Deltagande media
SÖNDAG 26 MAJ 2019
Nyhetsdiskussion
2015-05-23

S känner hårt investeringstryck

Många motioner inför Socialdemokraternas kongress nästa helg handlar om att det behövs mer nvesteringar. LO har länge krävt mer investeringar, även för lånade pengar.

– Om vi ska nå målet om lägst arbetslöshet i EU kommer vi att behöva öka investeringarna stort, säger Magdalena Andersson till TT och nämner infrastruktur, utbildning och bostadsbyggande.

I höstbudgeten kommer hon därför att införa en investeringsplan, parallellt med utgiftstaken.

- Vi kommer att få ett helt annat fokus och bättre överblick på investeringarna, säger hon.

Planen kommer inte att innehålla investeringsmål, som krävs i kongressmotioner. Partistyrelsen vill inte låsa fast sig, så att exempelvis infrastrukturinvesteringar går före utgifter för omsorg och sjukvård.

Inte heller blir det tal om att låna till investeringar på så sätt som LO vill.

- Vi behöver finansiera investeringar på ett ansvarsfullt sätt, säger Andersson.

Magdalena Andersson och socialdemokraterna vet inte riktigt vilken fot de ska stå på. Så sent som för en dryg vecka sedan citerade SvD Magdalena Andersson när hon bedyrade att det skulle föras en stram finanspolitik.

– Vi kommer att föra en mycket stram politik, eftersom vi måste beta av underskotten. Hade vi inte haft så stora underskott hade vi kunnat driva en mer expansiv politik och på så sätt understödja Riksbanken, säger Magdalena Andersson till SvD.

I ett läge med deflation och negativ reporänta är en stram finanspolitik ren galenskap. Speciellt med Sveriges statsfinanser som är bland de strarkaste i världen. Allt talar för stora investeringar. 1. Infrastrukur och välfärd är eftersatt. 2. Ekonomin behöver stimulans eftersom tillväxten är låg och deflationen farlig. 3. Det är historiskt billigt att låna till satsningar. 4. Arbetslösheten är hög. Osv osv.

Nu tror jag ändå att regeringen kommer lägga en offensiv budget i höst. Annars kommer socialdemokraterna snart vara ett mycket litet parti, även i Sverige. En parallell investeringsbudget kanske är en modell, vilket vore högst rimligt. Det är orimligt med nuvarande system där t ex en större upprustning på järnvägen - vilket är en investering som garanterat är ekonomiskt lönsam och som vi har nytta av i många år - ska ställas direkt mot löpande välfärdsutgifter.

Jag skulle också gissa att det faktiskt till slut blir lånefinansierade investeringar, även om retoriken in i det sista kommer bedyra motsatsen. Har dock inte lyckats hitta mer information om den tilltänkta "investeringsplanen".

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.