Lästips m.m.

På den här sidan listas ett flertal sidor och tidningar i Sverige och internationellt som har material som kan intressera dig som läser Synapze. Stora och kända tidningar, som DN, SVD, New York Times, The Guardian och TV-kanaler eller nyhetsbyråer, som BBC, CNN, Al Jazeera, RT, finns inte med på listorna.

Under de olika rubrikerna kommer det att finns exempel på artiklar på Synapze som behandlat ämnen som anknyter till respektive blogg/tidning/organisation. Mer information tillförs successivt.

Svenska hemsidor/bloggar och Facebooksidor

Nej till Nato

Riksföreningen Nej till Nato verkar för att Sverige inte ska anslutas till Nato.

riksföreningen Nej till NATO – Bevara alliansfriheten

Folk och fred

Nätverket Folk och Fred har ett brett program om bl.a. alliansfrihet och miljö. Fred på Jorden och Fred med Jorden.

https://folkochfred.wordpress.com

Aktivister för fred

Föreningen har satsat på att informera om utvecklingen i Ukraina och påvisat falskhet i försöken att skriva om historien.

https://aktivisterforfred.wordpress.com

Folket i Bild/Kulturfront

En förening som ger ut en oberoende tidning och delvis separat hemsida. FiB har tre paroller:  För yttrande- och tryckfrihet, Antiimperialism och För en Folkets kultur.

https://fib.se

Global politics

En blogg med inriktning på politik som drivs av Anders Romelsjö. Bloggen har stor bredd och inläggen handlar ofta om utrikespolitik, särskilt USA:s krig, hälsa och miljö.

www.globalpolitics.se

Lindelöf

En blogg med inriktning på politik som drivs av Knut Lindelöf. Bloggen har en inriktning på debatt, historiska analyser och kultur.

https://www.lindelof.nu

Alliansfriheten

Bloggen drivs av en grupp där särskilt Lars-Gunnar Liljestrand är aktiv. Inriktningen är alliansfrihet och folkrättsfrågor.

https://www.alliansfriheten.se

Svenska tidningar

Miljömagasinet

Namnet tyder på att det handlar om miljö men ämnesbredden är betydligt större det är dessutom högre i tak än i flera andra svenska tidningar.

https://www.miljomagasinet.se

Syre

Tidningen Syre har inriktning mot frihetlig socialism och har många fördjupande artiklar och temanummer som tar upp miljö, djurrätt och rättvisa. Fria Tidningen ingår i samma grupp som Syre.

tidningensyre.se

ETC

Tidningen ETC har en grön vänsterprofil. Utrikespolitiken utmärks inte av någon hög nivå av analys.

https://www.etc.se

Flamman

Oberoende tidning som tidigare hetat Norrskensflamman och står nära Vänsterpartiet.

Flamman

Internationalen

Utges av Socialistiska partiet i Sverige. Tidningen har vågat sticka ut hakan med avseende på t.ex. Integrity Initiative och Martin Kraghs skriverier.

www.internationalen.se

Proletären

Utges av Kommunistiska Partiet och bevakar såväl rättvisefrågor och fackliga frågor som antiimperialism.

www.Proletaren.se

Arbetaren

Utges av Syndikalisterna (SAC).

https://www.arbetaren.se

Svenska myndigheter och organisationer

(som inte redan tagits upp ovan genom sina hemsidor m.m.)

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

En myndighet som gör politiska analyser baserat på minst sagt förutfattade meningar.      

https://www.foi.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

https://www.msb.se

Försvarsmakten

https://www.forsvarsmakten.se

Frivärld

Frivärld är en näringslivsfinansierad svensk organisation som har en nära relation till Atlantic Council. Inriktningen är tydligt höger, med många insatser till stöd för USA/Nato och kritik av Ryssland och Kina.

https://frivarld.se

Folk och Försvar

En organisation med 100 medlemsorganisationer. Folk och Försvars årliga konferenser om försvarspolitik är trots det svagt kopplad till folkrörelsesverige. Programmen är ytterst ensidiga. Folk och Försvars finansiering är till nästan 80% från den svenska staten.

https://folkochforsvar.se

Kvinnor för fred

KFF är en av de mest aktiva fredsorganisationerna i Sverige.

www.kvinnorforfred.se

Sveriges Fredsråd

Sveriges Fredsråd är en sammanslutning av organisationer som arbetar för fred och internationell solidaritet.

FREDNU – Fred nu, Sveriges Fredsråd – En hemsida för fred, mot krig

Nyhetssidor, bloggar m.m. i andra länder

Grayzone

Utan tvekan en av de bästa sidorna för undersökande journalistik i vår tid. Max Blumenthal och Aaron Maté har framträdande roller i Grayzone.

thegrayzone.com

Global research

www.globalresearch.ca/

Counterpunch

www.counterpunch.org

Organisationer i andra länder

Atlantic Council

En lobbyorganisation med nära koppling till Nato och USA:s State Department (utrikesdepartement) och som har finansiering från USA/Natovänliga länder och försvarsindustrin. Dess syfte är att arbeta för att världen ska ledas av USA.

https://www.atlanticcouncil.org

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Denna webbplats använder kakor. Genom att acceptera så godkänner du användningen av kakor.  Läs mer