Deltagande media
SÖNDAG 26 MAJ 2019
Ekonomi
2015-08-16

KI: Inga problem ersätta överskottsmål med balansmål

Konjunkturinstitutet bedömer att den finanspolitiska hållbarheten inte äventyras av en övergång till ett balansmål. Få hinder finns nu för en mer expansiv finanspolitik. Trots det håller Socialdemokraterna fast vid nyliberala dogmer.

 – I vår utredning har vi kommit fram till att statens finanser är robusta och uthålliga med båda de här sortens mål. Både balansmål och överskottsmål kommer att fungera, säger Jesper Hansson, prognoschef vid Konjunkturinstitutet.

Överskottsmålet på 1 procent för statsfinanserna under en konjunkturcykel har kritiserats hårt såväl inom socialdemokraterna, av Vänsterpartiet och LO, men också av arbetsköparna i Svenskt Näringsliv.

Konjunkturinstitutet menar att valet mellan överskottsmål och balansmål är en politisk fråga där ett balansmål skapar ett budgetutrymme på cirka 25 miljarder per år under 20 år.

– Det visar att det är ju fullt möjligt att med en ansvarsfull ekonomisk politik att göra en förändring av nivån det offentliga finansiella sparandet, men också risken om man inte gör en förändring, att det skulle kunna leda till att uppemot 15 000 fler personer är arbetslösa, säger finansminister Magdalena Andersson till Sveriges Radio.

Frågan utreds också av en parlamentarisk utredning efter att de borgerliga partierna tvingat fram detta. Utredningen kommer vara klar i april 2016.

Om Socialdemokraterna framöver kommer fortsätta med nyliberal åtstramningspolitik eller börja lätta på bromsen återstår att se. Magdalena Andersson har tidigare flaggat för det förstnämnda och ”en mycket stram budget”.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.