Deltagande media
TISDAG 26 MARS 2019
Debatt
2016-01-24

9 motioner till Vänsterpartiets kongress 2016

Vänsterpartiets kongress går av stapeln 5-8 maj på Conventum i Örebro. Två av huvudpunkterna kommer vara Ekologiskt-ekonomiska programmet och förändring av partiprogrammet, framför allt delen med ”strategiska huvudlinjer”. Här är 9 andra motioner jag hoppas på, men ej nödvändigtvis kommer skriva själv.

1. Tendensfrihet för en stark och dynamisk rörelse

Die Linke, Bloco de Esquirda, Syriza, Podemos, Enhedslisten, Scottish National Party, Labour, och så vidare – i alla dessa partier och många fler har medlemmarna rätt att organisera sig i tendenser för att föra fram sina åsikter. Det borde vara en självklarhet även inom Vänsterpartiet. Fördelarna är uppenbara, ett mer öppet parti som kan tilltala fler och mer dynamik. Strategidiskussionerna blir bättre av fler perspektiv, demokratin utvecklas och aktivitetsnivån höjs.

Läget i Sverige med ett stort rasistiskt högerparti borde bemötas av en stark och enad vänsterkraft.

2. Kvotering av LO-arbetare på listorna

En snabb genomgång av Vänsterpartiets riksdagslistor till valet 2014 visar att endast cirka 20 procent av kandidaterna kommer från LO-yrken. Det är minst sagt undermåligt. Arbetarklassen måste vara ett vänsterpartis ryggrad och prioriterade målgrupp. Vänsterpartiet är det enda parti som har potentialen och politiken för att bemöta Sverigedemokraternas inbrott i arbetarklassen som vuxit till runt 30 procent av sympatierna inom LO. Men då måste arbetarklassen återigen bli huvudfokus för Vänsterpartiet, och representationen måste förbättras.

Kvotera in minst 50 procent från arbetarklassen på listorna.

3. Egen media för oberoende och självständighet

De borgerliga partierna har de stora drakarna och i de flesta fall även lokalpressen på sin sida. Socialdemokraterna har visserligen sämre uppbackning än de borgarna, men har fackpressen och åtnjuter genom sin position som regeringsparti och ”mittenparti” för det mesta en någorlunda behandling i riksmedia. Sverigedemokraterna har sin onlinetidning Samtiden och dessutom en uppsjö av närstående rasistiska onlinemedia runt sig. Många av de rasistiska sajterna har runt 50 000 besökare om dagen. Det har tillsammans med dess outsiderretorik gjort dem okänsliga för skandaler. Vänsterns största tidning på nätet är ETC med cirka 10 000 besökare om dagen. Vänstern är fast i pappersformatet och trots hög kvalitet på artiklarna har tidningar som Arbetaren och Flamman under 1 000 besökare om dagen på sina webbplatser.

Det är hög tid att Vänsterpartiet skapar sin egen onlinemedia och anställer 2 redaktörer för att skriva korta och rappa artiklar på en sajt som uppdateras med minst 6-10 artiklar om dagen.

4. Direktval av partiledare och partistyrelse

Låt alla partiets medlemmar vara delaktiga i valet av partiledare. Det var genom denna formel som Labour mobiliserade och Jemery Corbyn blev vald. Processen är lika viktig som resultatet. Det ger också en stark legitimitet för partiledaren. En enkel princip för politik är att ju mer människor kan involveras i beslut, desto mer kommer de att bidra. Podemos första kongress, som visserligen inte var utan problem, innebar att alla medlemmar fick delta i val av partiprogram och partistyrelse. Det tekniska systemet för detta är inte särkskilt komplicerat. Till exempel Handelsanställdas förbund tillämpar digital omröstning bland alla medlemmar vid val av kongressombud.

Låt alla medlemmar välja partiledare och partistyrelse genom onlineröstning.

5. Förbud mot nedskärningsbudgetar

En gyllene regel för ett vänsterparti är att aldrig acceptera nedskärningsbudgetar. I de fall Vänsterpartiet ändå gör detta urholkas förtroendet på ett dåligt sätt som bidrar till desillusionerade väljare, vilket i sin tur banar väg för rasistiska högerpartier.

Inför ett förbud att acceptera samarbeten som innebär generella besparingar.

6. Investeringsprogram och kampanj för totalrenovering av Sverige

Det råder deflation i Sverige, reporäntan ligger på -0,35 procent, Riksbanken har snart köpt statsobligationer för 200 miljarder kronor med klent resultat. Statsfinanserna är bland de starkaste i världen med finansiella nettotillgångar på 811 miljarder kronor. Samtidigt råder en monumental bostadsbrist med bostadspriser som inneburit att svenska hushåll är näst mest belånade i världen. I detta läge är det fullkomligt vansinningt att inte investera stort med lånefinansierade pengar. LO har kampanjat hårt för detta och kräver investeringar på minst 70 miljarder kronor per år. Det borde Vänsterpartiet också göra, minst. Behoven av stora satsningar på bostäder, klimatinvesteringar och välfärden är gigantiska. Men Vänsterpartiet behöver en konkret plan som vi kan mobilisera kring. Bara genom kamp kommer vi kunna ”totalrenovera Sverige”.

7. Valkoalition med övriga vänstern

Trots Socialdemokraternas kriser fick Vänsterpartiet bara 5,7 procent av rösterna i riksdagsvalet 2014. Inför nästa val bör Vänsterpartiet överväga möjligheterna till en gemensam lista med mindre vänstergrupper och sociala rörelser för att breddas och stärkas. Detta är vanligt i många länder och har praktiserats med framgång av till exempel SYRIZA.

8. Inget stöd till regeringen utan ordentliga investeringar i nästa budget

Ja, investerar vi inte nu har vi en situation där flyktingar kommer ställas mot välfärden. Samhället kommer inte bli trevligare då, även om Jimmie Åkesson kommer bli väldigt glad. Det finns ingen som helst anledning att fortsätta stödja en regering som låter flyktingar ställas mot välfärden. Även om ett sådant beslut vore mycket svårt, skulle en sådan hållning tvinga en krisande och vacklande socialdemokrati att ta ställning. Det skulle också skapa ännu skarpare konfliktlinjer i frågorna om såväl den ekonomiska politiken som välfärdspolitiken, i svensk politik. Vänsteralternativet skulle göras tydligt.

9. Redovisa alla nomineringar öppet

Ett mer öppet parti är en förutsättning för att på riktigt engagera alla de nya medlemmar som sökt sig till Vänsterpartiet de senaste åren. När nomineringar inte redovisas öppet kan nya medlemmar som är intresserade av uppdrag få svårare att komma in. Med öppna kort om vilka som har nominerats kommer fler att uppmärksammas som valbara och kan lyftas fram och ges utrymme. Ökad öppenhet gör också att medlemmarna stimuleras att själva göra överväganden och inte bara lita på valberedningen. Mer engagemang och demokrati helt enkelt.

Gillar du några av dessa idéer? Motioner är skrivna kring fråga 1. och 2. De övriga vet jag inte. Kontakta gärna mig vid intresse att skriva en gemensam motion runt dessa frågor, eller skriv en själv.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.