Anmälan av ett program i serien Radiokorrespondenterna Ryssland och programserien i sin helhet för brott mot kravet på opartiskhet

Inledning

Det näst senaste programmet är ett av många exempel på bristande opartiskhet i Sveriges Radio om Ryssland och kriget i Ukraina. Rubriken är ”Därför har Putin kört fast i östra Ukraina”. Längre ner behandlas några aspekter på programserien baserat på de senaste 20 inslagen.[i]

Programledaren Fredrik Wadström och de tre som intervjuats har i stort sett samma syn. Redan detta borde ifrågasättas. De som intervjuas är ” Gudrun Persson, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Överstelöjtnant Joakim Paasikivi, som undervisar på Försvarshögskolan. Sveriges Radios Rysslandskorrespondent Maria Persson Löfgren.” Dessa fyra personer har redan tidigare getts stort utrymme i SR och SVT i program där deras uttalanden inte ifrågasatts. De är alla kända för att sprida en ensidig syn på vad som sker i Ryssland och dess politiska lednings avsikter och agerande.

Det anmälda programmet

Att det går dåligt för Ryssland tas för givet i programmet och det visas genom att Ryssland inte tagit så mycket terräng sedan den tidiga fasen av kriget. Fronten rör sig inte så fort. Den ryska avsikten påstås vara att ockupera hela Ukraina vilket inte är korrekt. De ryska målen är att se till att Ukraina är militärt sett neutralt, avväpna Ukraina och ta de östliga och södra länen. En sådan beskrivning är mer i linje med vad Rysslands president sa i sitt tal morgonen när Ryssland anföll den 24/2 2022. Ryssland har lyckats att kraftigt minska den ukrainska arméns kapacitet och ta och behålla huvuddelen av de östliga och södra delarna. Det betyder att Ryssland uppnår sina mål om än med flera misstag i början av kriget och med låg hastighet.

Det var dålig planering i början, men den var inte helt fel. Invasionen ledde till fredsförhandling, men den processen avbröts på initiativ från UK och USA. USA hade signalerat att de inte skulle delta på Ukrainas sida i det förväntade kriget. Stöd ekonomiskt, politiskt, utbildning av soldater, militärt material och informationsmässigt blev betydligt mer omfattande än de flesta kunde ana. Tillbakadragandet från Kharkivområdet och Khersonområdet väster om den väl fungerande gränslinjen Dnjepr kan ses som en smart taktik snarare om en militär förlust.

Min argumentation visar inte någon absolut sanning utan att det finns väldigt mycket motargument till det som framförts i det anmälda programmet eller i tidigare program i serien Radiokorrespondenterna Ryssland, men som på grund av partiskhet inte ges det utrymme det förtjänar.

Svaret på frågan om ”varför har Ryssland kört fast i Östra Ukraina”  var t.ex. ”… ­för att de inte är tillräckligt bra för att göra något annat ” – lite som att säga att de är dåliga för att de är dåliga. Ett annat svar var ” … motståndet har visat sig för hårt och allt det här om att dom inte har tillräckligt med artilleri ….. dom skickar dom som är nymobiliserade längst fram till en säker död”. I västmedier har det i flera månader talats om brist på ammunition, men det har ännu inte visats vara korrekt. En av de faktorer som varit avgörande i kriget är tvärtom att Ryssland har haft ett kraftigt övertag när det gäller artilleri. Det har gjort att många ukrainska soldater stupat innan de ens sett en rysk soldat eller avlossat ett enda skott. Långsam framflyttning av fronten tyder inte på att Ryssland skickar fram vågor av soldater som dör i stor mängd. Inte heller det om att det är just de nymobiliserade som sätts in längst fram är korrekt. Det mesta tyder på att uttalandet bygger på vad den ukrainska sidan påstått.

Det talas i programmet om att det ”kommit uppgifter om” och att det ”rapporterats” om vad som förkommit i striderna i östra Ukraina, men det sägs inte vem avsändaren är. Det är viktigt eftersom båda sidor har ett intresse av att ge sin bild. Den egna sidans framgångar och den andra sidans tillkortakommanden överdrivs. I programmet nämns att det kommit flera mobilfilmer där ryska soldater klagar på villkoren vid fronten. Det uppmärksammas däremot inte att det finns flera liknande inspelningar från soldater på den ukrainska sidan.

Experter som Douglas Macgregor, en överste med stridserfarenhet i Irak och rådgivare i Pentagon, Scott Ritter, vapeninspektör, Jacques Baud överste som arbetat för såväl NATO som FN bl.a. i Ukraina, och Brian Berletic, marinkåren, har sammanfattat läget och de ger en helt annan bild än `de fyra`. Här är ett av väldigt många talande exempel på hur läget är i Ukraina. Det publicerades i Washington Post några dagar innan det aktuella programmet sändes. [ii]

En av många ensidiga kommentarer i programmet är, ” i den ryska propagandan och så så går det ganska bra”, men `de fyra´ verkar inte inse att den bild de ger – att det går bra för den sida de håller på – också är just är propaganda (för Ukraina, USA, EU ….). Det är väl för mycket begärt av de fyra, men de som är ansvariga inom SR borde kanske tänka över detta.

Om den ryska propagandan sägs bl.a. att ”relativt tidigt så är det inte längre Ukraina som är nån krigförande part utan Ukraina blev då en marionett för västs krig”. Det som inte nämns i Radiokorrespondenterna Rysslands sändningar är att det ´relativt tidigt` (21/3 2022) klargjordes av fd CIA-chefen och Secretary of Defense, Leon Panetta, att kriget i Ukraina är just ett proxykrig. Är höken Panetta en av RT:s talespersoner?

En fråga som diskuteras i programmet är den strategiska betydelsen av Bachmut. Tidigare har det varit vanligt i västlig press att peka på dess betydelse. Det är en av de viktigaste delarna av de försvarsanläggningar som byggdes upp under tiden efter 2014. Det är även beläget på östra sidan om ett betydligt högre område som innebär att om de ryska styrkorna tar detta område får de fördelar vid attacker mot de lägre områden som finns på den västra sidan om dessa höga områden, dvs. Kramatorsk och Slavjansk. Det har ju t.o.m. V. Zelenski sagt (i programmet sägs lite svepande om frågan om ev strategisk betydelse: ”det finns dom som säger”) som motiv till att inte dra tillbaka trupperna ur ett hopplöst läge. I programmet görs bedömningen att slaget om Bachmut främst är en symbolisk kamp. Ståndpunkten är förståelig om Bachmut är på väg att falla OCH syftet är att förringa ukrainska förluster och ryska framgångar. Hur det ställer sig sakligt är något helt annat. Några exempel på beskrivningar av vad som sker vid fronten i östra Ukraina finns i dessa länkar. [iii]

Det andra huvudargumentet för att det går dåligt för Ryssland är det stora antalet döda ryska soldater. Paasikivi påstår att Ryssland har förlorat 100 000-200 000 i döda och skadade. Vad grundar han det på? Det verkar vara från den ukrainska sidan, men att ta ena sidans påståenden är i bästa fall naivt. Uppgiften kommer inte från Ryssland som borde veta – men har intresse av att underskatta egna förluster. Den kommer inte heller från oberoende bedömare jag har tillgång till. Samtidigt hävdar Paasikivi att Ukraina också har haft stora förluster om än inte lika stora, men att vi inte vet hur många eftersom det är hemliga uppgifter. Generellt bör uppgifter från Ryssland, Ukraina och de länder som helhjärtat sluter upp bakom ena eller andra sidan ifrågasättas. Paasikivi avstår från att redovisa allmänt spridda uppgifter om ukrainska förluster, men presenterar uppgifter om ryska förluster som med stor sannolikhet är felaktiga.

Ibland kommer det ut uppgifter som inte var avsedda för spridning. Ursula von der Leyen försa sig när hon hävdade att fler än 100 000 ukrainska soldater dött (det var inte fel, men så fick man inte säga så det togs bort från hennes sida). Läckta uppgifter från Mossad, som brukar vara välinformerade, pekar på 157 000 döda ukrainska soldater och 18 480 döda ryska soldater. [iv] Detta har tagits upp av ett flertal aktörer, men har SR eller SVT granskat uppgifterna? 18 480 döda ryska soldater ligger inte i närheten av de siffror som Paasikivi presenterade. Motsvarande gäller relationen mellan ukrainska och ryska förluster. Överste Douglas Macgregor hävdar nu i mars 2023 att minst 200 000 ukrainska soldater har dött. [v]

Jag rekommenderar Radiokorrespondenterna Ryssland att systematiskt gå igenom de skattningar för antal dödade och skadade som kommit från olika aktörer. Gör en bedömning av vilken roll dessa aktörer, om någon, har i konflikten. Vilket underlag och vilka metoder har de redovisat och vilken allmän trovärdighet har de? Det är sannolikt att de då modifierar sina uttalanden.

I sin iver att ge en negativ bild av vad Ryssland vill hänvisade de i programmet till vad parlamentsledamoten Andrej Gorolof ska ha sagt. Han ”krävde att Ukraina skulle utplånas som land”. Det finns ett kort utdrag av en inspelning av vad han har sagt (på ryska). En översättning visar att ordet ”land” inte nämns utan ”projektet Ukraina” och det är oklart vad det syftar på. I uttalandet finns inte heller ordet ”utplåna” med. Uttalandet kan tolkas på flera sätt och inget av dem är i linje med den officiella ryska ståndpunkten (i så fall skulle de ha varit mer lämpligt att citera Putin eller Lavrov).

Det finns ett flertal experter i väst som ger en helt annan bild än den som SR och SVT sprider. Hur ofta får sådana personers syn framföras i SR:s program? Mina källor är folk som arbetat för en eller flera av USA, NATO och FN. De är väl meriterade experter som har erfarenhet av konflikter mellan öst och väst. Det finns ett stort antal sådana, presidentrådgivaren (avseende Sovjetunionen) inom CIA Ray MacGovern, professorn John Mearsheimer geopolitik, professorn i militär strategi vid militärhögskolor i USA Michael Vlahos och en av världens mest kända ekonomer professor Jeffrey Sachs. Vidare kan Macgregor, Ritter och Baud nämnas igen. Dessa har en helt annan syn på konfliktens bakgrund och utveckling än den som basuneras ut från Ukraina, USA och EU och upprepas av svenska ”experter”, medier och politiker. De nämnda personerna är pensionerade – det underlättar om man vill kunna tala fritt. De som är anställda får inte på något avgörande sätt offentligt kritisera den syn deras arbetsgivare har. Finns det någon vettig person som tror att alla dessa experter inom relevanta områden i västliga länder är ”Putinister” som inte behöver tas på allvar?

Professor John Mearsheimer har åtminstone de senaste åtta åren visat att USA/NATO har agerat på ett sätt som lagt grunden för den ryska invasionen och att de därmed har ett ansvar för det som skett och sker i Ukraina. Han har inte försvarat Ryssland, men han har klargjort vilka mekanismer som gett upphov till dagens händelser. Mearsheimer ses av många som den globalt mest meriterade i den realistiska skolan inom området geopolitik och är därmed svår att avfärda. [vi]

Här i länken finns det en intervju av Douglas Macgregor som gjorts av den norske professorn Glenn Diesen där den analytiska nivån ligger skyhögt över det som normalt presenteras i svenska medier – och i synnerhet av Radiokorrespondenterna Ryssland. [vii]

De fyra som framträder i programmet framstår som mer ensidiga än kompetenta. Om detta tydligt partiska program är ett olycksfall i arbetet kunde det kanske ursäktas, men det är ­ju snarare norm än undantag bland Radiokorrespondenterna Rysslands många bidrag. Den ensidiga bilden som ges av SR, SVT och svensk press är en form av självbedrägeri. Uppvaknandet kan bli smärtsamt. Kommer svenska medier att komma ur den västliga propagandabubblan sist av alla västländers medier? Bidrar Radiokorrespondenterna Ryssland och övriga SR och SVT till att öka förtroendet för svenska medier – eller kan det vara tvärt om? [viii]

Programserien i sin helhet

Rubrikerna för de senaste 20 programmen som SR listat under rubriken Radiokorrespondenterna Ryssland finns här nedan och det visar på en uppenbar partiskhet (senaste först):

Förekomst av några namn i rubriker för de 20 programmen är som synes: Putin 12 Ryssland 3 och Ukraina 4 (plus Podden Ukraina 2)

Det är ett tecken på att det handlar om hets mot den ryske presidenten, Vladimir Putin. De sju första programmen hade Putin i rubriken (sen blev det väl för enformigt t.o.m. för dem som står bakom programserien). Det frekventa användandet av ”Putin” i rubrikerna funkar nog bra om syftet är att ge en bild av en ondskefull despot som agerar irrationellt i stället för att försöka förstå vad som ligger bakom den geopolitiska konflikt som pågår. Piska upp en antirysk stämning verkar vara en del av syftet. Det är uppenbart att rubrikerna sammantagna signalerar en negativ attityd till Ryssland. Det finns inte ens en antydan till opartiskhet.

Medverkande i de listade 20 programmen ledda av Fredrik Wadström:

Maria Persson Löfgren, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent (11 ggr)

Johanna Melén, tidigare Rysslandskorrespondent (9)

Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan (6) 

Stefan Ingvarsson, centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska Institutet (4)

Lubna El-Shanti, korrespondent i Ukraina (4)

Gudrun Persson, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut (3)

Jakob Hedenskog, Utrikespolitiska Institutet (3)

Per Enerud, senior analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar (2)

Peter Lidén, överstelöjtnant vid Försvarshögskolan (2) 

Ytterligare 7 personer har deltagit i ett program varav två kända kan nämnas. Martin Kragh som presenteras som forskare, men inte att han är knuten till Utrikespolitiska institutetet och känd för en artikel som blev hårt kritiserad för låg vetenskaplig kvalité 2017. Anna Wieslander som presenteras som Nordeuropachef för Atlantic Council (en av USA:s viktigaste ”tankesmedjor” som verkar för en värld ledd av USA). Att hon haft hög position inom vapentillverkaren SAAB finns inte med i presentationen.

Jag har inte lyckats se att någon av de 18 deltagarna eller programledaren har en positiv inställning till Ryssland eller som har en negativ inställning till USA/NATO som är så djupt involverade i upptakten och genomförandet av kriget i Ukraina. Det handlar inte om att de ska vara positiva till kriget utan om att de inser att USA m.fl. Västländer bidragit till den situation som orsakade kriget och/eller att utvecklingen i kriget inte är som det mer eller mindre oemotsagt presenterats i programmen.

Av deltagarna är 6 av 18 kopplade till en svensk myndighet varav 2 till ett universitet/högskola. Dessutom är 3 av 18 kopplade till en organisation, Utrikespolitiska Institutet, som huvudsakligen är statsfinansierad. Av de 18 deltagarna är 5 kopplade till SR/SVT. Det innebär sammantaget ett betydande beroende. De som är anställda av en myndighet, utom universitet/högskola, kan/får inte säga något som på ett betydande sätt avviker från vad deras myndighet deklarerat.

Det skulle minska ensidigheten om någon inbjöds att säga mot dumheter som att kriget redan från början var ”fullskaligt”. Det finns många motbilder som borde ha ventilerats. Sammanhållning i Väst har betonats, men det talas mindre om att en stor majoritet av världens länder inte deltar i sanktionerna mot Ryssland. Ukraina har beskrivits som en demokrati och Ryssland som en diktatur. Det faktum att 18 politiska partier har förbjudits i Ukraina (dock inte Zelenskis eller något högerextremt parti) och mycket annat tyder på att den bilden inte stämmer. Kriget påstås ha börjat 2014 med rysk aggression. Att det faktiskt genomfördes en statskupp mot en demokratiskt vald president med hjälp av beväpnade högerextrema grupper och där det avgörande beslutet i Radan togs i strid med gällande konstitution borde vara en viktig sak att behandla – på ett seriöst sätt. Att det går mycket dåligt för den ukrainska armén borde inte döljas – det blir svårt att ta konsekvensen när verkligheten kryper fram.

SR eller SVT har aldrig haft en på motsvarande sätt ensidig grupp mot USA eller USA:s krig. Kritik mot USA har framförts, men har inte fått stå oemotsagt. I krig efter 1945 där USA varit en huvudaktör har 20-30 miljoner människor dött. Det är betydligt värre än det Ryssland (eller Sovjetunionen) gjort och det gäller oberoende av startår efter andra världskriget fram till idag. [ix]


[i] Därför har Putin kört fast i östra Ukraina 16 mars 2023 – Radiokorrespondenterna Ryssland | Sveriges Radio

[ii] Ukraine short of skilled troops and ammunition as losses and pessimism grow – The Washington Post

[iii] The Russians have destroyed THREE UKRAINIAN ARMIES – YouTube,

Ukraine sends all its reserves to Bakhmut. Military Summary And Analysis 2023.03.18 – YouTube,

Avdeevka Encirclement + US Prepares Ukraine for ”Last Chance” Offensive, Surging Ammunition – YouTube

[iv] Mossad Leaks The REAL Ukraine- Russia Casualty Numbers. It’s Grim For Ukraine – YouTube

[v] https://www.youtube.com/watch?v=fyrjj1K906k

[vi] PROFESSOR JOHN MEARSHEIMER THE CRISIS IN UKRAINE – Bing video

[vii] Den kommende stormen, USAs begrensede ressurser og Ukrainas kollaps – steigan.no

[viii] Inte bara SVT borde skämmas – om svenska medier, Ryssland och Ukraina – Synapze

[ix] U.S. Regime Has Killed 20-30 Million People Since World War II – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization

Gillade du artikeln? Dela gärna!

3 thoughts on “Anmälan av ett program i serien Radiokorrespondenterna Ryssland och programserien i sin helhet för brott mot kravet på opartiskhet

  1. Oficiella källor i Sverige försöker förfalska hitorien om händelsetvecklingen i Ukraina från statskuppen i Kiev 2014, som genomfördes av nazister som placerat sig i spetsen för massrörelsen på Majdan. De stöddes av USA som har som arbetsmetod att låta högerextrema och andra skumma element utföra smutsgörat medan de står bredvid och mycket diskret ger sitt stöd.

    Här börjar den grova förfalskningen av historien. I verkligheten var Ryssland inte alls inblandat i det här skedet. Istället var det de rysktalande regionerna Lugansk och Donetsk som vägrade att erkänna den nya Kievregeringen. Varpå regeringen omedelbart gick till väpnat angrepp mot dessa regioner, ett inbördeskrig som pågått i åtta år och skördat flera tusen ukrainares liv. Först i februari 2022 gick Ryssland in i konflikten i samband med att Kievregeringen intensifierade sin krigsinsats.
    Påståendena om rysk ockupation av Donetsk och Lugansk från 2014 är grov verklighetsförfalskning.

  2. Redan 1946 började CIA stödja högerextrema terrorgruppen OUN i Ukraina. 2014 lyckades Bidengruppen med Nuland ,kakor och 5,5 miljoner $ lägga sig i valet och tillsätta en ryssofobisk regim I Kiev som förbjöd ryska språket och terroriserade Donbass och utropade Stephan Bandera till nationalhjälte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

OBS! Du ansvarar själv för innehållet i dina kommentarer. Dubbelpostningar, reklam, brott mot svensk lag, rasism, sexism, homofobi, våldsromantik och liknande är inte tillåtet. När du klickar i rutan godkänner du att dina uppgifter hanteras av oss i enlighet med vår integritetspolicy.

Relaterat

Meningsfullt militärt stöd?

Igår kom nyheten om att Nato-lobbyisten Pål J sagt att Sverige skulle skicka vapen, ammunition m.m. till Ukraina till ett värde av 7,1 miljarder kronor. Det är det största enskilda militära stödpaketet från Sverige under det ”fullskaliga” kriget, sammanlagt har Sverige därmed satsat 30 miljarder kr.  Den fråga som uppstår är om det kommer att […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Ett icke-svar på mina frågor om hur Jämställdhetsmyndigheten definierat Rysslands samhällssystem

Min första reaktion när jag läste svaret från chefsjuristen på Jämställdhetsmyndigheten var att detta måste vara ett misslyckat skämt. Men det var nog värre än så. Det var nog allvarligt menat. Jag hade skrivit ett öppet brev till myndigheten redan den 7/1 2024 och bl.a. ställt några frågor angående myndighetens beställning av en utredning om […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Denna webbplats använder kakor. Genom att acceptera så godkänner du användningen av kakor.  Läs mer