Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021
Jämställdhet
2015-03-08

Kvinnor fortfarande kraftigt underbetalda

Lönediskrimineringen av kvinnor fortsätter. Kvinnors löner är i genomsnitt 13,4 procent lägre än männens, enligt Medlingsinstitutet. I kronor innebär det 4 500 kronor mindre per månad.

Diskrimineringen av kvinnor tar sig många uttryck. Ett av dem är de stora orättvisorna i lönekuverten. Kvinnors löner är i genomsnitt 13,4 procent lägre än männens, enligt Medlingsinstitutets senaste  rapport om löneskillnader från 2013. Störst är skillnaden inom landstingen där kvinnors löner i genomsnitt  bara är 76,2 av männens. Näst störst är löneskillnaderna bland tjänstemän inom privat sektor. Där tjänar kvinnor i genomsnitt 19,4 procent mindre än männen. Minst löneskillnad finns inom kommunerna, 5,8 procent.

Som om inte detta vara nog lönearbetar kvinnor också i genomsnitt mindre än män och står istället för en betydligt större del av det obetalda arbetet i hemmet. Inkomstskillnaderna blir i själva verket därför ännu större än löneskillnaderna.

När hänsyn tas till att män och kvinnor arbetar inom olika yrken och sektorer, har olika utbildningsnivå, olika arbetstid och olika ålder, är löneskillnaden ändå 5,8 procent för hela arbetsmarknaden 2013. Det innebär 1775 kronor mindre i månaden. För samma jobb.

Lönediskrimineringen mot kvinnor är bara en av många orättvisor. Våld mot kvinnor är utbrett, kvinnor har fler sjukdagar än män, gör mer obetalt arbete i hemmen, tar ut en stor majoritet av vab-dagarna och utgör en stor majoritet av fattigpensionärerna. Bland mycket annat.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.