Deltagande media
TISDAG 18 DECEMBER 2018
Kolumn
2015-10-30

Hönan eller ägget – om Ryssland och Putin

 

Det är ju självklart att Ryssland fanns först och dess nuvarande president kom senare. Det finns ändå en koppling till ordspråket eftersom alltför många tycks tro att allt som sker i dagens Ryssland beror på dess president, Vladimir Putin.

Det har varit mycket dramatik under flera århundranden. Djingis Khan härjade i de områden som senare blev Ryssland. Karl den XII vandrade runt med sin armé i Ryssland i två år och spred skräck. Napoleon intog Moskva efter ett långt fälttåg. Det har varit otaliga bondeuppror från 1600-talet fram till mitten på 1800-talet. Andra världskriget och revolutionen 1917 tas upp längre ner.

Den rysk-ortodoxa kyrkan har haft en viktig roll i rysk historia. På många sätt lik den som andra religioner haft när de varit intimt förknippade med den politiska makten. En kraft som bidragit till lugn (passivitet, underkastelse?) och stabilitet, men knappast framåtskridande.

Under tsartiden hade Ryssland en extrem form av feodalism med livegenskap (fram till 1861) för bönderna som arbetade på godsägarnas egendomar. De flesta människor var mycket fattiga. Tsarens hårda bemötande av den framväxande arbetarrörelsen och nederlag i första världskriget ledde till revolution 1917. I det efterföljande inbördeskriget, där den vita sidan hade stöd från ett flertal andra länder, vann de röda. Utgångsläget var otroligt dåligt inför bygget av ett nytt samhälle. Yttre hot och behov av snabb industrialisering gjorde att kollektiviseringen under 30-talet genomfördes så snabbt att många dog av svält. Medellivslängden ökade trots det snabbare än i flertalet andra länder i historien under några decennier mellan 20-talet och 60-talet.

Andra världskriget var en nationell katastrof. Adolf Hitlers armé härjade i landet som faktiskt hotades av utplåning. Ryssland förlorade 25-30 miljoner människor, mer än något annat land i något annat krig i världshistorien. Det är inte möjligt att glömma. När nu Nato kommer allt närmare väcks minnena till liv.

När Sovjetunionen kollapsade upphörde den gamla statsapparaten att fungera och i detta maktvakuum lyckades ett litet antal personer (påhejade av nyliberala rådgivare från bl.a. Sverige) lägga beslag på enorma rikedomar. Det gällde både naturkapital och mänskligt producerat kapital som byggts upp under decennier av ryska folket. När det gamla systemet, som inte fungerade så bra på 80-talet, upphörde att fungera fanns det i praktiken inget system alls under en period. Då dog några miljoner människor i förtid. Flertalet ryssar förlorade besparingar och fattigdomen ökade.

I det läget blev Vladimir Putin president. Det var sannerligen ingen lätt uppgift han tog på sig. Ingen utan en viss hårdhet hade kunnat utmana oligarkerna och återställa statens auktoritet. Inget modernt samhälle kan fungera väl utan en effektiv stat. Man kan älska eller hata Putin, men om inte han hade återställt statens auktoritet och sett till att oligarkerna faktiskt betalade skatt skulle någon annan ha fått göra det eller också hade landet gått under.

För människor som bor i Ryssland är perioden med rövarkapitalism under övergångsperioden efter Sovjetunionen fall en mörk period. Det näst största partiet i parlamentet är det gamla kommunistpartiet. Observera att de som röstar i Ryssland är människor som inte bara har hört talas om livet i Sovjetunionen utan som faktiskt har egna erfarenheter av detta system.

Den bild av Ryssland som ges i Sverige är så felaktig att de som bor i Ryssland inte alls känner igen sig. Frågor om HBTQ är otroligt marginella, och dessutom gravt förvrängda i västmedia, för vanligt folk i jämförelse med att det vardagliga livet har förbättrats för de flesta sedan övergångsperiodens kaos.

Sovjetunionens kollaps medförde också att flera nya länder skapades och att flertalet av dem gick med i Nato. Nu går Natos östgräns 12 mil från Rysslands näst största stad, Sankt Petersburg. Det motsvarar en timme med bil eller en dag med cykel.

Det finns en lång historia varav jag bara nämnt några milstolpar som förklarar varför Ryssland är som det är och att bara en liten del beror på Putin. Det som sker är en del av en historisk process där individer har betydelse, men där också andra mer grundläggande ekonomiska och geopolitiska faktorer påverkar.

Ryssland är världens till ytan största land med en befolkning på 146 miljoner människor, 15 gånger så många människor som i Sverige. Sankt Petersburg är den stad med över 5 miljoner människor som ligger närmast Stockholm. Det är självklart en regional stormakt som vi i Sverige måste förhålla oss till. Öppen dialog och samarbete inom handel, kultur, forskning, m.m. vore en klok väg. Det är så vi borde förhålla oss till alla grannländer. Att gå i allians med Nato, som Ryssland upplever som ett hot, är fel väg.

Den nuvarande svenska politiken går ut på att inte satsa på diplomatiska kontakter på hög nivå och inte på ökat handelsutbyte utan att i stället delta i  sanktionerna mot Ryssland som inte beslutats i FN. Dessa skadar Ryssland och indirekt flera länder i EU, som en följd av Rysslands motsanktioner. USA ekonomi störs inte lika mycket. Ryssland säljer t.ex. raketmotorer till USA (som inte omfattas av sanktionerna – praktiskt för USA). Det är en mycket dålig svensk utrikespolitik.

Carl Bildts jämförelse av Putin med Hitler tillhör de sämsta inslagen i svensk utrikespolitisk ”diplomati” under lång tid. Efter att Ryssland var det land som förlorade flest människoliv som en följd av Hitlers krig blir det oerhört förolämpande att höra att ett annat lands utrikesminister jämför det egna landets president med den nazistiske folkmördaren. Har Putin startat något världskrig? Har Putin byggt upp utrotningsläger? NEJ! Carl Bildt själv är ju medlöpare till krigsförbrytarna som startade Irakkriget som lett till storleksordning 1 miljon döda, ett förstört land och terrorgruppen ISIS. Han borde inte yttra sig alls i såna här sammanhang.

Lite historiskt perspektiv och förståelse vore klädsamt i den svenska debatten om Ryssland. Själv tänker jag så här i höstmörkret på alla de fantastiska människor jag träffat under tjugo resor i Ryssland sedan 1996.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.