Deltagande media
LÖRDAG 25 SEPTEMBER 2021
Kolumn
2017-09-12

Fredsrörelsen och Moskva

Nu är det igång igen - DREVET! De stora tidningarnas ledarsidor kör i stort sett samma argument! De är inte samordnade, de saknar helt enkelt riktiga argument! Fredsrörelsen, som ofta sätts inom citattecken, kopplas ihop med Moskva. Fredsrörelsen går Moskvas ärenden sägs det. I och med att det inte finns några bevis på styrning från Moskva beskylls fredsrörelsen för att vara nyttiga idioter".

Tongångarna är i stort sett desamma i DN, SVD, GP, Expressen och några till svenska tidningar. Inom den här gruppen av tidningar var uppslutning bakom USAs krig mot Irak 2003 det normala. De var även för NATOs attack på Jugoslavien 1999 då bombningarna pågick i 78 dagar för att tvinga landet att avstå från Kosovo där USA snabbt byggde en stor militär bas. De ställde sig positiva till att Libyen bombades 2013 och de har stött västländernas inblandning i Syrien vilket bl.a. inneburit stöd till terrorister. Stöd i FN? Ska de tala om politisk moral!?!?

Även tidigare när folk protesterade i många av världens länder mot USAs krig i Indokina betecknades de som protesterade för att vara "USA-hatare". När världen upplevde de största demonstrationerna någonsin på en dag i februari 2003 betecknades demonstranterna av en del (t.ex. Jan Björklund) som Saddams vänner. När fredsrörelsen arbetade mot kärnvapen på femtiotalet kom liknande påhopp. Var inte ledsna det visar att de har brist på argument.

Argumenten från Natovännerna riktas i ringa utsträckning mot vad organisationer som Riksföreningen Nej till NATO eller Aktivister för Fred står för eller artiklar som t.ex. jag själv (som är försvarsvän) har skrivit. De riktas i stället främst mot de pacifistiska delarna av rörelsen. Det hela kan då göras till en motsättning mellan att ha ett försvar och att inte ha det. Där kan de ta poäng trots att det inte är vad flertalet som protesterar mot svensk anslutning till NATO, Värdlandsavtalet, Aurora 17 och kärnvapen på svensk mark har i sin digra argumentsamling. Det handlar inte om svenskt försvar i sig utan om bl.a. NATOs deltagande, alliansfrihet, att Ryssland inte utgör ett hot.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.