Deltagande media
SÖNDAG 11 APRIL 2021
Inrikes
2018-10-30

Ryssland försökte inte påverka det svenska valet

Nu har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) fått den rapport om eventuell påverkan på det svenska valet de beställt av de Londonbaserade organisationerna ISD (Institute for Strategic Dialogue) och LSE (London School of Economics Arena). Slutsatsen är att det har förekommit en hel del desinformation från högergrupper framförallt via nätet för att påverka valet. Sverige har även smutskastats i på diverse högersidor. Ryska medier som RT och Sputnik har också haft inslag om t.ex. problemen med invandring och kriminalitet i Sverige. Ryssland har dock inte kunnat beläggas med att försöka påverka det svenska valet. Med tanke på hur mycket det skrevs om detta i svenska medier under året borde detta vara en stor nyhet. MSB sa direkt efter valet att det inte varit någon större påverkan, men rapporten borde ändå vara av intresse.

I rapportens inledande delar talas det mycket om informationspåverkan från pro-Kremlaktörer som inte bara omfattar RT och Sputnik utan t.ex. bloggar som framför åsikter som anses ligga i Kremls intresse. I de analyserande delarna handlar det mest om påverkan från högerextrema och då är naturligtvis inte påverkan från främmande makt avgörande. https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2018/10/Sweden_Report_October_2018.pdf

Rapporten hänvisar till resultat från studien rysk påverkan av Kragh och Åsberg som kom lagom till Folk och Försvars konferens 2017. Den blev anmäld av flera olika personer för fusk eller dålig vetenskqplig kvalité. En av granskarna som utsågs av Uppsala Universitet ansåg att det inte behöver vara ett försök att bedra läsarna eftersom svagheterna var så uppenbara. Sällan har en vetenskapligt publicerad artikel sågats så hårt. Rapporten presenterar några av ”resutaten” som Kragh och Åsberg påstår sig ha grund för som om de vore säkerställda. Raporten hänvisar även till en valanalys av Yougov som inte använder ventenskaplig metod (slumpmässigt urval).

Begreppet Informationspåverkan definieras av MSB i anslutning till att rapporten presenteras på MSB:s hemsida:

”Informationspåverkan är informationsverksamhet som riktas mot Sverige, från främmande makt eller från statsliknande aktörer, med syfte att påverka allmänhetens uppfattning och det politiska beslutsfattandet. Det är en antagonistisk handling.” https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Forskare-lanserar-MSB-finansierad-studie-om-informationspaverkan-av-det-svenska-valet/

Observera ”... från främmande makt eller från statsliknande aktörer ...”. Återigen det är inte det som analyseras i den aktuella rapporten. Den handlar mest om diverse saker som förmedlats via högerinriktade tidningar och bloggar. Ryska mediers behandling av konflikterna i Sverige kring invandring tas upp, men det nämns inte att reportage av samma slag har förekommit i flera västländers stora tidningar.

Även sidor på nätet som snarare har en vänsterinriktning nämns, men bara i inledningen eftersom det tydligen inte finns någon desinformation att kritisera. I rapporten pekas bl.a. Newsvoice ut som en blogg som är anti-väst, pro-Kreml och anti-NATO. De nämns inte vad jag kan se i övrigt i rapporten.

Från MSB:s sida talas det ofta om att de naturligtvis inte bara tittar på påverkan från ett land. När det kommer till konkret analysarbete handlar det dock om Ryssland och ... inte mycket mer.

Det är slående att den rapport som MSB beställt inte alls försöker ta reda på om t.ex. CIA försökt påverka det svenska valet. Enligt en databas vid Carnegie Mellon University (USA) har USA påverkat demokratiska val vid 81 tillfällen sedan andra världskriget. Det torde vara rekord. Sovjetunionen/Ryssland ska ha gjort det vid 36 tillfällen. Eventuell påverkan från USA ses väl som positiv eller åtminstone oproblematisk och behöver inte utredas.

President Donald Trumps påstående om att det finns områden i Sverige där polisen inte vågar sig in (”no go zones”) presenteras i rapporten som ett belägg för att propagandan från höger har spritts i stor omfattning, vilket i sig är korrekt. Om det hade varit Rysslands president som gjort samma uttalande kan man dock vara säker på att det hade tagits om bevis för den ryska påverkan som MSB letat efter men inte funnit.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.