Deltagande media
TISDAG 18 DECEMBER 2018
Debatt
2016-03-18

Enögd säkerhetsanalys i Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet har länge tillhört den Natovurmande och Rysslandsfientliga delen av svensk press vilken som de flesta vet samlar en överväldigande majoritet av svenska tidningar. Det senaste inlägget som innehåller en ensidig bild av säkerhetsläget runt Östersjön har skrivits av Niklas Wiklund, örlogskapten och flitig skribent i försvarsfrågor.

Jag lämnar diverse fraser om rysk propaganda därhän. Huvudpoängen i artikeln är att Ryssland är den enda nation runt Östersjön som har landstigningskapacitet. Nu talas det mest om hur det kan komma att bli när planerad utbyggnad av kapaciteten är genomförd. Då kommer enligt Wiklund Ryssland att ha en kapacitet att förflytta 3500 soldater och materiel motsvarande 100 stridsvagnar med sina landstigningsfartyg.

Det grundläggande felet är att Wiklund tar Östersjön som utgångspunkt i stället för att utgå från vilka stora militära makter som står mot varandra i vår del av världen, på land, i luften, i Nordsjön, i Östersjön osv. Nato står mot Ryssland och en militär analys bör utgå från det.

Jag har letat statistik över vilken kapacitet Ryssland, USA och några andra viktiga länder i Europa har inom det marina området. Jag har hittat en sammanställning från 2013. 1 Där framgår det att USA har nästan tre gånger så stort sammanlagt tonnage som Ryssland. När det gäller just landstigningsfartyg hade USA 21, Storbritannien 6, Frankrike 2, Nederländerna 2 och Ryssland noll. Observera att detta är från 2013 och att Ryssland idag har landstigningsfartyg. Det visar ändå att Natos kapacitet är väsentligt större än Rysslands även efter ytterligare år av uppbyggnad.

Om man lägger ihop antalet hangarfartyg, större krigsfartyg (Cruiser och Destroyer) och u-båtar finner man att Ryssland hade 66 stycken och USA hade 166 stycken (övriga Natoländer oräknade).

Landstigningskapaciteten tas som intäkt för att Rysslands militära kapacitet är inriktad mot annat än försvar. Sverige däremot påstås ha inriktat sina militära resurser på försvar. Jag skulle gärna se att det var korrekt, men till och med det befolkningsmässigt lilla landet Sverige som i sig inte har expansiva syften har vapen för attack. Det gäller t.ex. JAS och ubåtar. JAS står för Jakt, Attack och Spaning.

Ett talande citat från artikeln är följande:

”Ett land som enbart har för avsikt att försvara sitt eget territorium bygger inte landstigningsfartyg. Det gör bara den som någon gång har tänkt tanken på att flytta sin militära förmåga till ett annat lands territorium.” (SvD 17/3 2016)2

Wiklunds artikel handlar om Ryssland, USA/Nato nämns inte. Om man tar in de andra nämnda nationerna i analysen, dvs de som sammantaget har flera gånger så stor militär kapacitet, inklusive mer än dubbelt så många landstigningsfartyg, borde man dra slutsatsen att dessa Natoländer ”… har tänkt tanken på att flytta sin militära förmåga till ett annat lands territorium” – helt i linje med författarens egen bedömning. Efterkrigshistorien visar ju dessutom att de inte bara tänkt sådana tankar utan även upprepade gånger gjort slag i saken.

1 http://www.1reservoir.com/awow-8753

2 http://www.svd.se/man-gor-bast-i-att-titta-pa-vad-ryssland-gor/om/det-skarpta-sakerhetslaget

 

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Lars Drake
    19 mars 10:43

    Här finns mer information om landstigningsfartyg och andra amfibiefartyg i ett antal länder. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_amphibious_warfare_ships
    Jag glömde för övrigt att nämna att Nato nyligen övat landstigning i Östersjön.