Deltagande media
TORSDAG 21 FEBRUARI 2019
Inrikes
2016-04-01

Här är motionerna inför V-kongressen

Nu är motionerna till Vänsterpartiets kongress i Örebro 5-8 maj offentliggjorda på partiet webb, tillsammans med partistyrelsens svar. Totalt 657 motioner har inkommit och rör allt från att partiet borde tillåta tendensfrihet, anta investeringsprogram, ha ett större fokus på 6 timmars arbetsdag, ordna ett socialistisk sommarläger för studier och gemenskap och mycket annat.

Kongressen i Örebro närmar sig. Partistyrelsen har uttryckt önskan att motionerna främst ska röra Partistyrelsens förslag till Ekologisk/Ekonomiskt punktsprogram och förslag till stadgeförändringar. Drygt 200 motioner rör dessa områden. 184 motioner har också inkommit som rör partiprogrammet, där många motioner rör Programkommissionens förslag till nya strategiska huvudlinje.

En av de inför kongressen mest uppmärksammade motionerna som handlar om en "bred och enad rörelse", i handlingarna kallad "Frihet med öppnare organisation och rätten att organisera sig i tendenser" kommer att behandlas som första motion under avsnittet "stadge-motioner". Motionen har skrivits under av fem partiföreningar och 150 partimedlemmar över hela landet. Partistyrelsen menar i sitt svar att det skulle vara svårt att hitta något stöd för tanken att tendenser skulle vara den faktor som ger starkare partier och menar att det också finns gott om framgångsrika vänsterpartiet utan tendenser, och nämner Vänstergröna på Island och Sinn Féin på Irland. Marcus Zingmark som varit koordinator för arbetet med motionen, håller inte med.

– Det är såklart flera saker som spelar in när partier växer och blir starkare. Framförallt så tror jag det är avgörande att göra sig relevanta i människors vardag och kamp. Men jag har svårt att förstå partistyrelsens rädsla för att tillåta fri och organiserad åsiktsbildning. Jag hoppas att kongressombuden är kloka och röstar för motionen.

Förutom motioner behandlas val av partiordförande, partistyrelsens ledamöter, Programkommission, revisorer och valberedning.

Alla kongressmotioner hittar du här.

 

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.