Tomas Kåbergers artikel i ETC

”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU”

Hur mycket ligger det i Tomas Kåbergers argumentation ETC:s Ledarartikel 6/3 2023? Utgångspunkten i artikeln är följande:

”Den bild Putin vill sprida är att de höga elpriserna i Europa under 2022 beror på grön energipolitik, att kärnkraftsavvecklingen är vettlös, och att klimathoten är överdrivna och att vi blir fattigare utan fossila bränslen.” [i]

Upplägget i artikeln är att visa att detta är felaktigt. Den första frågan man bör ställa är därför om detta är en korrekt beskrivning av vad Rysslands president vill sprida. Jag har inte uppfattat att det är som Tomas Kåberger (TK) skriver. Det saknas källor i artikeln som visar att det är så. Jag letade på nätet och skickade därefter en fråga till TK. Jag fick svar i form av några länkar som inte gav ett acceptabelt stöd för hans påståenden.

Påstående består av fyra delar:

  1. ” de höga elpriserna i Europa under 2022 beror på grön energipolitik”. Det finns artiklar som beskriver vad den ryska presidenten sagt som är i linje med det, men de är från oktober 2021 [ii] och avser andra grundvillkor än de som gällt under 2022. EU hade valt att tillämpa spotpriser i stället för kontrakt med fasta priser. Spotpriserna steg hösten 2021 och lagren i flera EU-länder hade inte fyllts på ett normalt sätt inför vintern. Priserna steg och diskussionen handlade om vad den ökningen berodde på. Under 2022 har EU, USA och Storbritanniens hårda sanktionspaket varit den viktigaste faktorn bakom prisökningarna. [iii]
  2. ” att kärnkraftsavvecklingen är vettlös”. Detta verkar vara såväl en feltolkning av tanken bakom ett citat som en felöversättning av detsamma. I en av de källor TK hänvisar till finns ett citat av Putin som ligger nära det som TK påstår. ”Does it make any sense,” Putin asked, ”to close down nuclear generation in one place while on the other side of the fence, on the neighbouring territory, nuclear is flourishing?” [iv] Putin syftade på att Tysklands granne Frankrike hade mycket stor kärnkraftsproduktion.  Det är i så fall inte ett allmänt fördömande av kärnkraftsavveckling utan mer specifikt när det gäller de specifika villkoren i Tyskland och dess närområde. Dessutom kan ett uttryck som ” it does not make any sense to” översättas till: ” det är inte meningsfullt att eller ”att det inte är någon idé att”. Jag har inte hittat någon översättning som använder ordet vettlöst – det är ett mycket starkare ord.
  3. ” att klimathoten är överdrivna” Ja, sådana ståndpunkter har i alla fall tidigare uttalats från rysk sida. Det är dock inte så enkelt eftersom Ryssland har ställt upp på att sträva mot CO2-neutralitet – om än på längre sikt än önskvärt (vilket definitivt inte bara gäller Ryssland). [v]
  4. ”att vi blir fattigare utan fossila bränslen” Ja, det har han sagt i olika sammanhang. Det är dock svårt att avfärda. Det faktum att 80-85% av den energi som används globalt kommer från fossila bränslen kommer det naturligtvis att medföra stora ekonomiska problem om det ska ersättas på relativt kort tid.

När det gäller rysk påverkanskampanj hänvisar TK till en artikel i Expressen med citat från bl.a. MSB. Påståenden om ryska påverkanskampanjer är vanliga i svensk press men har en mycket svag grund. [vi]Ett större problem i sammanhanget är att artikeln i Expressen inte tar upp den ”bild Putin vill sprida” utan att ryska ambassaden länkat till artiklar som visar att svenska företag fått ekonomiska problem som en följd av ökade priser på energi.

Vidare skriver Tomas Kåberger:

” Om det var sanktionerna mot Ryssland, minskad fossilimport och höga fossilbränslepriser som drabbade Europas elpriser – då borde elproduktionen med fossila bränslen ha minskat. Men den fossila elproduktionen i Europa ökade 2022 efter att tidigare ha minskat, när förnybar el ökat snabbare än elkonsumtionen.” Ja ’ceteris paribus’ (’allt annat lika’ som ekonomer brukar säga) så är det korrekt att ” minskad fossilimport och höga fossilbränslepriser” borde ha medfört minskad elproduktionen baserat på fossila bränslen. Ceteris paribus-villkoret är dock inte uppfyllt. Som framgår lite längre ner i artikeln har problem med kärnkraften i Frankrike medfört ett bortfall på 80 TWh och minskade vattenflöden i Alperna ett bortfall på 60 TWh.

Jag har uppfattat den syn som Vladimir Putin presenterat som att prisökningarna under 2022 på energi, globalt och inom EU, beror på sanktionerna inte vissa svarsåtgärder eller mindre nedstängningar. Första omgången av sanktioner infördes redan 25/2 2022, dvs de var mycket väl förberedda och tillhör de mest omfattande sanktionerna i världshistorien. Putin och andra ryska representanter har gång på gång deklarerat att det inte är Ryssland som stängt kranarna. Gas har t.ex. flödat i ledningar genom Ukraina och Polen. Ryssland har hela tiden erbjudit gas genom Nord Stream 2 även när det med hänvisning till reparationsbehov under perioder varit begränsat eller ingen gastransport genom Nord Stream 1. Efter sprängningen av Nord Stream 1 och 2, när det visade sig att en av ledningarna var oskadad, erbjöd sig Ryssland att leverera gas den vägen. Ryssland har också deklarerat att sanktionerna misslyckats med det uttalade syftet att knäcka den ryska ekonomin och att länder som Tyskland har drabbats hårt. [vii]

Att först ge felaktig beskrivning av vad någon vill visa och därefter argumentera för att den bilden inte stämmer med verkligheten är ett klassiskt debattrick. Jag slutade prenumerera på ETC för många år sedan eftersom den tidningen saknade förmåga att analysera vad som pågår i världen och jag har inte sett skäl att ändra min bedömning.

Lars Drake


[i] Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU | Dagens ETC

[ii] Putin blames EU green policies for energy price spike – EURACTIV.com

[iii] Hur många kommer att dö av sanktioner? – Synapze, Missriktade och ineffektiva sanktioner – Synapze

[iv] Putin: German nuclear phase out ’does not make any sense’ : Energy & Environment – World Nuclear News (world-nuclear-news.org)

[v] Som föregående.

[vi] Anmälan av bristande kvalitét i forskning (UU och UI) DEL 1 – Synapze, Anmälan av bristande kvalitét i forskning DEL 2 – Synapze, Svar angående Martin Kraghs artikel om rysk påverkansoperation – Synapze

[vii] Putin says Russia will emerge stronger, sanctions will rebound | Russia-Ukraine war News | Al Jazeera

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

OBS! Du ansvarar själv för innehållet i dina kommentarer. Dubbelpostningar, reklam, brott mot svensk lag, rasism, sexism, homofobi, våldsromantik och liknande är inte tillåtet. När du klickar i rutan godkänner du att dina uppgifter hanteras av oss i enlighet med vår integritetspolicy.

Relaterat

Min politiska självdeklaration

– med avseende på konflikten mellan Ryssland och Ukraina – eller snarare mellan Öst och Väst  Demonisering av kritiker i vår tid Demonisering av individer är ofta ett sätt att slippa ta en diskussion i en viktig sakfråga. Det är ingen ny metod, men den används betydligt mer idag än tidigare. Den första frågan är […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Anmälan av ett program i serien Radiokorrespondenterna Ryssland och programserien i sin helhet för brott mot kravet på opartiskhet

Inledning Det näst senaste programmet är ett av många exempel på bristande opartiskhet i Sveriges Radio om Ryssland och kriget i Ukraina. Rubriken är ”Därför har Putin kört fast i östra Ukraina”. Längre ner behandlas några aspekter på programserien baserat på de senaste 20 inslagen.[i] Programledaren Fredrik Wadström och de tre som intervjuats har i […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Denna webbplats använder kakor. Genom att acceptera så godkänner du användningen av kakor.  Läs mer