Deltagande media
TISDAG 26 MARS 2019
Nyhetsdiskussion
2015-10-22

Gör V till en massrörelse

I flera debattinlägg i Flamman höjs nu röster för att Vänsterpartiet ska bli mer öppet, tillåta tendensfrihet och ta lärdom från den nya vänstern i Europa.

Vänsterpartiet har kongress 5-8 maj 2016. I flera debattinlägg i tidningen Flamman har nu röster höjts för att partiet ska bli mer öppet, tillåta tendensfrihet och ta lärdom från den nya vänstern i Europa. Senast i raden är sju skribenter som för fram flera konkreta krav.

Inlägget hänvisar till Spanien och Storbritannien chockats av en ny radikal vänster, Podemos och Jeremy Corbyns Labour vilka båda är "stora proteströrelser mot nedskärningar som knyts in i och omvandlar den parlamentariska samhällssfären". Avgörande menar undertecknar har varit att rörelserna präglats av pluralism och demokrati. Vänstern och arbetarrörelsen kan inte bara vara säljare utav politik utan måste erbjua en gemenskap som ger människor styrka.

För vänstern är därför en fungerande demokrati helt avgörande. Vi behöver organisera oss så att medlemmarna har kontrollen över rörelsen. Det räcker inte med att ha formella demokratiska strukturer som basorganisationer, kongresser och en vald ledning för att uppnå detta. I praktiken hamnar en för stor makt hos dem i toppen – de som sitter med informationen, har tillgång till medlemsregistret, fördelar resurser och som framför allt är avlönade att ha tiden. Många har fått känna på hur svårt det är att driva idéer som går på kant mot ledningens. Detta innebär inte bara ett demokratiskt problem utan också att det blir svårare att kollektivt nå fram till de bästa lösningarna på dagens och framtidens problem. De partimedlemmar som så önskar måste ha rätt att organisera sig öppet för att driva sina idéer så att diskussionen kan fördjupas till nytta för hela rörelsen.


Skribenterna menar också att partiledningen i Vänsterpartiet går i motsatt riktning när den klassat Revolution som ett parti, när förslag enligt artikelförfattarna lagts att "inskränka motionsrätten" och när Socialistiska partiet inte får bli en del av Vänsterpartiet om det behåller sin egen organisationsstruktur. De menar också att det är förödande när meningsskiljaktigheter leder till uteslutningar istälet för att uppmuntra diskussion. Texten avslutas med fem konkreta paroller:

Låt oss tillsammans göra partiet till den levande och omvandlande kraft som det har möjlighet att bli!
• Medlemmar ska ha full information och rätt att organisera sig öppet för att förändra Vänsterpartiets politik!
• Nej till uteslutningshoten mot Revolution!
• Släpp in Socialistiska partiet i Vänsterpartiet!
• Använd informationsteknologin för att underlätta fri diskussion mellan medlemmar!
• Låt oss välja vår ledning genom medlemsval, bort med slutna uppgörelser innan kongresser!

För egen del har jag alltid förespråkad en pluralistisk, öppen och enad vänster. Det finns mycket att lära av vänstern i Europa och politik idag handlar om att involvera människor. Massans roll har ökat i och med att borgerlig gammelmedias monopol utmanats av alternativmedias och social medias ökade betydelse. Direktval av ledningen är intressant. Det utökar demokratiska inflytandet och antagligen också engagemanget och medlemsdeltagandet. Vad tycker ni?
Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.