vapen, ammunition m.m. till Ukraina till ett värde av 7,1 miljarder kronor. Det är det största enskilda militära stödpaketet från Sverige under det ”fullskaliga” kriget, sammanlagt har Sverige därmed satsat 30 miljarder kr.  Den fråga som uppstår är om det kommer att […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Öppet brev angående anklagelser mot KFF och SFR

Jämställdhetsmyndigheten tycks ha en bristande förmåga inom områden som argumentationsanalys, textanalys och logik. Ett lösryckt uttalande i en fråga tas som bevis/indikation för att Sveriges Fredsråd (SFR) har en icke godkänd åsikt i en annan fråga. Inlägget, som innehåller det citat som använts som avgörande argument för att beskriva SFR:s syn, handlade inte om Rysslands […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Denna webbplats använder kakor. Genom att acceptera så godkänner du användningen av kakor.  Läs mer