Deltagande media
SÖNDAG 25 AUGUSTI 2019
Inrikes
2014-10-07

Regeringen och (v) överens om välfärd utan vinstintresse

S-MP-regeringen och Vänsterpartiet är överens om vinsterna i välfärden. Förslaget innebär att skattepengarna ska gå till verksamheten de är avsedda för och att överskott ska återinvesteras i verksamheten.

– Vi är mycket nöjda med att vi nu är överens om att skattemedel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för och att överskott som huvudregel ska återinvesteras i verksamheten, säger Ulla Andersson, som lett Vänsterpartiets förhandlingsdelegation.

Kravet på återinvestering ska omfatta skola inklusive förskola, äldreomsorg, vård samt HVB-hem.

Besluten ska föregås av en utredning och förslaget ska läggas som en proposition av regeringen 2016. Utredningen ska även beakta följande:

- Införandet av en syftesparagraf i bolagsordningen eller andra styrande urkunder, med innebörden att verksamheten är syftet, inte att dela ut vinst till ägarna.

- Eventuella överskott ska som huvudregel investeras i den verksamhet där de uppstått.

- Hur SVB, eller andra nya bolagsformer, bör användas i välfärden.

- Ett bemanningskrav, som reglerar att privata aktörer inte kan dra ned på personaltäthet eller personalkostnader för att göra vinst.

- Tillståndsprövning av alla aktörer inom välfärden.

- Regeringen och Vänsterpartiet vill ge kommunerna avgörandet över nyetableringen av skolor med vinstsyfte.

Överenskommelsen innebär att tvångs-LOV ska upphävas. Ett nytt regelverk angående valfrihetssystem blir gällande då nya regler för att begränsa vinsterna i välfärden börjar gälla. I avvaktan på ny lagstiftning ska de kommuner och landsting som väljer att tillämpa LOV kunna begränsa antalet utförare och pröva avtalen regelbundet. Kommuner och landsting ska kunna avgöra om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart icke-kommersiella aktörer.

Överenskommelsen innebär även att skatteplanering begränsas, att det ska vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal eller motsvarande vid offentlig upphandling av tjänster, att offentlighetsprincip och meddelarskydd ska gälla även i den privat utförda välfärden, att ekonomin ska redovisas på enhetsnivå, att försäkringspatienter inte ska kunna gå förbi kön i den offentligfinansierade vården samt att universitets- eller regionsjukhus inte ska kunna privatiseras.

Enligt överenskommelsen tillåts en ”ränta” som motsvarar statsräntan plus ”ett ensiffrigt belopp på den undre halvan av skalan”. Att döma av reaktionerna hos motståndarna till ett vinststopp är uppgörelsen mycket framgångsrik.

– Det är Vänsterpartiet som är den stora vinnaren i dag. Friskoleöverenskommelsen är ju härmed död och begraven från de rödgrönas sida, säger Jan Björklund till Dagens industri.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på arbetsgivareorganisationen Almega talar om att nedmonteringen av den svenska välfärden nu har börjat.

Hela överenskommelsen hittar du här.

 

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.