Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021
Miljö
2016-01-10

Ny geologisk epok pga människan

Människans miljöförstörande aktivitet har resulterat i en ny geologisk epok menar 22 forskare i studien ”The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene” som i torsdags publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science.

Historiskt sett pågår geologiska epoker i miljontalsår men Holocene som startade för runt 12 000 år sedan är redan förbi på grund av mänsklig påverkan och vi lever nu sedan mitten av 1900-talet i Antropocen, menar forskarna.

Mängden nya mineraler i jorden som tillförts via gruvdrift, soptimmar och statsbyggande har bara sett sitt like under tidsperioden när jorden syresattes – för 2,3 miljarder år sedan, skriver Aftonbladet.

98 procent av all ren alluminium som finns har producerats sedan 1950 och 50 procent av all betong de senaste 20 åren. Vikten av all plast väger minst lika mycket som alla människor på jorden, refererar Aftonbladet.

Sedimentsprocesser har också ändrats genom dammar, gruvdrift med mera, medan jordbruk och boskapshållning omformat växtområden. Mängden kväve och fosfor har fördubblats och koppar, krom och bly har spritts över stora delar av jorden.

Det börjar bli hög tid att tala om världens överlevnadsfrågor. För att mänskligheten ska ha en framtid kommer det vara nödvändigt att bryta med det nuvarande ekonomiska systemet.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.