Deltagande media
SÖNDAG 26 MAJ 2019
Nyhetsdiskussion
2015-04-24

Svenskt Näringsliv: "Kör över alliansen om balansmålet!"

Arbetsköparorganisationen Svenskt Näringsliv uppmanar nu regeringen att köra över alliansen gällande balansmålet. Det är bråttom att stimulera ekonomin, menar Ann Öberg, chefsekonom och Jonas Frycklund, ekonom, i en debattartikel i Dagens Industri.

"Alliansen kräver att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning om slopandet av överskottsmålet. Att genomföra en parlamentarisk utredning riskerar att försena en nödvändig justering av ramverket", skriver Svenskt Näringslivs Ann Öberg och Jonas Frycklund.

Öberg och Frycklund påpekar att offentliga sekrns nettoskuld efter 1990-talskrisen då överskottsmålet infördes var närmare 30 procent av BNP för att 2005 och därefter istället ackumulerat en offentlig nettoförmögenhet.

Argumentet från Öberg och Frycklund, som borde skrämma en del av högern, är att den offentliga sektorn växer på bekostnad av den privata. Och att skattehöjningar istället hotar om beslutet försenas. Skillnaden mellan balansmålet och överskottsmålet är cirka 40 miljarder.

”En växande offentlig nettoförmögenhet innebär att den offentliga sektorn växer på bekostnad av den privata sektorn." [..]

Skillnaden mellan ett balansmål och ett överskottsmål är cirka 40 miljarder kronor. Skattehöjningar eller ett begränsat utrymme för strukturella reformer är knappast en politik att gå till val på 2018, oavsett om man sitter i regeringen eller tillhör oppositionen".

Dela artikeln

2 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Mårten Fjällström
    26 april 15:30

    Sedär, Svenskt näringsliv har plockat upp lite av vad Modern Monetary Theory förespråkarna fört ut det senaste decenniet. Rent bokföringsmässigt så måste överskott i det offentliga balanseras mot underskott i det privata och/eller överskott mot utlandet. Enda anledningen till att överskottsmålet inte lett till en krympande privat sektor i Sverige är att överskottet mot utlandet/BNP legat runt 5% per år sedan massarbetslöshet och därmed lägre löneökningar infördes i början av nittiotalet. Dvs, Sverige gör som Tyskland och Kina och kör den ny-merkantilistiska stilen.

  2. Jonas Karlsson
    26 april 23:25

    Sant. Och roligt att det gör Svenskt Näringsliv mer radikala än socialdemokraterna för tillfället. Rädsla för skattehöjningar, utsvältning av privat sektor och kanske också rädslan vad en progressiv regering kan göra med offentliga sektorns nettoförmögenhet är intressanta aspekter. Intressant i sammanhanget också med Ehrenberg och Ljunggrens kritik av budgeten där de menar att regeringens prognoser ökar privata konsumtionen väldigt mycket på det offentligas bekostnad. Har inte satt mig in riktigt i hur just de delarna av prognoserna ser ut dock.