Deltagande media
ONSDAG 24 APRIL 2019
Inrikes
2016-09-28

Borttagande av gång- och cykeltunnel vid Årsta Torg i Uppsala

Gång- och cykeltunneln vid Årsta torg

Jag kommer imorgon den 29 september att rösta för att anta detaljplanen för Östra Sala backe etapp 2a som representant för Vänsterpartiet i Uppsalas plan- och byggnadsnämnd. Det innebär att jag står bakom beslutet att gång- och cykeltunneln kommer att försvinna efter avslutad omvandling av det gamla kraftledningsstråket som går mellan Gränby Centrum och Boländerna. Kommunen, och även jag själv, har fått inspel från allmänheten om att det är en dålig idé, bland annat när jag var med på samrådsträffen på Årsta torg i juni. Då många barn bor på ena sidan av stråket och deras förskola och Årstaskolan ligger på andra sidan, och Fyrislundsgatan är en tungt trafikerad trafikled, har jag förståelse för dessa synpunkter. Jag vet själv som cyklande småbarnsförälder hur det är att ha en besvärlig trafiksituation på väg till skolan i en annan del av staden.

Anledningen till att jag ändå går det på liggande förslaget är att Fyrislundsgatan kommer att få en annan karaktär när omvandlingen av stråket är färdig. Dagens trafikled kommer att bli till en stadsgata, ungefär av samma karaktär som Svartbäcksgatan har mellan polishuset och Bärbyleden. På arbetsutskottet den 22 september fick jag höra att tunneln kommer att sparas så länge som möjligt för att barn ska slippa korsa dagens Fyrislundsgata på markplan. Först när den nya karaktären på gatan är på plats 2019 kommer skolvägen gå via trafikljusreglerade korsningar.

Ett annat giltigt argument mot gång- och cykeltunneln är att uppfarterna tar upp väldigt mycket plats på båda sidorna om gatan. Det är två kvarter som staden skulle gå miste om vilket skulle svida hårt i vår stad med akut bostadsbrist. Och stadsväven skulle bli mindre sammanhållen.

För att omvandlingen ska realiseras på ett bra sätt så behöver vi få ner biltrafiken i Uppsala stad. Då behöver vi både fatta fler obekväma beslut för att få folk att bort bilen och välja cykeln istället i största möjliga mån. Det kommer att finnas få och dyra parkeringsplatser i city även fortsättningsvis. Nyinflyttade i kommande bostadsområden i Ulleråker och Rosendal kommer att märka av tydliga signaler från kommunens sida att välja bort bilen. Bilpooler kommer täcka upp bilbehov när man behöver flytta en möbel eller hälsa på hos släkt ute i landet.

Men jag ser fram emot att även ta bra beslut för att göra Uppsala till en cykelstad på riktigt, inte bara en stad där många cyklar. Det vore t.ex. otroligt välkommet med gång- och cykelbroar över Gamla Uppsalagatan parallellt med järnvägen (för att slippa korsningen vid moskén) och till det nya köpladeområdet i Gränby med bland annat City Gross mellan Österleden och E4. Som det är nu är det förenat med livsfara att ta sig dit med cykeln.

Här kan man se en film från kommunen om den kommande omvandlingen kring Årsta torg och hur kommunen arbetar med detaljplaner.

https://www.youtube.com/watch?v=4FKkQI2nzSc&feature=youtu.be

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.