Deltagande media
LÖRDAG 20 OKTOBER 2018
Utrikes
2016-05-16

Svaret från försvarsministern

Hör och häpna! Efter FYRA månader (!) har jag nu fått ett svar från försvarsminister Peter Hultqvist angående Värdlandsavtalet! Nåja, några av frågorna besvarades i alla fall. Tonen är dessutom inte arrogant som en del tidigare inlägg från Hultqvist.

Min första fråga som fanns i rubriken och som avslutning i mitt första brev som diariefördes den 14/1 2016 var: Tillhör jag den ”undervegetation” du talat om? Den syftade på oförskämda uttalanden av försvarsministern som många reagerade på (här, en uppföljande artikel finns här).

Svaret innehåller i stort sett en deklaration av den officiella synen på samarbetet med Nato och Värdlandsavtalet. Ett av huvudspåren i argumentationen är att Värdlandsavtalet egentligen bara är till för att underlätta det som redan sker eller redan finns i tidigare avtal. Problemet kan ju vara att det dagens omfattande samarbetet med Nato borde avvecklas snarare än fördjupas. Den tanken kan nog inte försvarsministern ta till sig som en möjlighet.

Svaret kan faktiskt framstå som förnuftigt …..

* om man anser att det är rätt att samarbeta militärt med USA, det land som utan jämförelse deltagit aktivt i fler krig och bombat fler länder än något annat land sedan andra världskrigets slut, i syfte att värna Sveriges säkerhet och verka för fred;

* om man anser att det är rätt att satsa svenska skattepengar på att delta under Natobefäl i ett krig i Afghanistan som inte kan vinnas i stället för att satsa på ett värnpliktsbaserat djupförsvar;

* om man anser att det var rätt att delta i Natos insatser i Libyen som lett till att extrema islamister stärkt sin ställning i landet och

* om man tror att Ryssland kommer att anfalla Sverige med militära medel trots att USA/Nato angripit oerhört många fler länder än något annat land och dessutom satsar ca tio gånger mer pengar på militära ändamål än vad Ryssland gör.

Men om man har normal tankeförmåga och basala kunskaper anser man att det vore kontraproduktivt för svensk säkerhet att fortsätta samarbetet med Nato.

I svaret finns det några uttalanden som bör kommenteras.

”I enlighet med den av riksdagen antagna solidaritetsförklaringen från 2009 ska Sverige kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd”.

Detta är i sig ett brott mot vad som utlovades inför den svenska omröstningen om medlemskap i EU. Dessutom avser den andra EU-länder, inte Nato som organisation med USA som dominerande aktör.

När det gäller frågan om kärnvapen skriver försvarsministern:

”En gästande stat är folkrättsligt förpliktigad att följa de villkor som Sverige uppställer för besöket.”

Med tanke på USAs upprepade brott mot internationell lag är det ytterst naivt att tro att det landet skulle känna sig bundet av Sveriges uttalanden.

Det sägs att utländsk trupp bara kan komma in i Sverige för ett visst uppdrag efter det att de fått en svensk inbjudan. Det är så det är tänkt (officiellt), men hur kan det bli i verkligheten. Det är inte ett helt osannolikt scenario att Natotrupp med all sin utrustning, flygplan, fartyg ammunition (som det talas om i Värdlandsavtalet) bjudits in för att öva eller ha en uppgift att bara stationeras i Sverige i ett spänt läge och att läget därefter förändras. USA/Nato kan besluta att angripa Ryssland militärt. Det vore extremt naivt att tro att Sveriges regering skulle kunna hindra de i Sverige stationerade trupperna från att delta i det just startade kriget mot Ryssland (om sittande regering skulle ha sådan avsikt!). Ryssland kommer då att se Sverige som ett land som deltar i kriget.

Om det tar fyra månader att besvara ett fåtal frågor med en upprepning av den officiella ståndpunkten kan man fråga sig om det kommer att ta fyra år för försvarsministern att förstå vad USA/Nato står för. Det kanske tar fyra veckor för försvarsdepartementet att reagera om Natotrupp i Sverige i en framtid används i aggression mot tredje land. Knappast förtroendeingivande.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.